cơ sở dữ liệu pháp lý

Bạn đang xem

03 bản án "gốc" về hành chính trong tuần từ 01/8/2016 - 07/8/2016

1. Bản án sơ thẩm số 23/2015/HCST ngày 14-12-2015: Khiếu kiện quyết định hành chính về áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả do vi phạm hành chính gây ra

2. Bản án phúc thẩm số 1546/2012/HC-PT ngày 19-12-2012: Khiếu kiện quyết định hành chính về việc bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng

3. Bản án giám đốc thẩm số 02/2012/HC-GĐT ngày 16-03-2012: Khiếu kiện quyết định hành chính về việc xử phạt vi phạm hành chính hành vi khai báo và nhập khẩu hàng hoá không đúng mã số

Trân trọng kính báo,

Caselaw Việt Nam