CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CASELAW VIỆT NAM

Bạn đang xem

Các vụ án tranh chấp BẢO HIỂM liên quan đến THẾ QUYỀN

1.  Xem nội dung tại: https://caselaw.vn/ban-an/YslVni9z1Z

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp hợp đồng bảo hiểm cháy và rủi ro đặc biệt
 • Loại bản án: Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp huyện
 • Số hiệu: 100/2016/KDTM-ST
 • Ngày tuyên án: 10-11-2016
 • Ngày thụ lý: 19/01/2015
 • Kết quả vụ việc: Không chấp nhận toàn bộ

2.  Xem nội dung tại: https://caselaw.vn/ban-an/N5PSubXVVe

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp hợp đồng vận chuyển xe cơ giới
 • Loại bản án: Phúc thẩm
 • Cơ quan xét xử: Tòa phúc thẩm TANDTC
 • Số hiệu: 81/2011/KDTM-PT
 • Ngày tuyên án: 26-05-2011
 • Số hiệu bản án bị Phúc thẩm: 1593/2010/KDTM-ST
 • Ngày tuyên án bị Phúc thẩm: 29/09/2010
 • Kết quả vụ việc: Hủy bản án sơ thẩm và chuyển hồ sơ vụ án cho Tòa án cấp sơ thẩm giải quyết lại vụ án

3.  Xem nội dung tại: https://caselaw.vn/ban-an/Z5vEknleLX

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp hợp đồng bảo hiểm hàng hóa vận chuyển bằng đường biển
 • Loại bản án: Phúc thẩm
 • Cơ quan xét xử: Tòa phúc thẩm TANDTC
 • Số hiệu: 44/2009/KDTM-PT
 • Ngày tuyên án: 06-03-2009
 • Số hiệu bản án bị Phúc thẩm: 128/2008/KDTM-ST
 • Ngày tuyên án bị Phúc thẩm: 04/09/2008
 • Kết quả vụ việc: Giữ nguyên bản án sơ thẩm

4.  Xem nội dung tại: https://caselaw.vn/ban-an/BUrOBVckQk

 • Vụ việc, Vụ án: Đòi bồi thường tiền hàng hóa bị mất trong quá trình vận chuyển bằng đường biển
 • Loại bản án: Phúc thẩm
 • Cơ quan xét xử: Tòa phúc thẩm TANDTC
 • Số hiệu: 94A/2008/KT-PT
 • Ngày tuyên án: 29-04-2008
 • Số hiệu bản án bị Phúc thẩm: 129/2007/KTST
 • Ngày tuyên án bị Phúc thẩm: 11/06/2007
 • Kết quả vụ việc: Giữ nguyên bản án sơ thẩm