CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CASELAW VIỆT NAM

Bạn đang xem

05 bản án "gốc" về Kinh doanh thương mại trong tuần từ 26/12 đến 30/12/2016

1. Quyết định giám đốc thẩm số 71/2014/KDTM-GĐT ngày 29/12/2014: 

  • Vụ việc tranh chấp: Tranh chấp giữa Công ty với thành viên Công ty

2. Quyết định giám đốc thẩm số 30/2014/KDTM-GĐT ngày 29/7/2014:

  • Vụ việc tranh chấpTranh chấp hợp đồng thuê nhà

3. Quyết định giám đốc thẩm số 35/2014/KDTM-GĐT ngày 25/8/2014:

  • Vụ việc tranh chấpTranh chấp hợp đồng xây dựng

4. Quyết định giám đốc thẩm số 27/2014/KDTM-GĐT ngày 29/7/2014: 

  • Vụ việc tranh chấp: Tranh chấp hợp đồng gia công

5. Quyết định giám đốc thẩm số 28/2014/KDTM-GĐT ngày 29/7/2014: 

  • Vụ việc tranh chấp: Tranh chấp hợp đồng tín dụng

Trân trọng kính báo,

Caselaw Việt Nam