CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CASELAW VIỆT NAM

Bạn đang xem

Tuyển tập 15 dự thảo án lệ (đợt 3) đang được góp ý, lấy ý kiến

1)  Dự thảo án lệ 27: Dự thảo án lệ về hiệu lực thanh toán của L/C trong trường hợp hợp đồng là cơ sở của L/C bị tuyên bố vô hiệu


2)  Dự thảo án lệ 26: Dự thảo án lệ về xác định người có trách nhiệm quản lý tài sản trong tội “Cướp tài sản”


3)  Dự thảo án lệ 25: Dự thảo án lệ về nghĩa vụ cấp Dựỡng theo di chúc

 • Tình huống án lệ:
 • Di chúc có nội dung yêu cầu người được hưởng di sản thừa kế phải nuôi dưỡng, cấp dưỡng cho người không được hưởng di sản thừa kế. Người không được hưởng di sản thừa kế yêu cầu người được hưởng di sản thừa kế nuôi dưỡng, cấp dưỡng vượt quá khả năng và điều kiện thực tế của người được hưởng di sản thừa kế.
 •  Giải pháp pháp lý:
 • Trường hợp này, người được hưởng di sản thừa kế chỉ có nghĩa vụ cấp dưỡng trong phạm vi kỷ phần thừa kế mà người được cấp dưỡng được hưởng nếu chia thừa kế theo pháp luật.
 • Xem dự thảo tại: https://caselaw.vn/doc-an-moi-ngay/du-thao-an-le-25-dot-3-du-thao-an-le-ve-nghia-vu-cap-duong-theo-di-chuc


4)  Dự thảo án lệ 24: Dự thảo án lệ về thanh toán bằng ngoại tệ trong giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất


5)  Dự thảo án lệ 23: Án lệ về tình tiết định khung “Có tính chất côn đồ”.

 • Tình huống án lệ:
 • Bị cáo cố ý thực hiện hành vi dùng phương tiện giao thông (nguồn nguy hiểm cao độ) đâm vào bị hại, khi thấy bị hại chưa chết lại tiếp tục dùng phương tiện đó đâm bị hại một cách tàn độc cho đến chết với thái độ ngang ngược, hung hãn.
 • Giải pháp pháp lý:
 • Trường hợp này, bị cáo phạm tội Giết người với tình tiết định khung hình phạt là “Có tính chất côn đồ”.
 • Xem dự thảo tại: https://caselaw.vn/doc-an-moi-ngay/du-thao-an-le-23-dot-3-du-thao-an-le-ve-tinh-tiet-dinh-khung-co-tinh-chat-con-do


6)  Dự thảo án lệ 22: Án lệ về về xác định tài sản chiếm đoạt trong tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”


7)  Dự thảo án lệ 21: Án lệ về công sức chăm sóc, nuôi giữ

 • Tình huống án lệ 1:
  Kết quả giám định AND con trâu đang tranh chấp xác định một bên đương sự không phải là chủ sở hữu hợp pháp của con trâu và trong thời gian giải quyết tranh chấp không còn ai khác tranh chấp quyền sở hữu con trâu với các đương sự trong vụ án.
 • Giải pháp pháp lý 1:
  Trường hợp này, Tòa án phải công nhận con trâu đực là tài sản thuộc quyền sở hữu của đương sự còn lại.
 • Tình huống án lệ 2:
  Người chiếm hữu gia súc thuộc quyền sở hữu của người khác đã có công chăm sóc, nuôi giữ gia súc trong một thời gian dài.
 • Giải pháp pháp lý 2:
  Trường hợp này, chủ sở hữu gia súc phải thanh toán tiền công chăm sóc, nuôi giữ cho người chiếm hữu gia súc theo mức thu nhập trung bình của lao động phổ thông tại địa phương tương ứng với thời gian chăm sóc, nuôi giữ tính từ ngày chiếm hữu gia súc đến ngày tuyên án sơ thẩm.
 • Xem dự thảo tại: https://caselaw.vn/doc-an-moi-ngay/du-thao-an-le-21-dot-3-du-thao-an-le-ve-cong-suc-cham-soc-nuoi-giu


8)  Dự thảo án lệ 20: Án lệ về chuyển nhượng quyền sử dụng đất là di sản thừa kế

 • Tình huống án lệ:
  Di sản chia thừa kế là bất động sản đã được chuyển nhượng, các đồng thừa kế biết và không phản đối việc chuyển nhượng, số tiền nhận chuyển nhượng được dùng để lo cuộc sống của các đồng thừa kế, bên nhận chuyển nhượng đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
 • Giải pháp pháp lý:
  Trường hợp này, diện tích đất đã chuyển nhượngkhông còn trong khối di sản để chia thừa kế mà thuộc quyền sử dụng của bên nhận chuyển nhượng.
 • Xem dự thảo tại: https://caselaw.vn/doc-an-moi-ngay/du-thao-an-le-20-dot-3-du-thao-an-le-ve-chuyen-nhuong-quyen-su-dung-dat-la-di-san-thua-ke


