CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CASELAW VIỆT NAM

Bạn đang xem

Tuyển tập 15 vụ án Tòa đình chỉ/không chấp nhận một phần hoặc toàn bộ yêu cầu của đương sự vì hết thời hiệu khởi kiện

1.  Xem nội dung vụ việc tại: https://caselaw.vn/ban-an/6aBw4tB1UG

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp về kỷ luật lao động
 • Loại bản án: Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp huyện
 • Số hiệu: 244/2015/LĐ-ST
 • Ngày tuyên án: 09-12-2015
 • Ngày thụ lý: 30/07/2015
 • Kết quả vụ việc: Không chấp nhận toàn bộ
 • Trích dẫn nội dung: “Đối với yêu cầu buộc Công ty phải thanh toán cho ông NĐ_Dung số tiền lương còn nợ của tháng 6 và một phần tháng 7 là 7.385.000 (bảy triệu, ba trăm tám mươi lăm ngàn) đồng thì yêu cầu này đã hết thời hiệu khởi kiện”.

2.  Xem nội dung vụ việc tại: https://caselaw.vn/ban-an/hroyTUcROv

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp hợp đồng mua bán bê tông
 • Loại bản án: Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp huyện
 • Số hiệu: 46/2015/KDTM-ST
 • Ngày tuyên án: 28-09-2015
 • Ngày thụ lý: 02/10/2013
 • Kết quả vụ việc: Chấp nhận 1 phần
 • Trích dẫn nội dung: “Do một phần yêu cầukhởi kiện bị đình chỉ vìhết thời hiệu khởi kiệnvàmột phần yêu cầu được chấp nhận nên NĐ_Công ty TNHH Kiều Oanh được hoàn lại cho 18.000.000 đồng tạm ứng án phí đãnộp theo Biên lai thu tạm ứng án phí”.

3.  Xem nội dung vụ việc tại: https://caselaw.vn/ban-an/zHc70fGR4E

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp thừa kế
 • Loại bản án: Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp huyện
 • Số hiệu: 166/2015/DS-ST
 • Ngày tuyên án: 03-06-2015
 • Ngày thụ lý: 28/10/2014
 • Kết quả vụ việc: Chấp nhận 1 phần
 • Trích dẫn nội dung: “Do đã hết thời hiệu khởi kiện chia thừa kế của ông Năm, và không có chứng cứ về phần sở hữu của mỗi người trong khối tài sản chung nên di sản của bà Sáo được xác định là ½ trong khối tài sản chung là 121,85 m2 đất”.

4.  Xem nội dung vụ việc tại: https://caselaw.vn/ban-an/Oudy96yMPr

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp về tiền lương
 • Loại bản án: Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp huyện
 • Số hiệu: 87/2015/LĐ -ST
 • Ngày tuyên án: 13-05-2015
 • Ngày thụ lý: 07/01/2014
 • Kết quả vụ việc: Chấp nhận 1 phần
 • Trích dẫn nội dung: “Do đó căn cứ vào khoản 2 Điều 202 Bộ luật lao động năm 2012 thì yêu cầu đòi tiền lương chênh lệch từ tháng 7/2006 đến tháng 11/2012 đã hết thời hiệu khởi kiện”.

5.  Xem nội dung vụ việc tại: https://caselaw.vn/ban-an/4GrQaefN15

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất
 • Loại bản án: Phúc thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp tỉnh
 • Số hiệu: 237/2016/DSPT
 • Ngày tuyên án: 23-02-2016
 • Số hiệu bản án bị Phúc thẩm: 193/2015/DSST
 • Ngày tuyên án bị Phúc thẩm: 19/06/2015
 • Kết quả vụ việc: Hủy bản án sơ thẩm và đình chỉ giải quyết vụ án
 • Trích dẫn nội dung: “Như vậy căn cứ vào Điều 427 Bộ luật dân sự năm 2005 thì thời hiệu khởi kiện về hợp đồng dân sự là hai năm kể từ ngày quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, pháp nhân, các chủ thể khác bị xâm phạm. Như vậy đơn khởi kiện của ông NĐ_Túvà bà LQ Trà lập vào ngày 05/02/2013 đã hết thời hiệu khởi kiện”.

6.  Xem nội dung vụ việc tại: https://caselaw.vn/ban-an/b2wmSps2r8

 • Vụ việc, Vụ án: Yêu cầu hủy hợp đồng ủy quyền
 • Loại bản án: Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp huyện
 • Số hiệu: 13/2015/DS-ST
 • Ngày tuyên án: 21-01-2015
 • Ngày thụ lý: 04/08/2008
 • Kết quả vụ việc: Chấp nhận 1 phần
 • Trích dẫn nội dung: “1/ Không chấp nhận yêu cầu của bà NĐ_Quyên, ông NĐ_Lảnh, anh NĐ_Xên yêu cầu hủy hợp đồng ủy quyền số 12134 lập ngày 05/5/2006 do hết thời hiệu khởi kiện”.

