cơ sở dữ liệu pháp lý

Bạn đang xem

Tuyển tập 14 vụ việc tranh chấp có văn bản công chứng bị Tòa tuyên vô hiệu/ bị hủy

*Tips để tìm các bản án liên quan: 

 • Tìm từ khóa "công chứng viên". Click xem mỗi bản án trong danh sách kết quả, lướt nhanh ở phần Quyết định của Tòa để tìm nội dung phán quyết của Tòa về việc hủy văn bản công chứng/ tuyên vô hiệu

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.  http://caselaw.vn/ban-an/zXwAwmeetH

 • Vụ việc, Vụ án:  Tranh chấp hợp đồng mua bán nhà và chuyển nhượng quyền sử dụng đất
 • Loại bản án:  Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử:  TAND cấp huyện
 • Số hiệu:  170/2014/DSST
 • Ngày tuyên án:  26-06-2014
 • Ngày thụ lý:  19/11/2013

2.  http://caselaw.vn/ban-an/4yJp4xyGh4

 • Vụ việc, Vụ án:  Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất
 • Loại bản án:  Phúc thẩm
 • Cơ quan xét xử:  TAND cấp tỉnh
 • Số hiệu:  318/2016/DSPT
 • Ngày tuyên án:  16-03-2016
 • Số hiệu bản án bị Phúc thẩm:  181/2015/DS-ST
 • Ngày tuyên án bị Phúc thẩm:  13/07/2015

3.  http://caselaw.vn/ban-an/WeCHbLlvZA

 • Vụ việc, Vụ án:  Tranh chấp hợp đồng mua bán nhà
 • Loại bản án:  Phúc thẩm
 • Cơ quan xét xử:  TAND cấp tỉnh
 • Số hiệu:  1194/2014/DS - PT
 • Ngày tuyên án:  15-09-2014
 • Số hiệu bản án bị Phúc thẩm:  02/2014/DSST
 • Ngày tuyên án bị Phúc thẩm:  21/04/2014

4.  http://caselaw.vn/ban-an/I1ZACt1DFp

 • Vụ việc, Vụ án:  Tranh chấp hợp đồng mua bán nhà
 • Loại bản án:  Phúc thẩm
 • Cơ quan xét xử:  TAND cấp tỉnh
 • Số hiệu:  1067/2015/DSPT
 • Ngày tuyên án:  31-08-2015
 • Số hiệu bản án bị Phúc thẩm:  181/2015/DS-ST
 • Ngày tuyên án bị Phúc thẩm:  21/04/2015

5.  http://caselaw.vn/ban-an/NUtLwwL29l

 • Vụ việc, Vụ án:  Yêu cầu tuyên bố vô hiệu hợp đồng ủy quyền
 • Loại bản án:  Phúc thẩm
 • Cơ quan xét xử:  TAND cấp tỉnh
 • Số hiệu:  1302/2015/DSPT
 • Ngày tuyên án:  28-09-2015
 • Số hiệu bản án bị Phúc thẩm:  98/2015/DS-ST
 • Ngày tuyên án bị Phúc thẩm:  27/05/2015

6.  http://caselaw.vn/ban-an/1ApCiXs0g7

 • Vụ việc, Vụ án:  Đòi lại nhà cho ở nhờ
 • Loại bản án:  Phúc thẩm
 • Cơ quan xét xử:  TAND cấp tỉnh
 • Số hiệu:  1488/2015/DS-PT
 • Ngày tuyên án:  03-12-2015
 • Số hiệu bản án bị Phúc thẩm:  757/2015/HN-ST
 • Ngày tuyên án bị Phúc thẩm:  10/06/2015

7.  http://caselaw.vn/ban-an/K0mWUQfhw8

 • Vụ việc, Vụ án:  Yêu cầu chia thừa kế
 • Loại bản án:  Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử:  TAND cấp tỉnh
 • Số hiệu:  1189/2015/DS-ST
 • Ngày tuyên án:  03-11-2015
 • Ngày thụ lý:  15/09/2008

8.  http://caselaw.vn/ban-an/U8IMe8eUEV

 • Vụ việc, Vụ án:  Tranh chấp hợp đồng vay tài sản
 • Loại bản án:  Phúc thẩm
 • Cơ quan xét xử:  TAND cấp tỉnh
 • Số hiệu:  99/2016/DSPT
 • Ngày tuyên án:  15-01-2016
 • Số hiệu bản án bị Phúc thẩm:  266/2014 /DS–ST
 • Ngày tuyên án bị Phúc thẩm:  26/09/2014

9.  http://caselaw.vn/ban-an/1Rpnf4lFW3

 • Vụ việc, Vụ án:  Đòi lại tài sản
 • Loại bản án:  Phúc thẩm
 • Cơ quan xét xử:  TAND cấp tỉnh
 • Số hiệu:  32/2016/DSPT
 • Ngày tuyên án:  07-01-2016
 • Số hiệu bản án bị Phúc thẩm:  325/2015/DS-ST
 • Ngày tuyên án bị Phúc thẩm:  27/08/2015

10.  http://caselaw.vn/ban-an/BHEfam3DJT

 • Vụ việc, Vụ án:  Tranh chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất
 • Loại bản án:  Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử:  TAND cấp huyện
 • Số hiệu:  501/2013/DSST
 • Ngày tuyên án:  31-10-2013
 • Ngày thụ lý:  15/06/2010

11.  http://caselaw.vn/ban-an/uldv6Gpx3w

 • Vụ việc, Vụ án:  Tranh chấp hợp đồng tín dụng
 • Loại bản án:  Giám đốc thẩm
 • Cơ quan xét xử:  Hội đồng thẩm phán TANDTC
 • Số hiệu:  02/KDTM-GĐT
 • Ngày tuyên án:  09-01-2014
 • Số hiệu bản án bị Giám đốc thẩm:  89/2010/KDTM-PT
 • Ngày tuyên án bị Giám đốc thẩm:  10/06/2010

12.  http://caselaw.vn/ban-an/kzXWKWCjyJ

 • Vụ việc, Vụ án:  Tranh chấp thừa kế
 • Loại bản án:  Giám đốc thẩm
 • Cơ quan xét xử:  Tòa chuyên trách TAND tối cao
 • Số hiệu:  309/2014/DS-GĐT
 • Ngày tuyên án:  08-04-2014
 • Số hiệu bản án bị Giám đốc thẩm:  560/2012/DS-PT
 • Ngày tuyên án bị Giám đốc thẩm:  24/05/2012

13.  http://caselaw.vn/ban-an/bEkkW31HqI

 • Vụ việc, Vụ án:  Tranh chấp hợp đồng góp vốn kinh doanh quyền sử dụng đất
 • Loại bản án:  Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử:  TAND cấp huyện
 • Số hiệu:  519/2011/DS-ST
 • Ngày tuyên án:  15-12-2011
 • Ngày thụ lý:  08/01/2010

14.  http://caselaw.vn/ban-an/RBpANnsO2z

 • Vụ việc, Vụ án:  Yêu cầu hủy hợp đồng thế chấp tài sản
 • Loại bản án:  Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử:  TAND cấp huyện
 • Số hiệu:  164/2015/DS-ST
 • Ngày tuyên án:  10-04-2015
 • Ngày thụ lý:  09/10/2012