CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CASELAW VIỆT NAM

Bạn đang xem

Tuyển tập 44 vụ án tranh chấp đất đai bị lấn chiếm

A. Tranh chấp bồi thường đất bị lấn chiếm: 5 vụ

B. Trả lại đất đai bị lấn chiếm: 10 vụ

C. Không chấp nhận yêu cầu đòi đất đai bị lấn chiếm: 6 vụ

D. Chưa xác định được là đất đai bị lấn chiếm: 23 vụ

---------------------------------------------------------------------------------------

A. TRANH CHẤP BỒI THƯỜNG ĐẤT BỊ LẤN CHIẾM: 5 vụ

1.  Xem nội dung tại: https://caselaw.vn/ban-an/Oq2qCasgnR

 • Vụ việc, Vụ án: Khiếu kiện quyết định hành chính về việc bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng
 • Loại bản án: Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp huyện
 • Số hiệu: 1698/2016/HC-ST
 • Ngày tuyên án: 20-09-2016
 • Ngày thụ lý: 14/10/2011
 • Đối tượng khởi kiện: Quyết định hành chính
 • Kết quả vụ việc: Bác (toàn bộ) yêu cầu khởi kiện

2.  Xem nội dung tại: https://caselaw.vn/ban-an/cp9lGSBLPG

 • Vụ việc, Vụ án: Khiếu kiện quyết định hành chính về việc bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng
 • Loại bản án: Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp huyện
 • Số hiệu: 1762/2016/HC-ST
 • Ngày tuyên án: 31-08-2016
 • Ngày thụ lý: 01/10/2012
 • Đối tượng khởi kiện: Quyết định hành chính
 • Kết quả vụ việc: Bác (toàn bộ) yêu cầu khởi kiện

3.  Xem nội dung tại: https://caselaw.vn/ban-an/XE014wd2xi

 • Vụ việc, Vụ án: Khiếu kiện quyết định hành chính về việc bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng
 • Loại bản án: Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp huyện
 • Số hiệu: 05/2015/HC-ST
 • Ngày tuyên án: 22-05-2015
 • Ngày thụ lý: 29/10/2012
 • Đối tượng khởi kiện: Quyết định hành chính
 • Kết quả vụ việc: Chấp nhận một phần hoặc toàn bộ yêu cầu khởi kiện, tuyên hủy một phần hoặc toàn bộ quyết định hành chính trái pháp luật; buộc CQNN hoặc người có thẩm quyền trong CQNN thực hiện nhiệm vụ, công vụ theo quy định của pháp luật

4.  Xem nội dung tại: https://caselaw.vn/ban-an/w0zLNotQqk

 • Vụ việc, Vụ án: Khiếu kiện quyết định hành chính về việc bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng
 • Loại bản án: Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp huyện
 • Số hiệu: 04/2015/HC-ST
 • Ngày tuyên án: 08-05-2015
 • Ngày thụ lý: 01/11/2012
 • Đối tượng khởi kiện: Quyết định hành chính
 • Kết quả vụ việc: Chấp nhận một phần hoặc toàn bộ yêu cầu khởi kiện, tuyên hủy một phần hoặc toàn bộ quyết định hành chính trái pháp luật; buộc CQNN hoặc người có thẩm quyền trong CQNN thực hiện nhiệm vụ, công vụ theo quy định của pháp luật

5.  Xem nội dung tại: https://caselaw.vn/ban-an/rUF97Zab95

 • Vụ việc, Vụ án: Khiếu kiện quyết định hành chính về việc xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai
 • Loại bản án: Giám đốc thẩm
 • Cơ quan xét xử: Tòa án nhân dân cấp cao
 • Số hiệu: 06/2014/GĐT-HC
 • Ngày tuyên án: 17-04-2014
 • Số hiệu bản án bị Giám đốc thẩm: 05/2012/HCPT
 • Ngày tuyên án bị Giám đốc thẩm: 13/07/2012
 • Đối tượng khởi kiện: Quyết định hành chính
 • Kết quả vụ việc: Hủy một phần hoặc toàn bộ bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật để Xét Xử sơ thẩm lại hoặc Xét Xử phúc thẩm lại