7.  Xem nội dung vụ việc tại: https://caselaw.vn/ban-an/dol5abXGB3

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp hợp đồng thuê nhà
 • Loại bản án: Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp huyện
 • Số hiệu: 43/2014/KDTM-ST
 • Ngày tuyên án: 25-12-2014
 • Ngày thụ lý: 15/04/2011
 • Kết quả vụ việc: Chấp nhận toàn bộ
 • Trích dẫn nội dung: “Thời hiệu khởi kiện yêu cầu phản tố nói trên của Công ty được xác định từ 01/3/2010 đến 01/3/2012, tuy nhiên công ty yêu cầu phản tố 04/7/2012 thì đã hết thời hiệu khởi kiện theo quy định tại Điều 319 Luật thương mại 2005”.

8.  Xem nội dung vụ việc tại: https://caselaw.vn/ban-an/aPHbLvtDMw

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp cổ đông trong công ty cổ phần
 • Loại bản án: Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp tỉnh
 • Số hiệu: 06/2014/KDTM-ST
 • Ngày tuyên án: 27-08-2014
 • Ngày thụ lý: 04/10/2013
 • Kết quả vụ việc: Chấp nhận toàn bộ
 • Trích dẫn nội dung: “Việc LQ_Công ty cổ phần Tập đoàn An Namcho rằng không nhận được tất cả Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 28/7/2011và Quyết định miễn nhiệm Tổng Giám đốc đối với ông BĐ_Phương ngày 01/8/2011 là không có cơ sở và sau khi nhận nếu không đồng ý thì trong vòng 90 ngày có khiếu nại theo Điều 106 của Luật Doanh nghiệp nhưng đến nay mới yêu cầu Tòa án giải quyết là hết thời hiệu khởi kiện”.

9.  Xem nội dung vụ việc tại: https://caselaw.vn/ban-an/13G0M8iSuc

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp về kỷ luật lao động
 • Loại bản án: Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp huyện
 • Số hiệu: 27/2014/LĐ-ST
 • Ngày tuyên án: 27-06-2014
 • Ngày thụ lý: 15/07/2013
 • Kết quả vụ việc: Chấp nhận 1 phần
 • Trích dẫn nội dung: “Xét tranh chấp hai bên xảy ra từ khi công ty ban hành quyết định xử lý kỷ luật đối với bà NĐ_Ngân là tháng 5/2013 nhưng đến tháng 4/2014 bà NĐ_Ngân mới có đơn yêu cầu Hòa giải viên lao động Quận X tiến hành hòa giải tranh chấp giữa bà và BĐ_Công ty Cổ phần Kho vận Minh An là đã hết thời hiệu yêu cầu giải tranh chấp lao động cá nhân. Do đó, Hội đồng xét xử đình chỉ đối với các yêu cầu kể trên của bà NĐ_Ngân do không đủ điều kiện khởi kiện”.

10.  Xem nội dung vụ việc tại: https://caselaw.vn/ban-an/39XgES5lsl

 • Vụ việc, Vụ án: Khởi kiện quyết định hành chính về bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và cưỡng chế thu hồi đất
 • Loại bản án: Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp huyện
 • Số hiệu: 13/2014/HC-ST
 • Ngày tuyên án: 06-06-2014
 • Ngày thụ lý: 17/05/2012
 • Đối tượng khởi kiện: Quyết định hành chính
 • Kết quả vụ việc: Bác (toàn bộ) yêu cầu khởi kiện
 • Trích dẫn nội dung: “Căn cứ điểm a khoản 2 Điều 104 Luật tố tụng hành chính, đơn khởi kiện của ông NĐ_Tổng  đối với yêu cầu hủy Quyết định bồi thường, hỗ trợ thiệt hại và tái định cư số 3051/QĐ -UBND ngày 14/3/2011của BĐ_Ủy ban nhân dân Quận Xông NĐ_Tổng đã hết thời hiệu khởi kiện”.

11.  Xem nội dung vụ việc tại: https://caselaw.vn/ban-an/dCyVlnKaqS

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp thừa kế
 • Loại bản án: Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp huyện
 • Số hiệu: 20/2014/DS-ST
 • Ngày tuyên án: 22-05-2014
 • Ngày thụ lý: 29/03/2010
 • Kết quả vụ việc: Chấp nhận toàn bộ
 • Trích dẫn nội dung: “Xét, ông Nguyễn Văn Năm đã chết tháng 3 năm 1996, chođến ngày nguyên đơn nộp đơn khởi kiện là ngày 17/3/2010 thì đã hết thời hiệu khởi kiện chia thừa kế của ông Năm, các đồng thừa kế không cóvăn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế”.

