CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CASELAW VIỆT NAM

Bạn đang xem

Tuyển tập bản án về các vụ tranh chấp liên quan đến sở hữu trí tuệ

1.  Tranh chấp về quyền tác giả: http://caselaw.vn/ban-an/FVU2aRliDt

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp bảo hộ quyền tác giả đối với tác phẩm tạo hình, mỹ thuật ứng dụng
 • Loại bản án: Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp huyện
 • Số hiệu: 213/2014/DS-ST
 • Ngày tuyên án: 14-08-2014
 • Ngày thụ lý: 01/07/2013

2. Tranh chấp về Bằng độc quyền giải pháp hữu ích: http://caselaw.vn/ban-an/Ku6rOsWTfY

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp sở hữu trí tuệ
 • Loại bản án: Giám đốc thẩm
 • Cơ quan xét xử: Hội đồng thẩm phán TANDTC
 • Số hiệu: 06/2015/KDTM-GĐT
 • Ngày tuyên án: 17-04-2015
 • Số hiệu bản án bị Giám đốc thẩm: 10/2010/KDTM-PT
 • Ngày tuyên án bị Giám đốc thẩm: 25/11/2010

3.  Tranh chấp về Bằng độc quyền giải pháp hữu ích: http://caselaw.vn/ban-an/CACKpPdmXF

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp sở hữu trí tuệ
 • Loại bản án: Phúc thẩm
 • Cơ quan xét xử: Tòa phúc thẩm TANDTC
 • Số hiệu: 136/2011/KDTM-PT
 • Ngày tuyên án: 29-08-2011
 • Số hiệu bản án bị Phúc thẩm: 731/2011/KDTM-ST
 • Ngày tuyên án bị Phúc thẩm: 26/05/2011

4.  Hành vi cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến Sở hữu công nghiệp: http://caselaw.vn/ban-an/cqhOxQyzhT

 • Vụ việc, Vụ án: Yêu cầu bồi thường thiệt hại
 • Loại bản án: Giám đốc thẩm
 • Cơ quan xét xử: Hội đồng thẩm phán TANDTC
 • Số hiệu: 29/2009/DS-GĐT
 • Ngày tuyên án: 09-09-2009
 • Số hiệu bản án bị Giám đốc thẩm: 316/2006/DSPT
 • Ngày tuyên án bị Giám đốc thẩm: 04/08/2006

5.  Tranh chấp hợp tác quyền sở hữu trí tuệ: http://caselaw.vn/ban-an/1OoMhAZH0a

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp sở hữu trí tuệ
 • Loại bản án: Phúc thẩm
 • Cơ quan xét xử: Tòa phúc thẩm TANDTC
 • Số hiệu: 39/2011/KDTM-PT
 • Ngày tuyên án: 29-03-2011
 • Số hiệu bản án bị Phúc thẩm: 1437/2010/KDTM-ST
 • Ngày tuyên án bị Phúc thẩm: 14/09/2010

6.  Tranh chấp Tiền bản quyền sở hữu trí tuệ: http://caselaw.vn/ban-an/KuHEAn2q81

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp mua bán hàng hóa khác
 • Loại bản án: Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp huyện
 • Số hiệu: 171/2012/KDTM-ST
 • Ngày tuyên án: 27-12-2012
 • Ngày thụ lý: 01/06/2012