CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CASELAW VIỆT NAM

Bạn đang xem

05 bản án "gốc" về Dân sự trong tuần từ 03/01/2017 đến 08/01/2017

1. Quyết định giám đốc thẩm số 147/2013/DS-GĐT ngày 26/03/2013: 

  • Vụ việc tranh chấp: Tranh chấp tài sản chung của vợ chồng

2. Bản án phúc thẩm số 615/2013/DS-PT ngày 03/5/2013:

  • Vụ việc tranh chấpTranh chấp hợp đồng mua bán nhà

3. Quyết định giám đốc thẩm số 334/2012/DS-GĐT ngày 24/7/2012:

  • Vụ việc tranh chấpTranh chấp hợp đồng khoán tài sản

4. Quyết định giám đốc thẩm số 197/2012/DS-GĐT ngày 24/4/2012: 

  • Vụ việc tranh chấp: Tranh chấp hợp đồng cho thuê lại quyền sử dụng đất và mua bán tài sản gắn liền với đất thuê

5. Bản án sơ thẩm số 107/2010/DS-ST ngày 09/8/2010: 

  • Vụ việc tranh chấp: Tranh chấp hợp đồng mua bán tàu cá

Trân trọng kính báo,

Caselaw Việt Nam