CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CASELAW VIỆT NAM

Bạn đang xem

Tuyển tập 43 vụ án tranh chấp về ỦY QUYỀN: vượt quá phạm vi ủy uyền, thực hiện công việc không được ủy quyền, không đủ thẩm quyền đại diện, ....

 • 1.  Xem vụ việc tại: http://caselaw.vn/ban-an/uwwNETsHsb
 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp hợp đồng mua bán cổ phiếu
 • Loại bản án: Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp huyện
 • Số hiệu: 821/2016/KDTM-ST
 • Ngày tuyên án: 17-05-2016
 • Kết quả vụ việc: Chấp nhận toàn bộ

2.  Xem vụ việc tại: http://caselaw.vn/ban-an/K5DoGbFvtT

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp hợp đồng đặt cọc mua bán nhà
 • Loại bản án: Phúc thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp tỉnh
 • Số hiệu: 1232/2015/DS-PT
 • Ngày tuyên án: 22-09-2015
 • Kết quả vụ việc: Giữ nguyên bản án sơ thẩm

3.  Xem vụ việc tại: http://caselaw.vn/ban-an/gY1m9AEcoj

 • ·  Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp hợp đồng đặt cọc mua bán nhà
 • ·  Loại bản án: Sơ thẩm
 • ·  Cơ quan xét xử: TAND cấp huyện
 • ·  Số hiệu: 156/2015/DS-ST
 • ·  Ngày tuyên án: 26-05-2015
 • ·  Kết quả vụ việc: Chấp nhận toàn bộ

4.  Xem vụ việc tại: http://caselaw.vn/ban-an/NB3ySBbnNp

 • ·  Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp hợp đồng xây dựng
 • ·  Loại bản án: Sơ thẩm
 • ·  Cơ quan xét xử: TAND cấp huyện
 • ·  Số hiệu: 41/2014/KDTM-ST
 • ·  Ngày tuyên án: 26-09-2014
 • ·  Kết quả vụ việc: Chấp nhận toàn bộ

5.  Xem vụ việc tại: http://caselaw.vn/ban-an/E7gsC0945h

 • ·  Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp hợp đồng vay tài sản
 • ·  Loại bản án: Sơ thẩm
 • ·  Cơ quan xét xử: TAND cấp huyện
 • ·  Số hiệu: 05/2011/KDTM-ST
 • ·  Ngày tuyên án: 23-05-2011
 • ·  Kết quả vụ việc: Chấp nhận toàn bộ

6.  Xem vụ việc tại: http://caselaw.vn/ban-an/GhftaxWswy

 • ·  Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp hợp đồng hợp tác đầu tư
 • ·  Loại bản án: Sơ thẩm
 • ·  Cơ quan xét xử: TAND cấp huyện
 • ·  Số hiệu: 21/2014/KDTM-ST
 • ·  Ngày tuyên án: 13-08-2014
 • ·  Kết quả vụ việc: Chấp nhận toàn bộ

7.  Xem vụ việc tại: http://caselaw.vn/ban-an/dxKxEpC4ys

 • ·  Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp hợp đồng thuê tài sản
 • ·  Loại bản án: Giám đốc thẩm
 • ·  Cơ quan xét xử: Tòa chuyên trách TAND tối cao
 • ·  Số hiệu: 05/2009/KDTM-GĐT
 • ·  Ngày tuyên án: 12-03-2009
 • ·  Kết quả vụ việc: Hủy một phần hoặc toàn bộ bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật để Xét Xử sơ thẩm lại hoặc Xét Xử phúc thẩm lại

8.  Xem vụ việc tại: http://caselaw.vn/ban-an/PGot3I8eEr

 • ·  Vụ việc, Vụ án: Bồi thường trách nhiệm dân sự trong vụ án hình sự
 • ·  Loại bản án: Sơ thẩm
 • ·  Cơ quan xét xử: TAND cấp huyện
 • ·  Số hiệu: 401/2015/DSST
 • ·  Ngày tuyên án: 26-08-2015
 • ·  Kết quả vụ việc: Không chấp nhận toàn bộ

9.  Xem vụ việc tại: http://caselaw.vn/ban-an/MZVLun9nUp

 • ·  Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp hợp đồng góp vốn kinh doanh
 • ·  Loại bản án: Giám đốc thẩm
 • ·  Cơ quan xét xử: Tòa án nhân dân cấp cao
 • ·  Số hiệu: 09/2015/KDTM-GĐT
 • ·  Ngày tuyên án: 17-12-2015
 • ·  Kết quả vụ việc: Không chấp nhận kháng nghị và giữ nguyên bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật

10.  Xem vụ việc tại: http://caselaw.vn/ban-an/Id5fJU2RhF

 • ·  Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp hợp đồng tín dụng
 • ·  Loại bản án: Sơ thẩm
 • ·  Cơ quan xét xử: TAND cấp huyện
 • ·  Số hiệu: 07/2014/KDTM-ST
 • ·  Ngày tuyên án: 12-03-2014
 • ·  Kết quả vụ việc: Chấp nhận toàn bộ

11.  Xem vụ việc tại: http://caselaw.vn/ban-an/8Xg9Hc6sWY

 • ·  Vụ việc, Vụ án: Yêu cầu hủy hợp đồng ủy quyền
 • ·  Loại bản án: Phúc thẩm
 • ·  Cơ quan xét xử: TAND cấp tỉnh
 • ·  Số hiệu: 99/2015/DS-PT
 • ·  Ngày tuyên án: 21-01-2015
 • ·  Kết quả vụ việc: Sửa bản án sơ thẩm

12.  Xem vụ việc tại: http://caselaw.vn/ban-an/8pJcBL5zdT

 • ·  Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp hợp đồng vay tài sản
 • ·  Loại bản án: Phúc thẩm
 • ·  Cơ quan xét xử: TAND cấp tỉnh
 • ·  Số hiệu: 1302/2015/DSPT
 • ·  Ngày tuyên án: 28-09-2015
 • ·  Kết quả vụ việc: Sửa bản án sơ thẩm

13.  Xem vụ việc tại: http://caselaw.vn/ban-an/I1ZACt1DFp

 • ·  Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp hợp đồng mua bán nhà
 • ·  Loại bản án: Phúc thẩm
 • ·  Cơ quan xét xử: TAND cấp tỉnh
 • ·  Số hiệu: 1067/2015/DSPT
 • ·  Ngày tuyên án: 31-08-2015
 • ·  Kết quả vụ việc: Sửa bản án sơ thẩm

14.  Xem vụ việc tại: http://caselaw.vn/ban-an/gEqqDatN8I

 • ·  Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp quyền sở hữu nhà
 • ·  Loại bản án: Sơ thẩm
 • ·  Cơ quan xét xử: TAND cấp huyện
 • ·  Số hiệu: 424/2015/DS-ST
 • ·  Ngày tuyên án: 27-04-2015
 • ·  Kết quả vụ việc: Chấp nhận toàn bộ

15.  Xem vụ việc tại: http://caselaw.vn/ban-an/GsBRUMwFV2

 • ·  Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp hợp đồng mua bán mua vải bạt phun keo PVC
 • ·  Loại bản án: Sơ thẩm
 • ·  Cơ quan xét xử: TAND cấp huyện
 • ·  Số hiệu: 23/2011/KDTM-ST
 • ·  Ngày tuyên án: 30-09-2011
 • ·  Kết quả vụ việc: Chấp nhận toàn bộ

16.  Xem vụ việc tại: http://caselaw.vn/ban-an/RHETV3m7eQ

 • ·  Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp thừa kế
 • ·  Loại bản án: Giám đốc thẩm
 • ·  Cơ quan xét xử: Hội đồng thẩm phán TANDTC
 • ·  Số hiệu: 45/2010/DS-GĐT
 • ·  Ngày tuyên án: 11-04-2010
 • ·  Kết quả vụ việc: Hủy một phần hoặc toàn bộ bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật để Xét Xử sơ thẩm lại hoặc Xét Xử phúc thẩm lại

17.  Xem vụ việc tại: http://caselaw.vn/ban-an/mfWSSbokJU

 • ·  Lĩnh vực: Dân sự - Hôn nhân gia đình - Đất đai - Thừa kế
 • ·  Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp thừa kế
 • ·  Loại bản án: Phúc thẩm
 • ·  Cơ quan xét xử: TAND cấp tỉnh
 • ·  Số hiệu: 157/2009/HNST
 • ·  Ngày tuyên án: 30-12-2009
 • ·  Kết quả vụ việc: Sửa bản án sơ thẩm