B. TRẢ LẠI ĐẤT ĐAI BỊ LẤN CHIẾM: 10 vụ 

6.  Xem nội dung tại: https://caselaw.vn/ban-an/oe2225999O

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp quyền sử dụng đất
 • Loại bản án: Phúc thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp tỉnh
 • Số hiệu: 736/2016/DS-PT
 • Ngày tuyên án: 23-06-2016
 • Số hiệu bản án bị Phúc thẩm: 118/2014/DS-DT
 • Ngày tuyên án bị Phúc thẩm: 31/12/2014
 • Kết quả vụ việc: Giữ nguyên bản án sơ thẩm

7.  Xem nội dung tại: https://caselaw.vn/ban-an/CIjnytegdf

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp quyền sử dụng đất
 • Loại bản án: Phúc thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp tỉnh
 • Số hiệu: 519/2016/DSPT
 • Ngày tuyên án: 25-04-2016
 • Số hiệu bản án bị Phúc thẩm: 351/2015/DS-ST
 • Ngày tuyên án bị Phúc thẩm: 08/10/2015
 • Kết quả vụ việc: Sửa bản án sơ thẩm

8.  Xem nội dung tại: https://caselaw.vn/ban-an/tT89xVN9fr

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp quyền sử dụng đất
 • Loại bản án: Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp huyện
 • Số hiệu: 353/2015/DS-ST
 • Ngày tuyên án: 25-08-2015
 • Ngày thụ lý: 06/10/2011
 • Kết quả vụ việc: Chấp nhận 1 phần

9.  Xem nội dung tại: https://caselaw.vn/ban-an/UFqBOJ7XlM

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp quyền sử dụng đất
 • Loại bản án: Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp huyện
 • Số hiệu: 180/2015/DS-ST
 • Ngày tuyên án: 12-06-2015
 • Ngày thụ lý: 05/12/2013
 • Kết quả vụ việc: Chấp nhận toàn bộ

10.  Xem nội dung tại: https://caselaw.vn/ban-an/kyZyqto7pJ

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp quyền sử dụng đất
 • Loại bản án: Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp huyện
 • Số hiệu: 113/2015/DS-ST
 • Ngày tuyên án: 23-04-2015
 • Ngày thụ lý: 06/01/2014
 • Kết quả vụ việc: Chấp nhận toàn bộ

11.  Xem nội dung tại: https://caselaw.vn/ban-an/pAR4O8BdEd

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp quyền sử dụng đất
 • Loại bản án: Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp huyện
 • Số hiệu: 215/2014/DS-ST
 • Ngày tuyên án: 30-12-2014
 • Ngày thụ lý: 09/01/2012
 • Kết quả vụ việc: Chấp nhận toàn bộ

12.  Xem nội dung tại: https://caselaw.vn/ban-an/Y5aipXswQP

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp quyền sử dụng đất
 • Loại bản án: Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp huyện
 • Số hiệu: 787/2014/DS-ST
 • Ngày tuyên án: 29-12-2014
 • Ngày thụ lý: 10/06/2014
 • Kết quả vụ việc: Chấp nhận toàn bộ

13.  Xem nội dung tại: https://caselaw.vn/ban-an/GBEZJY37nH

 • Vụ việc, Vụ án: Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng
 • Loại bản án: Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp huyện
 • Số hiệu: 375/2014/DS-ST
 • Ngày tuyên án: 25-11-2014
 • Ngày thụ lý: 07/08/2012
 • Kết quả vụ việc: Chấp nhận 1 phần

14.  Xem nội dung tại: https://caselaw.vn/ban-an/w7XQ7VuMNW

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp quyền sử dụng đất
 • Loại bản án: Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp tỉnh
 • Số hiệu: 02/2013/DS-ST
 • Ngày tuyên án: 03-01-2013
 • Ngày thụ lý: 05/04/2012
 • Kết quả vụ việc: Chấp nhận toàn bộ

