cơ sở dữ liệu pháp lý

Bạn đang xem

Hợp đồng giả cách, giả tạo và tuyển tập 20 bản án của các vụ án liên quan

A.  8 trường hợp bị Tòa tuyên giao dịch giả cách, giả tạo

B.  10 trường hợp bị Tòa bác bỏ yêu cầu tuyên giao dịch giả cách, giả tạo

C.  02 trường hợp Tòa yêu cầu làm rõ thêm các vấn đề để có đủ cơ sở xác định giao dịch giả cách, giả tạo

----------------------------------------------------------

A.  8 trường hợp bị Tòa tuyên giao dịch giả cách, giả tạo

1.  http://caselaw.vn/ban-an/RS8l7Ew3xW

 • Vụ việc, Vụ án:  Tranh chấp hợp đồng thế chấp tài sản
 • Số hiệu:  750/2015/DSPT
 • Ngày tuyên án:  25-06-2015
 • Số hiệu bản án bị Phúc thẩm:  15/2015/DS-ST
 • Hợp đồng nghi là giả cách, giả tạo: Hợp đồng chuyển quyền sở hữu nhà
 • Mục đích: Hợp đồng vay tiền

2.  http://caselaw.vn/ban-an/dVBwrVAeBp

 • Vụ việc, Vụ án:  Tranh chấp hợp đồng thuê nhà
 • Số hiệu:  195/2012/KDTM-ST
 • Ngày tuyên án:  07-08-2012
 • Hợp đồng nghi là giả cách, giả tạo: Hợp đồng thuê nhà với giá thuê gần 39.000.000 đ/tháng
 • Mục đích: Hợp đồng thuê nhà với giá thuê gần 5.000.000 đ/tháng

3.  http://caselaw.vn/ban-an/SrZuGCUz3n

 • Vụ việc, Vụ án:  Yêu cầu hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
 •  1109/2015/DS-PT
 •  08-09-2015
 • Hợp đồng nghi là giả cách, giả tạo: Hợp đồng tặng cho nhà để trốn tránh nghĩa vụ trả nợ

4.  http://caselaw.vn/ban-an/M6dfZcxtB5

 • Vụ việc, Vụ án:  Tranh chấp hợp đồng vay tài sản
 • Số hiệu: 1042/2014/DS-PT
 • Ngày tuyên án: 22-08-2014
 • Hợp đồng nghi là giả cách, giả tạo: Hợp đồng mua bán nhà và chuyển quyền sử dụng đất
 • Mục đích: Hợp đồng vay tiền

5.  http://caselaw.vn/ban-an/rscGga9jjX

 • Vụ việc, Vụ án:  Yêu cầu tuyên bố hợp đồng tặng cho vô hiệu
 • Số hiệu:  90/2015/DS-ST
 • Ngày tuyên án:  26-05-2015
 • Hợp đồng nghi là giả tạo: Hợp đồng tặng cho nhà để trốn tránh nghĩa vụ thực hiện hợp đồng đặt cọc

6.  http://caselaw.vn/ban-an/MXZmuyQb8I

 • Vụ việc, Vụ án:  Tranh chấp quyền sở hữu nhà
 • Số hiệu:  422/2016/DSPT
 • Ngày tuyên án:  01-04-2016
 • Hợp đồng nghi là giả cách, giả tạo: Hợp đồng tặng cho nhà
 • Mục đích: Nhập hộ khẩu vào Tp. HCM

7.  http://caselaw.vn/ban-an/AFmvig2OPE

 • Vụ việc, Vụ án:  Tranh chấp hợp đồng thuê nhà
 • Số hiệu:  22/2010/DS-S
 • Ngày tuyên án:  27-09-2010
 • Hợp đồng nghi là giả cách, giả tạo: Hợp đồng đồng mượn nhà
 • Mục đích: Xin giấy phép kinh doanh

8.  http://caselaw.vn/ban-an/yIAKFX1NoQ

 • Vụ việc, Vụ án:  Tranh chấp thừa kế
 • Số hiệu:  45/2013/DS-GĐT
 • Ngày tuyên án:  23-05-2013
 • Hợp đồng nghi là giả cách, giả tạo:: Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

B.  10 trường hợp bị Tòa bác bỏ yêu cầu tuyên giao dịch giả cách, giả tạo

9.  http://caselaw.vn/ban-an/LtYUQ870nP

 • Vụ việc, Vụ án:  Yêu cầu công nhận quyền sở hữu nhà
 • Số hiệu:  255/2016/DS-PT
 • Ngày tuyên án:  25-02-2016
 • Hợp đồng nghi là giả cách, giả tạo: Hợp đồng mua bán nhà
 • Mục đích: Hợp đồng vay tiền

