CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CASELAW VIỆT NAM

Bạn đang xem

35/2015/DS-ST: Luật sư kiện đòi Khách hàng trả tiền phí dịch vụ pháp lý

Link bản án: http://caselaw.vn/ban-an/7kCLKvX7pz

  • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp hợp đồng dịch vụ pháp lý
  • Loại bản án: Sơ thẩm
  • Cơ quan xét xử: TAND cấp huyện
  • Số hiệu: 35/2015/DS-ST
  • Ngày tuyên án: 30-06-2015
  • Ngày thụ lý: 30/10/2013

Mô tả tóm lược:

Ngày 20/01/2012, Luật sư và Khách hàng ký Hợp đồng dịch vụ để đại diện theo ủy quyền và thay mặt Khách hàng tham gia tố tụng tại Toà án nhân dân Quận X để giải quyết vụ kiện mà Khách hàng là bị đơn trong vụ tranh chấp hợp đồng đặt cọc mua bán nhà.

Trong quá trình tham gia tố tụng, Khách hàng đã giao cho Luật sư cố gắng chứng minh được hợp đồng đặt cọc mua bán nhà ký ngày 02/8/2011 mà Khách hàng là một trong hợp đồng bị vô hiệu; đồng thời cố gắng kéo dài thời gian trả tiền của Khách hàng thì Khách hàng trả thù lao cho Luật sư là 20.000.000 đồng.

Thực tế, Luật sư đã đáp ứng được yêu cầu của Khách hàng là bằng quyết định Công nhận sự thỏa thuận của các đương sự số 34 ngày 11/4/2012 là hủy hợp đồng đặt cọc mua bán nhà ký ngày 02/8/2011, Khách hàng chỉ phải trả lại cho bên kia (bên còn lại trong hợp đồng đặt cọc mua bán nhà) số tiền 280.000.000 đồng vào ngày 30/6/2012, thậm chí đến thời điểm hiện nay Khách hàng vẫn chưa trả tiền.

Theo thỏa thuận thì Khách hàng phải tạm ứng trước cho Luật sư số tiền 5.000.000 đồng để làm chi phí đi lại nhưng thực tế Khách hàng cũng không đưa mặc dù Luật sư đã yêu cầu nhiều lần.

Nay yêu cầu Tòa án buộc Khách hàng phải trả cho Luật sư tiền thù lao theo hợp đồng dịch vụ ký ngày 20/01/2012 là 20.000.000 đồng (và lãi suất chậm thực hiện nghĩa vụ với mức lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước quy định là 9%/năm (0,75%/1 tháng) tính từ ngày 11/4/2013.

Phán quyết của Tòa sơ thẩm: Chấp nhận toàn bộ yêu cầu của Luật sư

Lập luận: Ngày 11/4/2012, Tòa án nhân dân Quận X ban hành Quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự số 34/2012-QĐST với nội dung: Hủy Hợp đồng đặt cọc số 1935 ngày 02/8/2011 được ký tại Phòng công chứng số 3, Thành phố HCM giữa ông Nguyễn Văn Trọng (bên còn lại trong hợp đồng đặt cọc mua bán nhà) và bà BĐ_Huỳnh Thị Ngọc Hoằng (Khách hàng). Bà BĐ_Huỳnh Thị Ngọc Hoằng có trách nhiệm trả cho ông Nguyễn Văn Trọng số tiền đặt cọc là 280.000.000 đồng chậm nhất vào ngày 30/6/2012.

Như vậy, Luật sư đã thực hiện đúng theo yêu cầu của Khách hàng là hủy hợp đồng đặt cọc mua bán nhà, thậm chí đến thời điểm hiện nay Khách hàng vẫn chưa trả tiền. Việc Khách hàng yêu cầu kéo dài thời gian trả nợ của Khách hàng là ngoài khả năng Luật sư, bởi nếu kéo dài thời gian trả nợ sẽ ảnh hưởng đến thời hạn giải quyết của Tòa án. Do Khách hàng không thực hiện đúng thỏa thuận nên cần buộc Khách hàng phải có trách nhiệm trả cho Luật sư số tiền 20.000.000 đồng.