18.  Xem vụ việc tại: http://caselaw.vn/ban-an/ANwpdes3E6

 • ·  Vụ việc, Vụ án: Yêu cầu hủy hợp đồng ủy quyền và hợp đồng đặt cọc
 • ·  Loại bản án: Giám đốc thẩm
 • ·  Cơ quan xét xử: Hội đồng thẩm phán TANDTC
 • ·  Số hiệu: 86/2013/DS-GĐT
 • ·  Ngày tuyên án: 10-07-2013
 • ·  Kết quả vụ việc: Hủy một phần hoặc toàn bộ bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật để Xét Xử sơ thẩm lại hoặc Xét Xử phúc thẩm lại

19.  Xem vụ việc tại: http://caselaw.vn/ban-an/cWmC5UhEg5

 • ·  Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp quyền sử dụng đất
 • ·  Loại bản án: Sơ thẩm
 • ·  Cơ quan xét xử: TAND cấp huyện
 • ·  Số hiệu: 16/2014/DS-ST
 • ·  Ngày tuyên án: 23-07-2014
 • ·  Kết quả vụ việc: Chấp nhận 1 phần

20.  Xem vụ việc tại: http://caselaw.vn/ban-an/XV60YLtq9c

 • ·  Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp hợp đồng tín dụng
 • ·  Loại bản án: Giám đốc thẩm
 • ·  Cơ quan xét xử: Hội đồng thẩm phán TANDTC
 • ·  Số hiệu: 03/2004/HĐTP-KT
 • ·  Ngày tuyên án: 26-02-2004
 • ·  Kết quả vụ việc: Không chấp nhận kháng nghị và giữ nguyên bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật

21.  Xem vụ việc tại: http://caselaw.vn/ban-an/vq3hrDUNRk

 • ·  Vụ việc, Vụ án: Yêu cầu hủy hợp đồng mua bán nhà
 • ·  Loại bản án: Sơ thẩm
 • ·  Cơ quan xét xử: TAND cấp huyện
 • ·  Số hiệu: 13/2015/DS-ST
 • ·  Ngày tuyên án: 21-01-2015
 • ·  Kết quả vụ việc: Không chấp nhận toàn bộ

22.  Xem vụ việc tại: http://caselaw.vn/ban-an/dqs0hbKVOA

 • ·  Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp hợp đồng đại lý
 • ·  Loại bản án: Sơ thẩm
 • ·  Cơ quan xét xử: TAND cấp huyện
 • ·  Số hiệu: 02/2014/KDTM- ST
 • ·  Ngày tuyên án: 14-01-2014
 • ·  Kết quả vụ việc: Chấp nhận 1 phần

23.  Xem vụ việc tại: http://caselaw.vn/ban-an/e0sN6xutpN

 • ·  Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp mua bán hàng hóa khác
 • ·  Loại bản án: Sơ thẩm
 • ·  Cơ quan xét xử: TAND cấp huyện
 • ·  Số hiệu: 354/2015/KDTM-ST
 • ·  Ngày tuyên án: 28-12-2015
 • ·  Kết quả vụ việc: Chấp nhận toàn bộ

24.  Xem vụ việc tại: http://caselaw.vn/ban-an/1SHBGCL7qz

 • ·  Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp hợp đồng thuê nhà
 • ·  Loại bản án: Sơ thẩm
 • ·  Cơ quan xét xử: TAND cấp huyện
 • ·  Số hiệu: 28/2012/KDTM-ST
 • ·  Ngày tuyên án: 19-09-2012
 • ·  Kết quả vụ việc: Chấp nhận 1 phần

25.  Xem vụ việc tại: http://caselaw.vn/ban-an/BSu2TNibzi

 • ·  Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp bảo lãnh ngân hàng
 • ·  Loại bản án: Sơ thẩm
 • ·  Cơ quan xét xử: TAND cấp huyện
 • ·  Số hiệu: 06/2015/KDTM-ST
 • ·  Ngày tuyên án: 22-01-2015
 • ·  Kết quả vụ việc: Không chấp nhận toàn bộ

26.  Xem vụ việc tại: http://caselaw.vn/ban-an/tExPILMWvw

 • ·  Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp hợp đồng mua bán đá
 • ·  Loại bản án: Giám đốc thẩm
 • ·  Cơ quan xét xử: Tòa chuyên trách TAND tối cao
 • ·  Số hiệu: 07/2009/KDTM-GĐT
 • ·  Ngày tuyên án: 30-03-2009
 • ·  Kết quả vụ việc: Hủy một phần hoặc toàn bộ bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật để Xét Xử sơ thẩm lại hoặc Xét Xử phúc thẩm lại

