TRA CỨU BẢN ÁN TRỰC TUYẾN & HỢP ĐỒNG MẪUBạn đang xem

12 vụ án tranh chấp với người lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

1.  Xem nội dung vụ việc tại: http://caselaw.vn/ban-an/EcbRqvvNbP

 • Vụ việc, Vụ án: Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động (Người sử dụng lao động)
 • Loại bản án: Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp huyện
 • Số hiệu: 05/2011/LĐ-ST
 • Ngày tuyên án: 23-08-2011
 • Ngày thụ lý: 12/05/2011
 • Quốc tịch người lao động: Đức

2.  Xem nội dung vụ việc tại: http://caselaw.vn/ban-an/MiE9ojI75o

 • Vụ việc, Vụ án: Yêu cầu bồi thường do vi phạm hợp đồng lao động
 • Loại bản án: Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp huyện
 • Số hiệu: 01/2013/LĐ-ST
 • Ngày tuyên án: 22-01-2013
 • Ngày thụ lý: 19/12/2011
 • Quốc tịch người lao động: Ấn Độ

3.  Xem nội dung vụ việc tại: http://caselaw.vn/ban-an/X67JtUc60N

 • Vụ việc, Vụ án: Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động (Người sử dụng lao động)
 • Loại bản án: Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp huyện
 • Số hiệu: 01/2012/LĐ-ST
 • Ngày tuyên án: 25-04-2012
 • Ngày thụ lý: 13/06/2011
 • Quốc tịch người lao động: Anh

4.  Xem nội dung vụ việc tại: http://caselaw.vn/ban-an/zXQ2LpQ4jv

 • Vụ việc, Vụ án: Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động (Người sử dụng lao động)
 • Loại bản án: Giám đốc thẩm
 • Cơ quan xét xử: Hội đồng thẩm phán TANDTC
 • Số hiệu: 12/2006/LĐ-GĐT
 • Ngày tuyên án: 04-07-2006
 • Số hiệu bản án bị Giám đốc thẩm: 03/2005/LĐPT
 • Ngày tuyên án bị Giám đốc thẩm: 28/10/2005
 • Quốc tịch người lao động: Hàn Quốc

5.  Xem nội dung vụ việc tại: http://caselaw.vn/ban-an/CYGXQKQFmS

 • Vụ việc, Vụ án: Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động (Người sử dụng lao động)
 • Loại bản án: Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp huyện
 • Số hiệu: 1185/2015/LĐ-ST
 • Ngày tuyên án: 20-08-2015
 • Ngày thụ lý: 12/05/2015
 • Quốc tịch người lao động: Đức

6.  Xem nội dung vụ việc tại: http://caselaw.vn/ban-an/IcsGovBL5A

 • Vụ việc, Vụ án: Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động (Người sử dụng lao động)
 • Loại bản án: Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp huyện
 • Số hiệu: 03/2013/LĐ-ST
 • Ngày tuyên án: 03-09-2013
 • Ngày thụ lý: 24/12/2012
 • Quốc tịch người lao động: Canada

7.  Xem nội dung vụ việc tại: http://caselaw.vn/ban-an/O8I2xSeZis

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp về tiền lương
 • Loại bản án: Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp huyện
 • Số hiệu: 23/2014/LĐST
 • Ngày tuyên án: 16-09-2014
 • Ngày thụ lý: 16/05/2013
 • Quốc tịch người lao động: Đan mạch

8.  Xem nội dung vụ việc tại: http://caselaw.vn/ban-an/Wf8S0W4X1u

 • Vụ việc, Vụ án: Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động (Người sử dụng lao động)
 • Loại bản án: Phúc thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp tỉnh
 • Số hiệu: 1639/2015/LĐ-PT
 • Ngày tuyên án: 28-12-2015
 • Số hiệu bản án bị Phúc thẩm: 1185/2015/LĐ-ST
 • Ngày tuyên án bị Phúc thẩm: 20/08/2015
 • Quốc tịch người lao động: Đức

9.  Xem nội dung vụ việc tại:  http://caselaw.vn/ban-an/6vqPxBqwOz

 • Vụ việc, Vụ án: Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động (Người sử dụng lao động)
 • Loại bản án: Phúc thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp tỉnh
 • Số hiệu: 822/2015/LĐ-PT
 • Ngày tuyên án: 08-07-2015
 • Số hiệu bản án bị Phúc thẩm: 38/2014/LĐ-ST
 • Ngày tuyên án bị Phúc thẩm: 22/12/2014
10.  Xem nội dung vụ việc tại: http://caselaw.vn/ban-an/ht0Jtodhny

 • Vụ việc, Vụ án: Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động (Người sử dụng lao động)
 • Loại bản án: Phúc thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp tỉnh
 • Số hiệu: 973/2015/LĐ-PT
 • Ngày tuyên án: 17-08-2015
 • Số hiệu bản án bị Phúc thẩm: 485/2015/LĐ-ST
 • Ngày tuyên án bị Phúc thẩm: 23/07/2015

11. Xem nội dung vụ việc tại: http://caselaw.vn/ban-an/BCBD5R2Dkj

 • Vụ việc, Vụ án: Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động (Người sử dụng lao động)
 • Loại bản án: Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp huyện
 • Số hiệu: 02/2013/LĐ-ST
 • Ngày tuyên án: 07-03-2013
 • Ngày thụ lý: 27/11/2012

12.  Xem nội dung vụ việc tại: http://caselaw.vn/ban-an/GUOxvsOm6y

 • Vụ việc, Vụ án: Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động (Người sử dụng lao động)
 • Loại bản án: Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp huyện
 • Số hiệu: 03/2012/LĐ-ST
 • Ngày tuyên án: 29-02-2012
 • Ngày thụ lý: 28/10/2011