9)  Dự thảo án lệ 19: Án lệ về phạm vi yêu cầu trong vụ án đòi tài sản là nhà đất

 • Tình huống án lệ:
 • Trong vụ án kiện đòi tài sản là nhà đất, có đương sự yêu cầu xác định nhà đất thuộc quyền sở hữu, sử dụng của mình nhưng không yêu cầu giải quyết phần giá trị công trình mà họ đã xây dựng thêm trên đất đó và Tòa án quyết định nhà đất thuộc quyền sở hữu, sử dụng của người khác.
 • Giải pháp pháp lý:
 • Trường hợp này phải giải quyết việc thanh toán giá trị công trình xây dựng thêm trên đất đó vì yêu cầu xác định nhà đất thuộc quyền sở hữu, sử dụng của đương sự lớn hơn yêu cầu thanh toán giá trị công trình xây dựng thêm trên đất đó.
 • Xem dự thảo tại: https://caselaw.vn/du-doan-ket-qua-tranh-chap/du-thao-an-le-19-dot-3-du-thao-an-le-ve-pham-vi-yeu-cau-trong-vu-an-doi-tai-san-la-nha-dat


10)  Dự thảo án lệ 18: Án lệ về người Việt Nam trước khi đi định cư ở nước ngoài giao lại đất nông nghiệp cho người Việt Nam ở trong nước sử dụng


11)  Dự thảo án lệ 17: Án lệ về tranh chấp quyền sử dụng đất

 • Tình huống án lệ:
  Đất tranh chấp thuộc quyền sử dụng của nguyên đơn nhưng bị đơn đã xây dựng nhà và các tài sản trên đất trong thời gian quản lý, sử dụng đất đó.
 • Giải pháp pháp lý:
  Trường hợp này, phải xác định giá trị của nhà và các tài sản gắn liền với đất để yêu cầu nguyên đơn thanh toán giá trị tài sản cho bị đơn mà không buộc bị đơn tháo dỡ nhà và các tài sản khác trên đất để trả lại đất cho nguyên đơn.
 • Xem dự thảo tại: https://caselaw.vn/du-doan-ket-qua-tranh-chap/du-thao-an-le-17-dot-3-a-n-le-ve-tranh-cha-p-quye-n-su-du-ng-da-t


12)  Dự thảo án lệ 16: Án lệ về chuyển đổi quyền sử dụng đất thực tế

 • Tình huống án lệ:
  Hai bên thỏa thuận miệng với nhau về việc chuyển đổi quyền sử dụng đất trên cơ sở tự nguyện; đã đăng ký, kê khai diện tích đất đã đổi và được ghi nhận tại Sổ địa chính; đã trực tiếp canh tác, sử dụng ổn định, liên tục, lâu dài.
 • Giải pháp pháp lý:
  Trong trường hợp nàyphải xác định việc chuyển đổi quyền sử dụng đất là thực tế để công nhận các đương sự có quyền sử dụng diện tích đất đã đổi.
 • Xem dự thảo tại: https://caselaw.vn/du-doan-ket-qua-tranh-chap/du-thao-an-le-16-dot-3-an-le-ve-chuyen-doi-quyen-su-dung-dat-thuc-te


13)  Dự thảo án lệ 15: Án lệ về giải quyết trường hợp lấn chiếm đất giáp ranh

 • Tình huống án lệ:
  Đất đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị lấn chiếm phần diện tích giáp ranh. Người lấn chiếm đất đã xây dựng nhà kiên cố không thể tháo dỡ.
 • Giải pháp pháp lý:
  Trường hợp này, người lấn chiếm đất nếu chưa xây dựng nhà kiên cố thì phải trả lại phần đất đã lấn chiếm; đối với phần đất lấn chiếm đã xây dựng nhà kiên cố không thể tháo dỡ thì phải trả lại bằng giá trị theo giá thị trường tại thời điểm xét xử sơ thẩm.
 • Xem dự thảo tại: https://caselaw.vn/du-doan-ket-qua-tranh-chap/du-thao-an-le-15-dot-3-an-le-ve-giai-quyet-truong-hop-lan-chiem-dat-giap-ranh


14)  Dự thảo án lệ 14: Án lệ về trách nhiệm bồi thường thiệt hại do hợp đồng vô hiệu

 •  Tình huống án lệ:
  Xác định trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong trường hợp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã được thực hiện toàn bộ hoặc một phần bị tuyên bố vô hiệu do cả hai bên cùng có lỗi như nhau.
 • Giải pháp pháp lý:
  Trong trường hợp này bên bị thiệt hại được bồi thường bằng ½ chênh lệch giá của phần giá trị đã được thực hiện theo giá thị trường.
 • Xem dự thảo tại: https://caselaw.vn/du-doan-ket-qua-tranh-chap/du-thao-an-le-14-dot-3-an-le-ve-trach-nhiem-boi-thuong-thiet-hai-do-hop-dong-vo-hieu


15)  Dự thảo án lệ 13: Án lệ về hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất có điều kiện