27.  Xem vụ việc tại: http://caselaw.vn/ban-an/ppZvgaPOvk

 • ·  Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất
 • ·  Loại bản án: Phúc thẩm
 • ·  Cơ quan xét xử: Tòa phúc thẩm TANDTC
 • ·  Số hiệu: 73/2011/DSPT
 • ·  Ngày tuyên án: 28-03-2011
 • ·  Kết quả vụ việc: Sửa bản án sơ thẩm

28.  Xem vụ việc tại: http://caselaw.vn/ban-an/q4tFcepeHI

 • ·  Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp hợp đồng mua bán xăng dầu
 • ·  Loại bản án: Phúc thẩm
 • ·  Cơ quan xét xử: Tòa phúc thẩm TANDTC
 • ·  Số hiệu: 64/2007/KDTM -PT
 • ·  Ngày tuyên án: 03-07-2007
 • ·  Kết quả vụ việc: Giữ nguyên bản án sơ thẩm

29.  Xem vụ việc tại: http://caselaw.vn/ban-an/oZOXdmYRp9

 • ·  Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp hợp đồng mua bán vật liệu xây dựng
 • ·  Loại bản án: Phúc thẩm
 • ·  Cơ quan xét xử: Tòa phúc thẩm TANDTC
 • ·  Số hiệu: 101/2009/KDTM-PT
 • ·  Ngày tuyên án: 14-07-2009
 • ·  Kết quả vụ việc: Giữ nguyên bản án sơ thẩm

30.  Xem vụ việc tại: http://caselaw.vn/ban-an/Y9Rd79e6g7

 • ·  Lĩnh vực: Kinh doanh thương mại
 • ·  Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp hợp đồng mua bán cà phê
 • ·  Loại bản án: Sơ thẩm
 • ·  Cơ quan xét xử: TAND cấp tỉnh
 • ·  Số hiệu: 510/2007/KDTM-ST
 • ·  Ngày tuyên án: 30-03-2007
 • ·  Kết quả vụ việc: Chấp nhận 1 phần

31.  Xem vụ việc tại: http://caselaw.vn/ban-an/dMXQyMgAo3

 • ·  Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp hợp đồng mua bán nồi hơi
 • ·  Loại bản án: Sơ thẩm
 • ·  Cơ quan xét xử: TAND cấp tỉnh
 • ·  Số hiệu: 1184/2007/KDTM-ST
 • ·  Ngày tuyên án: 10-07-2007
 • ·  Kết quả vụ việc: Chấp nhận toàn bộ

32.  Xem vụ việc tại: http://caselaw.vn/ban-an/lC1mrzvqYF

 • ·  Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp hợp đồng thuê nhà
 • ·  Loại bản án: Sơ thẩm
 • ·  Cơ quan xét xử: TAND cấp huyện
 • ·  Số hiệu: 72/2016/KDTM-ST
 • ·  Ngày tuyên án: 13-01-2016
 • ·  Kết quả vụ việc: Không chấp nhận toàn bộ

33.  Xem vụ việc tại: http://caselaw.vn/ban-an/3Tbnx3P9Yo

 • ·  Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp hợp đồng tín dụng
 • ·  Loại bản án: Sơ thẩm
 • ·  Cơ quan xét xử: TAND cấp huyện
 • ·  Số hiệu: 47/2013/KDTM-ST
 • ·  Ngày tuyên án: 28-08-2012
 • ·  Kết quả vụ việc: Chấp nhận toàn bộ

34.  Xem vụ việc tại: http://caselaw.vn/ban-an/fhGLR42ZVg

 • ·  Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp hợp đồng mua bán bê tông
 • ·  Loại bản án: Sơ thẩm
 • ·  Cơ quan xét xử: TAND cấp huyện
 • ·  Số hiệu: 24/2014/KDTM-ST
 • ·  Ngày tuyên án: 01-08-2014
 • ·  Kết quả vụ việc: Chấp nhận 1 phần

35.  Xem vụ việc tại: http://caselaw.vn/ban-an/RU7yktZIEH

 • ·  Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp hợp đồng tín dụng
 • ·  Loại bản án: Sơ thẩm
 • ·  Cơ quan xét xử: TAND cấp huyện
 • ·  Số hiệu: 18/2014/KDTM-ST
 • ·  Ngày tuyên án: 29-07-2014
 • ·  Kết quả vụ việc: Chấp nhận toàn bộ

