CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CASELAW VIỆT NAM

Bạn đang xem

Tuyển tập 50 bản án liên quan đến thế chấp tài sản để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự

 • Tuyển tập bản án của các vụ việc sử dụng tài sản của bên có nghĩa vụ để thế chấp (14 bản án);
 • Tuyển tâp bản án của các vụ việc sử dụng tài sản của bên thứ ba để "thế chấp" (23 bản án);
 • Tuyển tâp bản án của các vụ việc thế chấp tài sản, kết hợp cầm cố và bảo lãnh (6 bản án);
 • Hợp đồng thế chấp không đúng quy định pháp luật (7 bản án);

 A. Tuyển tập bản án của các vụ việc sử dụng tài sản của bên có nghĩa vụ để thế chấp:

 1. http://caselaw.vn/ban-an/mpR2LlXQ1i
 2. http://caselaw.vn/ban-an/Gn3y6Fap7M
 3. http://caselaw.vn/ban-an/NSWFeBenLo
 4. http://caselaw.vn/ban-an/GrDjrxacKj
 5. http://caselaw.vn/ban-an/CldwHWhj2z
 6. http://caselaw.vn/ban-an/VnyW9hnTu0
 7. http://caselaw.vn/ban-an/Xo4Z3HvszO
 8. http://caselaw.vn/ban-an/9YqgiG0Epo
 9. http://caselaw.vn/ban-an/S9M1QBj4Dm
 10. http://caselaw.vn/ban-an/dkOPmXyYIq
 11. http://caselaw.vn/ban-an/D2muNsWMUw
 12. http://caselaw.vn/ban-an/qqqHNye1sL
 13. http://caselaw.vn/ban-an/n9kYPQrDC4
 14. http://caselaw.vn/ban-an/gzK5EC7Q9p

B. Tuyển tâp bản án của các vụ việc sử dụng tài sản của bên thứ ba để "thế chấp":

 1. http://caselaw.vn/ban-an/IRfl55CvKx
 2. http://caselaw.vn/ban-an/Foc852coDF
 3. http://caselaw.vn/ban-an/GrDjrxacKj
 4. http://caselaw.vn/ban-an/CldwHWhj2z
 5. http://caselaw.vn/ban-an/KwJe13qiiX
 6. http://caselaw.vn/ban-an/y2GWPmicMr
 7. http://caselaw.vn/ban-an/kyIoqIGbYY
 8. http://caselaw.vn/ban-an/SsD8D1MJkR
 9. http://caselaw.vn/ban-an/okFaRT8150
 10. http://caselaw.vn/ban-an/79LekVscX7
 11. http://caselaw.vn/ban-an/xSAeSnxX7G
 12. http://caselaw.vn/ban-an/E2GM3CCJcR
 13. http://caselaw.vn/ban-an/gVIickPPyE
 14. http://caselaw.vn/ban-an/r1bGopIgYR
 15. http://caselaw.vn/ban-an/35iCHvuV06
 16. http://caselaw.vn/ban-an/dYiuVHQNAp
 17. http://caselaw.vn/ban-an/BDHBi0iNmn
 18. http://caselaw.vn/ban-an/riOJju53oq
 19. http://caselaw.vn/ban-an/tE5ZSF6C4F
 20. http://caselaw.vn/ban-an/xluKFv7N7M
 21. http://caselaw.vn/ban-an/hFAzkM2pWn
 22. http://caselaw.vn/ban-an/l4oM3Z1VFJ
 23. http://caselaw.vn/ban-an/lDDd4cTqrK

C. Tuyển tâp bản án của các vụ việc thế chấp tài sản, kết hợp cầm cố và bảo lãnh:

 1. http://caselaw.vn/ban-an/VNV1bWXSVy
 2. http://caselaw.vn/ban-an/ToixSodeKe
 3. http://caselaw.vn/ban-an/uldv6Gpx3w
 4. http://caselaw.vn/ban-an/zIt7OFcGRs
 5. http://caselaw.vn/ban-an/IF5qZ6YuUz
 6. http://caselaw.vn/ban-an/1GWxhboB8k
 7. http://caselaw.vn/ban-an/civI4oxIhB

D. Hợp đồng thế chấp không đúng quy định pháp luật (không thực hiện đúng thủ tục, bị hủy, ...):

 1. http://caselaw.vn/ban-an/CldwHWhj2z
 2. http://caselaw.vn/ban-an/S7fICQSlDd
 3. http://caselaw.vn/ban-an/PmIt5wrnog
 4. http://caselaw.vn/ban-an/RiLB8KbvgY
 5. http://caselaw.vn/ban-an/9tUYPO9iKm
 6. http://caselaw.vn/ban-an/O7fekdONEc