CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CASELAW VIỆT NAM

Bạn đang xem

12 vụ án tranh chấp với người lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

1.  Xem nội dung vụ việc tại: http://caselaw.vn/ban-an/EcbRqvvNbP

 • Vụ việc, Vụ án: Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động (Người sử dụng lao động)
 • Loại bản án: Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp huyện
 • Số hiệu: 05/2011/LĐ-ST
 • Ngày tuyên án: 23-08-2011
 • Ngày thụ lý: 12/05/2011
 • Quốc tịch người lao động: Đức

2.  Xem nội dung vụ việc tại: http://caselaw.vn/ban-an/MiE9ojI75o

 • Vụ việc, Vụ án: Yêu cầu bồi thường do vi phạm hợp đồng lao động
 • Loại bản án: Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp huyện
 • Số hiệu: 01/2013/LĐ-ST
 • Ngày tuyên án: 22-01-2013
 • Ngày thụ lý: 19/12/2011
 • Quốc tịch người lao động: Ấn Độ

3.  Xem nội dung vụ việc tại: http://caselaw.vn/ban-an/X67JtUc60N

 • Vụ việc, Vụ án: Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động (Người sử dụng lao động)
 • Loại bản án: Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp huyện
 • Số hiệu: 01/2012/LĐ-ST
 • Ngày tuyên án: 25-04-2012
 • Ngày thụ lý: 13/06/2011
 • Quốc tịch người lao động: Anh

4.  Xem nội dung vụ việc tại: http://caselaw.vn/ban-an/zXQ2LpQ4jv

 • Vụ việc, Vụ án: Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động (Người sử dụng lao động)
 • Loại bản án: Giám đốc thẩm
 • Cơ quan xét xử: Hội đồng thẩm phán TANDTC
 • Số hiệu: 12/2006/LĐ-GĐT
 • Ngày tuyên án: 04-07-2006
 • Số hiệu bản án bị Giám đốc thẩm: 03/2005/LĐPT
 • Ngày tuyên án bị Giám đốc thẩm: 28/10/2005
 • Quốc tịch người lao động: Hàn Quốc

5.  Xem nội dung vụ việc tại: http://caselaw.vn/ban-an/CYGXQKQFmS

 • Vụ việc, Vụ án: Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động (Người sử dụng lao động)
 • Loại bản án: Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp huyện
 • Số hiệu: 1185/2015/LĐ-ST
 • Ngày tuyên án: 20-08-2015
 • Ngày thụ lý: 12/05/2015
 • Quốc tịch người lao động: Đức

6.  Xem nội dung vụ việc tại: http://caselaw.vn/ban-an/IcsGovBL5A

 • Vụ việc, Vụ án: Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động (Người sử dụng lao động)
 • Loại bản án: Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp huyện
 • Số hiệu: 03/2013/LĐ-ST
 • Ngày tuyên án: 03-09-2013
 • Ngày thụ lý: 24/12/2012
 • Quốc tịch người lao động: Canada

7.  Xem nội dung vụ việc tại: http://caselaw.vn/ban-an/O8I2xSeZis

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp về tiền lương
 • Loại bản án: Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp huyện
 • Số hiệu: 23/2014/LĐST
 • Ngày tuyên án: 16-09-2014
 • Ngày thụ lý: 16/05/2013
 • Quốc tịch người lao động: Đan mạch

8.  Xem nội dung vụ việc tại: http://caselaw.vn/ban-an/Wf8S0W4X1u

 • Vụ việc, Vụ án: Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động (Người sử dụng lao động)
 • Loại bản án: Phúc thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp tỉnh
 • Số hiệu: 1639/2015/LĐ-PT
 • Ngày tuyên án: 28-12-2015
 • Số hiệu bản án bị Phúc thẩm: 1185/2015/LĐ-ST
 • Ngày tuyên án bị Phúc thẩm: 20/08/2015
 • Quốc tịch người lao động: Đức

9.  Xem nội dung vụ việc tại:  http://caselaw.vn/ban-an/6vqPxBqwOz

 • Vụ việc, Vụ án: Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động (Người sử dụng lao động)
 • Loại bản án: Phúc thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp tỉnh
 • Số hiệu: 822/2015/LĐ-PT
 • Ngày tuyên án: 08-07-2015
 • Số hiệu bản án bị Phúc thẩm: 38/2014/LĐ-ST
 • Ngày tuyên án bị Phúc thẩm: 22/12/2014
10.  Xem nội dung vụ việc tại: http://caselaw.vn/ban-an/ht0Jtodhny

 • Vụ việc, Vụ án: Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động (Người sử dụng lao động)
 • Loại bản án: Phúc thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp tỉnh
 • Số hiệu: 973/2015/LĐ-PT
 • Ngày tuyên án: 17-08-2015
 • Số hiệu bản án bị Phúc thẩm: 485/2015/LĐ-ST
 • Ngày tuyên án bị Phúc thẩm: 23/07/2015

11. Xem nội dung vụ việc tại: http://caselaw.vn/ban-an/BCBD5R2Dkj

 • Vụ việc, Vụ án: Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động (Người sử dụng lao động)
 • Loại bản án: Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp huyện
 • Số hiệu: 02/2013/LĐ-ST
 • Ngày tuyên án: 07-03-2013
 • Ngày thụ lý: 27/11/2012

12.  Xem nội dung vụ việc tại: http://caselaw.vn/ban-an/GUOxvsOm6y

 • Vụ việc, Vụ án: Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động (Người sử dụng lao động)
 • Loại bản án: Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp huyện
 • Số hiệu: 03/2012/LĐ-ST
 • Ngày tuyên án: 29-02-2012
 • Ngày thụ lý: 28/10/2011