36.  Xem vụ việc tại: http://caselaw.vn/ban-an/ht0Jtodhny

 • ·  Vụ việc, Vụ án: Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động (Người sử dụng lao động)
 • ·  Loại bản án: Phúc thẩm
 • ·  Cơ quan xét xử: TAND cấp tỉnh
 • ·  Số hiệu: 973/2015/LĐ-PT
 • ·  Ngày tuyên án: 17-08-2015
 • ·  Kết quả vụ việc: Sửa bản án sơ thẩm

37.  Xem vụ việc tại: http://caselaw.vn/ban-an/kdvwxI4cqp

 • ·  Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp hợp đồng thuê tài sản
 • ·  Loại bản án: Sơ thẩm
 • ·  Cơ quan xét xử: TAND cấp huyện
 • ·  Số hiệu: 53/2016/KDTM-ST
 • ·  Ngày tuyên án: 05-08-2016
 • ·  Ngày thụ lý: 17/11/2014
 • ·  Kết quả vụ việc: Chấp nhận toàn bộ

38.  Xem vụ việc tại: http://caselaw.vn/ban-an/pFDRJY5C8X

 • ·  Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp hợp đồng tín dụng
 • ·  Loại bản án: Giám đốc thẩm
 • ·  Cơ quan xét xử: Tòa chuyên trách TAND tối cao
 • ·  Số hiệu: 32/2014/KDTM-GĐT
 • ·  Ngày tuyên án: 31-07-2014
 • ·  Kết quả vụ việc: Hủy một phần hoặc toàn bộ bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật để Xét Xử sơ thẩm lại hoặc Xét Xử phúc thẩm lại

39.  Xem vụ việc tại: http://caselaw.vn/ban-an/eTBITvBMcL

 • ·  Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp hợp đồng mua bán nhà
 • ·  Loại bản án: Phúc thẩm
 • ·  Cơ quan xét xử: TAND cấp tỉnh
 • ·  Số hiệu: 572/2014/DS-PT
 • ·  Ngày tuyên án: 29-04-2014
 • ·  Kết quả vụ việc: Sửa bản án sơ thẩm

40.  Xem vụ việc tại: http://caselaw.vn/ban-an/TVh5EbjVWx

 • ·  Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp hợp đồng xây dựng
 • ·  Loại bản án: Sơ thẩm
 • ·  Cơ quan xét xử: TAND cấp huyện
 • ·  Số hiệu: 03/2012/KDTM-ST
 • ·  Ngày tuyên án: 21-03-2012
 • ·  Kết quả vụ việc: Không chấp nhận toàn bộ

41.  Xem vụ việc tại: http://caselaw.vn/ban-an/SiiQ9imVSj

 • ·  Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp hợp đồng thanh toán thẻ
 • ·  Loại bản án: Phúc thẩm
 • ·  Cơ quan xét xử: Tòa phúc thẩm TANDTC
 • ·  Số hiệu: 196/2006/KDTM-PT
 • ·  Ngày tuyên án: 09-10-2006
 • ·  Kết quả vụ việc: Giữ nguyên bản án sơ thẩm

42.  Xem vụ việc tại: http://caselaw.vn/ban-an/vhvCU53GHv

 • ·  Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp hợp đồng tín dụng
 • ·  Loại bản án: Giám đốc thẩm
 • ·  Cơ quan xét xử: Hội đồng thẩm phán TANDTC
 • ·  Số hiệu: 10/2013/KDTM-GĐT
 • ·  Ngày tuyên án: 25-04-2013
 • ·  Kết quả vụ việc: Hủy một phần hoặc toàn bộ bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật để Xét Xử sơ thẩm lại hoặc Xét Xử phúc thẩm lại

43.  Xem vụ việc tại: http://caselaw.vn/ban-an/JCo2qGLh92

 • ·  Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp hợp đồng mua bán gạo
 • ·  Loại bản án: Sơ thẩm
 • ·  Cơ quan xét xử: TAND cấp huyện
 • ·  Số hiệu: 37/2014/KDTM-ST
 • ·  Ngày tuyên án: 23-09-2014
 • ·  Kết quả vụ việc: Chấp nhận toàn bộ