CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CASELAW VIỆT NAM

Bạn đang xem

Tuyển tập các bản án liên quan đến NĂNG LỰC HÀNH VI DÂN SỰ và GIÁM HỘ

A) 5 bản án liên quan đến Mất năng lực hành vi dân sự

B) 3 bản án liên quan đến Giám hộ

-----------------------------------------------------------------------------------

A) 5 bản án liên quan đến Mất năng lực hành vi dân sự

1. Xem nội dung vụ việc tại: http://caselaw.vn/ban-an/vq3hrDUNRk

 • Vụ việc, Vụ án: Yêu cầu hủy hợp đồng mua bán nhà
 • Loại bản án: Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp huyện
 • Số hiệu: 13/2015/DS-ST
 • Ngày tuyên án: 21-01-2015
 • Ngày thụ lý: 04/08/2008

2. Xem nội dung vụ việc tại: http://caselaw.vn/ban-an/2ddNjEplz6

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp hợp đồng tín dụng
 • Loại bản án: Phúc thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp tỉnh
 • Số hiệu: 20/2014/KDTM-PT
 • Ngày tuyên án: 24-06-2014
 • Số hiệu bản án bị Phúc thẩm: 09/2013/KDTM-ST
 • Ngày tuyên án bị Phúc thẩm: 08/08/2013

3. Xem nội dung vụ việc tại: http://caselaw.vn/ban-an/F327i6HdIR

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp quyền sở hữu tài sản
 • Loại bản án: Giám đốc thẩm
 • Cơ quan xét xử: Hội đồng thẩm phán TANDTC
 • Số hiệu: 12/2006/DS-GĐT
 • Ngày tuyên án: 05-06-2006
 • Số hiệu bản án bị Giám đốc thẩm: 39/DSPT
 • Ngày tuyên án bị Giám đốc thẩm: 06/03/2003

4. Xem nội dung vụ việc tại: http://caselaw.vn/ban-an/BC4VDWTZmL

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp di sản thừa kế và yêu cầu tuyên bố văn bản công chứng vô hiệu
 • Loại bản án: Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp tỉnh
 • Số hiệu: 08/2013/DSST
 • Ngày tuyên án: 05-09-2013
 • Ngày thụ lý: 23/05/2012

5. Xem nội dung vụ việc tại: http://caselaw.vn/ban-an/4XvGeRiyAM

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp quyền sử dụng đất
 • Loại bản án: Giám đốc thẩm
 • Cơ quan xét xử: Tòa chuyên trách TAND tối cao
 • Số hiệu: 93/2009/DS-GĐT
 • Ngày tuyên án: 18-03-2009
 • Số hiệu bản án bị Giám đốc thẩm: 06/2008/DS-PT
 • Ngày tuyên án bị Giám đốc thẩm: 03/01/2008

B) 3 bản án liên quan đến GIÁM HỘ

6. Xem nội dung vụ việc tại: http://caselaw.vn/ban-an/BC7wPl44Ev

 • Vụ việc, Vụ án: Yêu cầu chia thừa kế
 • Loại bản án: Giám đốc thẩm
 • Cơ quan xét xử: Tòa chuyên trách TAND tối cao
 • Số hiệu: 09/2013/DS-GĐT
 • Ngày tuyên án: 24-01-2013
 • Số hiệu bản án bị Giám đốc thẩm: 190/2012/DSPT
 • Ngày tuyên án bị Giám đốc thẩm: 15/03/2012

7. Xem nội dung vụ việc tại: http://caselaw.vn/ban-an/QP7IrH4NgP

 • Vụ việc, Vụ án: Yêu cầu xác nhận quyền thừa kế
 • Loại bản án: Phúc thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp tỉnh
 • Số hiệu: 25/2008/DS-PT
 • Ngày tuyên án: 07-01-2008
 • Số hiệu bản án bị Phúc thẩm: 36/2007/DSST
 • Ngày tuyên án bị Phúc thẩm: 04/06/2007

8. Xem nội dung vụ việc tại: http://caselaw.vn/ban-an/FRvXTP3MLP

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp quyền sử dụng đất
 • Loại bản án: Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp huyện
 • Số hiệu: 24/2015/DS-ST
 • Ngày tuyên án: 28-01-2015
 • Ngày thụ lý: 22/08/2013