12.  Xem nội dung vụ việc tại: https://caselaw.vn/ban-an/tICBi05J8v

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp thừa kế
 • Loại bản án: Giám đốc thẩm
 • Cơ quan xét xử: Hội đồng thẩm phán TANDTC
 • Số hiệu: 113/2013/DS-GĐT
 • Ngày tuyên án: 10-09-2013
 • Số hiệu bản án bị Giám đốc thẩm: 47/2011/DSPT
 • Ngày tuyên án bị Giám đốc thẩm: 26/04/2011
 • Kết quả vụ việc: Hủy một phần hoặc toàn bộ bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật để Xét Xử sơ thẩm lại hoặc Xét Xử phúc thẩm lại
 • Trích dẫn nội dung: “Về thời hiệu khởi kiện: Cụ Mô chết năm 1993, nên năm 2003 là hết thời hiệu khởi kiện yêu cầu chia thừa kế đối với phần di sản của cụ Mô đểlại, năm 2009 nguyên đơn mới khởi kiện là đã hết thời hiệu. Phần di sản hết thời hiệu, đang do bà BĐ_Cúc và các con bà BĐ_Cúcquản lý, họkhông đồng ý chia, lẽ ra phải tạm giao cho những người đang quản lý được tiếp tục quản lý, nhưng Tòa án cấp sơ thẩm, phúc thẩm lại chia di sản thừa kế của cụ Mô theo pháp luật là không đúng”.

13.  Xem nội dung vụ việc tại: https://caselaw.vn/ban-an/xFxEFEPmsZ

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp hợp đồng mua bán nhà
 • Loại bản án: Phúc thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp tỉnh
 • Số hiệu: 615/2013/DS-PT
 • Ngày tuyên án: 03-05-2013
 • Số hiệu bản án bị Phúc thẩm: 75/2012/DS-ST
 • Ngày tuyên án bị Phúc thẩm: 25/09/2012
 • Kết quả vụ việc: Hủy bản án sơ thẩm và chuyển hồ sơ vụ án cho Tòa án cấp sơ thẩm giải quyết lại vụ án
 • Trích dẫn nội dung: “Ngày 07/9/2011 ông NĐ_Tiếnkhởi kiện tranh chấp hợp đồng mua bán nhà, yêu cầu hủy hợp đồng do ông bị lừa dối khi ký kết hợp đồng không theo ý chí của ông nhưng không đưa ra chứng cứ chứng minh. Tính từ thời điểm căn nhà thuộc quyền sở hữu của bà BĐ_Tình, bà BĐ_Tuyền đến khi ông NĐ_Tiếnkhởi kiện là đã hết thời hiệu theo quy định tại Điểm b, Khoản 3 Điều 159 Bộ luật Tố tụng dân sự”.

14.  Xem nội dung vụ việc tại: https://caselaw.vn/ban-an/S1SSQN7L9D

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp về tiền lương
 • Loại bản án: Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp huyện
 • Số hiệu: 25/2012/LĐ-ST
 • Ngày tuyên án: 10-09-2012
 • Ngày thụ lý: 26/04/2012
 • Kết quả vụ việc: Chấp nhận toàn bộ
 • Trích dẫn nội dung: “Từ những căn cứ trên, Hội đồng xét xử nhận định yêu cầu phản tố của BĐ_Công ty QLCđã hết thời hiệu khởi kiện, căn cứ quy định tại điểm h khoản 1 Điều 192 và khoản 3 Điều 193 Bộ luật tố tụng dân sự được sửa đổi, bổ sung 2011 đình chỉ yêu cầu phản tố của bị đơn và hoàn lại tiền tạm ứng án phí cho bị đơn –BĐ_Công ty QLC”.

15.  Xem nội dung vụ việc tại: https://caselaw.vn/ban-an/bdEdZfbLcm

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp thừa kế
 • Loại bản án: Phúc thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp tỉnh
 • Số hiệu: 135/2011/DS-PT
 • Ngày tuyên án: 23-08-2011
 • Số hiệu bản án bị Phúc thẩm: 118/2010/DSST
 • Ngày tuyên án bị Phúc thẩm: 29/10/2010
 • Kết quả vụ việc: Hủy bản án sơ thẩm và chuyển hồ sơ vụ án cho Tòa án cấp sơ thẩm giải quyết lại vụ án
 • Trích dẫn nội dung: “Nhà đất đang tranh chấp các đương sự đều thừa nhận là tài sản do ông Dân, bà Vinh tạolập, vì vậy, một nửa là di sản của ông Dân và một nửa là di sản của bà Vinh. Bà Vinh đã chết từ năm 1994, năm 2009 các nguyên đơn khởi kiện tranh chấp cả phần di sản của bà Vinh là thuộc trường hợp hết thời hiệu khởi kiện”.