10.  http://caselaw.vn/ban-an/Nvzir57HKE

 • Vụ việc, Vụ án:  Tranh chấp hợp đồng vay tài sản
 • Số hiệu:  346/2015/KDTM-ST
 • Ngày tuyên án:  10-11-2015
 • Hợp đồng nghi là giả cách, giả tạo: Hợp đồng vay vốn
 • Mục đích: Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

11.  http://caselaw.vn/ban-an/7m9QkGx9sp

 • Vụ việc, Vụ án:  Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất
 • Số hiệu:  1158/2015/DS-PT
 • Ngày tuyên án:  15-09-2015
 • Hợp đồng nghi là giả cách, giả tạo: Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất
 • Mục đích: Chưa chứng minh được

12.  http://caselaw.vn/ban-an/DqTh0zLs0N

 • Vụ việc, Vụ án:  Đòi lại tài sản
 • Số hiệu:  42/2016/DS-ST
 • Ngày tuyên án:  26-01-2016
 • Hợp đồng nghi là giả cách, giả tạo: Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất
 • Mục đích: Hợp đồng vay tiền

13.  http://caselaw.vn/ban-an/8Xm1tA5GcH

 • Vụ việc, Vụ án:  Tranh chấp hợp đồng vay tài sản
 • Số hiệu:  369/2015/DS-ST
 • Ngày tuyên án:  08-09-2015
 • Hợp đồng nghi là giả cách, giả tạo: Hợp đồng vay tiền
 • Mục đích: Dành quyền nuôi con

14.  http://caselaw.vn/ban-an/RgyXNNlYGO

 • Vụ việc, Vụ án:  Tranh chấp hợp đồng mua bán nhà
 • Số hiệu:  211/2015/DS-ST
 • Ngày tuyên án:  29-06-2015
 • Hợp đồng nghi là giả cách, giả tạo: Hợp đồng mua bán nhà
 • Mục đích: Hợp đồng vay tiền

15.  http://caselaw.vn/ban-an/tZsbjYNUMu

 • Vụ việc, Vụ án:  Tranh chấp hợp đồng mua bán nhà
 • Số hiệu:  724/2015/DS-PT
 • Ngày tuyên án:  18-06-2015
 • Hợp đồng nghi là giả cách, giả tạo: Hợp đồng mua bán nhà
 • Mục đích: Cá độ bóng đá

16.  http://caselaw.vn/ban-an/xT00VT9j9C

 • Vụ việc, Vụ án:  Tranh chấp hợp đồng mua bán nhà và chuyển nhượng quyền sử dụng đất
 • Số hiệu:  604/2016/DS-PT
 • Ngày tuyên án:  17-05-2015
 • Hợp đồng nghi là giả cách, giả tạo: Hợp đồng mua bán nhà
 • Mục đích: Chưa chứng minh được

17.  http://caselaw.vn/ban-an/ksZfMrRKQk

 • Vụ việc, Vụ án:  Tranh chấp hợp đồng mua bán nhà
 • Số hiệu:  134/2015/DS-ST
 • Ngày tuyên án:  11-05-2015
 • Hợp đồng nghi là giả cách, giả tạo: Hợp đồng đặt cọc
 • Mục đích: Chưa chứng minh được

18.  http://caselaw.vn/ban-an/1Vo6C274bX

 • Vụ việc, Vụ án:  Tranh chấp hợp đồng vay tài sản
 • Số hiệu:  129/2015/DS-ST
 • Ngày tuyên án:  08-05-2015
 • Hợp đồng nghi là giả cách, giả tạo: Hợp đồng vay tiền
 • Mục đích: Chưa chứng minh được

C.  02 trường hợp Tòa yêu cầu làm rõ thêm các vấn đề để có đủ cơ sở xác định giao dịch giả cách, giả tạo

19.  http://caselaw.vn/ban-an/GCALzEgfXS

 • Vụ việc, Vụ án:  Tranh chấp hợp đồng mua bán nhà
 • Số hiệu:  1596/2015/DS-PT
 • Ngày tuyên án:  22-12-2015
 • Hợp đồng nghi là giả cách, giả tạo: Hợp đồng mua bán nhà và chuyển nhượng quyền sử dụng đất
 • Mục đích: Hợp đồng vay tiền

20.  http://caselaw.vn/ban-an/GQLjMuVZ9M

 • Vụ việc, Vụ án:  Tranh chấp hợp đồng mua bán nhà
 • Số hiệu:  1475/2014/DSPT
 • Ngày tuyên án:  19-11-2014
 • Hợp đồng nghi là giả cách, giả tạo: Hợp đồng mua bán nhà
 • Mục đích: Hợp đồng vay tiền