CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CASELAW VIỆT NAM

Bạn đang xem

87/2014/DS-PT: Hợp đồng thế chấp vô hiệu, ngân hàng mất tài sản thế chấp, không được ưu tiên thanh toán nợ

Xem nội dung vụ việc tại: https://caselaw.vn/ban-an/KHjQ1NHm6x

  • Vụ việc, Vụ án: Yêu cầu chia tài sản chung
  • Loại bản án: Phúc thẩm
  • Cơ quan xét xử: Tòa phúc thẩm TANDTC
  • Số hiệu: 87/2014/DS-PT
  • Ngày tuyên án: 15-04-2014
  • Số hiệu bản án bị Phúc thẩm: 1007/2013/DS-ST
  • Ngày tuyên án bị Phúc thẩm: 29/08/2013
  • Kết quả vụ việc: Giữ nguyên bản án sơ thẩm

Mô tả tóm lược:

Nguồn gốc tài sản thế chấp: Căn nhà số 75/9/32 TVĐ, phường X, quận Y, thành phố HCM là tài sản của ông Đặng Đức Thắng và bà Đặng Thị Hồng tạo lập năm 1991. Ông Thăng và bà Hồng có 05 người con gồm bà NĐ_Đặng Thị Tâm, ông BĐ_Đặng Đức Châu, ông Đặng Văn Bình, ông LQ_Đặng Đức Chung, ông Đặng Đức Nam. Năm 1992, ông Thắng chết. Năm 2003 căn nhà được Ủy ban nhân dân quận Y cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở. Khi làm giấy tờ nhà, bà Hồng và ông BĐ_Châu khai ông BĐ_Châu là con duy nhất của ông Thắng, bà Hồng.

Ngày 02/11/2005, ông BĐ_Đặng Đức Châu vay của LQ_Ngân hàng TMCP phát triển nhà ĐB SCL số tiền 140.000.000 đồng, có tài sản thế chấp là căn nhà số 75/9/32 TVĐ, phường X, quận Y, TP.HCM. Giấy tờ căn nhà thế chấp thể hiện ông Đặng Đức Thắng và bà Đặng Thị Hồng cùng đứng tên, bà Hồng và con duy nhất là ông BĐ_Châu là những người thừa kế của ông Thắng. Thời điểm cho vay, Ngân hàng xác minh ông Thắng và bà Hồng là chủ nhà, nhà không ai tranh chấp. Việc cho ông BĐ_Châu vay tiền đã được Ngân hàng thực hiện đúng theo quy định của pháp luật.

Tính đến ngày 22/8/2013, ông BĐ_Châu còn nợ gốc 118.970.000 đồng, nợ lãi trong hạn 62.337.300 đồng, nợ lãi quá hạn 92.308.900 đồng, lãi phạt 157.919.200 đồng, tổng cộng gốc và lãi là 431.535.400 đồng nên Ngân hàng đã khởi kiện ông BĐ_Châu tại Tòa án nhân dân quận Y và được nhập vào giải quyết chung trong vụ án chia thừa kế. Nay Ngân hàng yêu cầu bà Đặng Thị Hồng và ông BĐ_Đặng Đức Châu chịu trách nhiệm trả nợ gốc 118.970.000 đồng và lãi 312.565.400 đồng, tổng cộng là 431.535.400 đồng, yêu cầu hoàn trả trong thời hạn 03 tháng.

Phán quyết của Tòa: Hợp đồng thế chấp vô hiệu, không được ưu tiên thanh toán nợ

Tại đơn xin xác nhận tình trạng nhà ngày 05/10/2005 Ủy ban nhân dân phường X, quận Y, thành phố HCM xác nhận căn nhà trên là do ông Đặng Đức Thắng và bà Đặng Thị Hồng đứng tên sở hữu. Sau khi ông Thắng chết, các thừa kế của ông Thắng không khai di sản thừa kế nên di sản của ông Thắng trở thành tài sản chung của bà Hồng và 05 người con.

Theo Điều 217 Bộ luật dân sự, đây là tài sản chung hợp nhất. Tuy bà Hồng và ông BĐ_Châu cùng có phần trong nhà nhưng tại thời điểm đó tài sản chưa được phân chia nên chưa xác định phần sở hữu của mỗi người là bao nhiêu. Việc bà Hồng và ông BĐ_Châu thế chấp nhà cho Ngân hàng tức là tự định đoạt sở hữu chung hợp nhất mà không có sự thỏa thuận của các đồng sở hữu là vi phạm Khoản 2 Điều 223 Bộ luật dân sự nên không thể công nhận hợp đồng thế chấp trên. Xét trong việc thế chấp bị vô hiệu nên Ngân hàng không thể yêu cầu lấy tài sản bà Hồng để thực hiện nghĩa vụ thay ông BĐ_Châu và cũng không thể ưu tiên thanh toán nợ cho Ngân hàng. 

Do vậy Hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo của LQ_Ngân hàng TMCP phát triển nhà ĐB SCL.