CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CASELAW VIỆT NAM

Bạn đang xem

Tuyển tập 7 vụ tranh chấp có yếu tố nước ngoài

1.  Xem nội dung tại: https://caselaw.vn/ban-an/pRpdhQkkoQ  

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp hợp đồng mua bán nhà
 • Loại bản án: Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp huyện
 • Số hiệu: 980/2014/DS - ST
 • Ngày tuyên án: 25-08-2014
 • Ngày thụ lý: 29/10/2010
 • Kết quả vụ việc: Chấp nhận toàn bộ

2.  Xem nội dung tại: https://caselaw.vn/ban-an/Xo78Du5hzw  

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp quyền sở hữu tài sản và yêu cầu chia thừa kế
 • Loại bản án: Giám đốc thẩm
 • Cơ quan xét xử: Tòa chuyên trách TAND tối cao
 • Số hiệu: 193/2012/DS-GĐT
 • Ngày tuyên án: 23-04-2012
 • Số hiệu bản án bị Giám đốc thẩm: 63/2011/DSPT
 • Ngày tuyên án bị Giám đốc thẩm: 27/09/2011
 • Kết quả vụ việc: Hủy một phần hoặc toàn bộ bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật để Xét Xử sơ thẩm lại hoặc Xét Xử phúc thẩm lại

3.  Xem nội dung tại: https://caselaw.vn/ban-an/gCTI2l3yRJ  

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp hợp đồng cung cấp dịch vụ
 • Loại bản án: Phúc thẩm
 • Cơ quan xét xử: Tòa phúc thẩm TANDTC
 • Số hiệu: 104/2011/KDTM-PT
 • Ngày tuyên án: 13-07-2011
 • Số hiệu bản án bị Phúc thẩm: 08/2010/KDTM-ST
 • Ngày tuyên án bị Phúc thẩm: 23/09/2010
 • Kết quả vụ việc: Hủy bản án sơ thẩm và chuyển hồ sơ vụ án cho Tòa án cấp sơ thẩm giải quyết lại vụ án

4.  Xem nội dung tại: https://caselaw.vn/ban-an/ppZvgaPOvk  

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất
 • Loại bản án: Phúc thẩm
 • Cơ quan xét xử: Tòa phúc thẩm TANDTC
 • Số hiệu: 73/2011/DSPT
 • Ngày tuyên án: 28-03-2011
 • Số hiệu bản án bị Phúc thẩm: 1893/2010/DSST
 • Ngày tuyên án bị Phúc thẩm: 07/12/2010
 • Kết quả vụ việc: Sửa bản án sơ thẩm

5.  Xem nội dung tại: https://caselaw.vn/ban-an/Dn1JuTmPEa  

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp sở hữu chung hỗn hợp
 • Loại bản án: Giám đốc thẩm
 • Cơ quan xét xử: Hội đồng thẩm phán TANDTC
 • Số hiệu: 20/2009/DS-GĐT
 • Ngày tuyên án: 30-07-2009
 • Số hiệu bản án bị Giám đốc thẩm: 310/2007/DSPT
 • Ngày tuyên án bị Giám đốc thẩm: 27/09/2007
 • Kết quả vụ việc: Hủy một phần hoặc toàn bộ bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật để Xét Xử sơ thẩm lại hoặc Xét Xử phúc thẩm lại

6.  Xem nội dung tại: https://caselaw.vn/ban-an/kPc1uJ7uWP  

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp quyền sử dụng đất
 • Loại bản án: Giám đốc thẩm
 • Cơ quan xét xử: Tòa chuyên trách TAND tối cao
 • Số hiệu: 197/2009/DS-GĐT
 • Ngày tuyên án: 21-05-2009
 • Số hiệu bản án bị Giám đốc thẩm: 120/2006/DSPT
 • Ngày tuyên án bị Giám đốc thẩm: 27/03/2006
 • Kết quả vụ việc: Hủy một phần hoặc toàn bộ bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật để Xét Xử sơ thẩm lại hoặc Xét Xử phúc thẩm lại

7.  Xem nội dung tại: https://caselaw.vn/ban-an/oCPwq8BXNR  

 • Vụ việc, Vụ án: Yêu cầu hủy hôn nhân trái pháp luật
 • Loại bản án: Phúc thẩm
 • Cơ quan xét xử: Tòa phúc thẩm TANDTC
 • Số hiệu: 103/2008/HNGĐ-PT
 • Ngày tuyên án: 13-05-2008
 • Số hiệu bản án bị Phúc thẩm: 05/2007/HNGĐ-ST
 • Ngày tuyên án bị Phúc thẩm: 14/09/2007
 • Kết quả vụ việc: Hủy bản án sơ thẩm và chuyển hồ sơ vụ án cho Tòa án cấp sơ thẩm giải quyết lại vụ án