CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CASELAW VIỆT NAM

Bạn đang xem

[TRANH CHẤP TIỀN LƯƠNG] 11 vụ án được Tòa chấp nhận yêu cầu và 02 vụ án bị Tòa bác

A. 11 vụ án tranh chấp lao động có yêu cầu đòi tiền lượng được Tòa chấp nhận

B. 02 vụ án tranh chấp lao động có yêu cầu đòi tiền lương bị Tòa bác

-------------------------------------------------------------------

A. 11 vụ án tranh chấp lao động có yêu cầu đòi tiền lượng được Tòa chấp nhận

1. Xem nội dung tại: http://caselaw.vn/ban-an/1isbYSOBLc

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp về tiền lương
 • Loại bản án: Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp huyện
 • Số hiệu: 1970/2016/LĐ-ST
 • Ngày tuyên án: 21-09-2016
 • Ngày thụ lý: 24/10/2014

2.  Xem nội dung tại: http://caselaw.vn/ban-an/VAxSjtKGig

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp về tiền lương
 • Loại bản án: Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp huyện
 • Số hiệu: 2116/2016/LĐ-ST
 • Ngày tuyên án: 30-09-2016
 • Ngày thụ lý: 20/07/2015

3.  Xem nội dung tại: http://caselaw.vn/ban-an/3UNzWzIjVk

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp về tiền lương
 • Loại bản án: Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp huyện
 • Số hiệu: 06/2013/LĐ-ST
 • Ngày tuyên án: 08-08-2013
 • Ngày thụ lý: 07/04/2009

4.  Xem nội dung tại: http://caselaw.vn/ban-an/ZjvoCie6Rq

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp về tiền lương
 • Loại bản án: Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp huyện
 • Số hiệu: 12/2013/LĐ-ST
 • Ngày tuyên án: 27-06-2013
 • Ngày thụ lý: 09/10/2012

5.  Xem nội dung tại: http://caselaw.vn/ban-an/eP7cR9q5DZ

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp về tiền lương và tiền đóng bảo hiểm
 • Loại bản án: Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp huyện
 • Số hiệu: 115/2014/LĐ-ST
 • Ngày tuyên án: 23-07-2014
 • Ngày thụ lý: 21/03/2013

6.  Xem nội dung tại: http://caselaw.vn/ban-an/jKogfII2ZC

 • Vụ việc, Vụ án: Đòi tiền lương, yêu cầu đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế do đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật
 • Loại bản án: Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp huyện
 • Số hiệu: 97/2014/LĐ-ST
 • Ngày tuyên án: 24-06-2014
 • Ngày thụ lý: 09/10/2012

7.  Xem nội dung tại: http://caselaw.vn/ban-an/Oudy96yMPr

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp về tiền lương
 • Loại bản án: Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp huyện
 • Số hiệu: 87/2015/LĐ -ST
 • Ngày tuyên án: 13-05-2015
 • Ngày thụ lý: 07/01/2014

8.  Xem nội dung tại: http://caselaw.vn/ban-an/ax1l6Q7DwH

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp về tiền lương
 • Loại bản án: Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp huyện
 • Số hiệu: 14/2014/LĐ- ST
 • Ngày tuyên án: 19-08-2014
 • Ngày thụ lý: 06/12/2013

9.  Xem nội dung tại: http://caselaw.vn/ban-an/O8I2xSeZis

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp về tiền lương
 • Loại bản án: Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp huyện
 • Số hiệu: 23/2014/LĐST
 • Ngày tuyên án: 16-09-2014
 • Ngày thụ lý: 16/05/2013

10.  Xem nội dung tại: http://caselaw.vn/ban-an/GmV1q6Roth

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp về tiền lương
 • Loại bản án: Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp huyện
 • Số hiệu: 16/2014/LĐ-ST
 • Ngày tuyên án: 18-07-2014
 • Ngày thụ lý: 28/10/2013

11.  Xem nội dung tại: http://caselaw.vn/ban-an/LAAVoetwuQ

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp về tiền lương và tiền đóng bảo hiểm
 • Loại bản án :Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp huyện
 • Số hiệu: 02/2015/LĐ-ST
 • Ngày tuyên án: 12-05-2015
 • Ngày thụ lý: 09/10/2013


B. 02 vụ án tranh chấp lao động có yêu cầu đòi tiền lương bị Tòa bác

12.  Xem nội dung tại: http://caselaw.vn/ban-an/tWO06vlxdH

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp về tiền lương
 • Loại bản án: Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp huyện
 • Số hiệu: 118/2014/LĐ-ST
 • Ngày tuyên án: 28-07-2014
 • Ngày thụ lý: 17/12/2013

13.  Xem nội dung tại: http://caselaw.vn/ban-an/f2GNnWYsEN

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp về tiền lương
 • Loại bản án: Phúc thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp tỉnh
 • Số hiệu: 678/2015/LĐ-PT
 • Ngày tuyên án: 10-06-2015
 • Số hiệu bản án bị Phúc thẩm: 27/2012/LĐ-ST
 • Ngày tuyên án bị Phúc thẩm: 27/09/2012