15.  Xem nội dung tại: https://caselaw.vn/ban-an/v69DVZpJ93

 • Vụ việc, Vụ án: Đòi lại nhà cho ở nhờ
 • Loại bản án: Phúc thẩm
 • Cơ quan xét xử: Tòa phúc thẩm TANDTC
 • Số hiệu: 83/2012/DS-PT
 • Ngày tuyên án: 13-02-2012
 • Số hiệu bản án bị Phúc thẩm: 1381/2011/DS-ST
 • Ngày tuyên án bị Phúc thẩm: 17/08/2011
 • Kết quả vụ việc: Sửa bản án sơ thẩm


C. KHÔNG CHẤP NHẬN YÊU CẦU ĐÒI ĐẤT ĐAI BỊ LẤN CHIẾM: 6 vụ

16.  Xem nội dung tại: https://caselaw.vn/ban-an/bezBitsQ9U

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp quyền sử dụng đất
 • Loại bản án: Phúc thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp tỉnh
 • Số hiệu: 221/2015/DS-PT
 • Ngày tuyên án: 02-02-2016
 • Số hiệu bản án bị Phúc thẩm: 187/2015/DS-ST
 • Ngày tuyên án bị Phúc thẩm: 21/07/2015
 • Kết quả vụ việc: Giữ nguyên bản án sơ thẩm

17.  Xem nội dung tại: https://caselaw.vn/ban-an/R3UFwyK7xn

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp quyền sở hữu nhà
 • Loại bản án: Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp tỉnh
 • Số hiệu: 92/2015/DSST
 • Ngày tuyên án: 26-01-2016
 • Ngày thụ lý: 16/10/2013
 • Kết quả vụ việc: Không chấp nhận toàn bộ

18.  Xem nội dung tại: https://caselaw.vn/ban-an/EYAPkqgzs5

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp quyền sử dụng đất
 • Loại bản án: Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp huyện
 • Số hiệu: 238/2015/ST- DS
 • Ngày tuyên án: 10-07-2015
 • Ngày thụ lý: 11/06/2013
 • Kết quả vụ việc: Không chấp nhận toàn bộ

19.  Xem nội dung tại: https://caselaw.vn/ban-an/3TBkLb1haD

 • Vụ việc, Vụ án: Khiếu kiện quyết định hành chính về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
 • Loại bản án: Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp huyện
 • Số hiệu: 04/2015/HCST
 • Ngày tuyên án: 23-04-2015
 • Ngày thụ lý: 11/05/2012
 • Đối tượng khởi kiện: Quyết định hành chính
 • Kết quả vụ việc: Bác (toàn bộ) yêu cầu khởi kiện

20.  Xem nội dung tại: https://caselaw.vn/ban-an/dbvpr3jo4t

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp quyền sử dụng đất
 • Loại bản án: Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp huyện
 • Số hiệu: 02/2014/DS-ST
 • Ngày tuyên án: 09-06-2014
 • Ngày thụ lý: 17/10/2013
 • Kết quả vụ việc: Không chấp nhận toàn bộ

21.  Xem nội dung tại: https://caselaw.vn/ban-an/cYniyJexs9

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp quyền sử dụng đất
 • Loại bản án: Phúc thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp tỉnh
 • Số hiệu: 28/2009/DSPT
 • Ngày tuyên án: 16-03-2009
 • Số hiệu bản án bị Phúc thẩm: 51/2008/DSST
 • Ngày tuyên án bị Phúc thẩm: 15/12/2008
 • Kết quả vụ việc: Giữ nguyên bản án sơ thẩm


D. CHƯA XÁC ĐỊNH ĐƯỢC LÀ ĐẤT ĐAI BỊ LẤN CHIẾM: 23 vụ

22.  Xem nội dung tại: https://caselaw.vn/ban-an/Udz9MI6ZT2

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp quyền sử dụng đất
 • Loại bản án: Phúc thẩm
 • Cơ quan xét xử: Tòa án nhân dân cấp cao
 • Số hiệu: 283/2016/DS-PT
 • Ngày tuyên án: 24-11-2016
 • Số hiệu bản án bị Phúc thẩm: 617/2015/DS-ST
 • Ngày tuyên án bị Phúc thẩm: 26/06/2015
 • Kết quả vụ việc: Giữ nguyên bản án sơ thẩm

23.  Xem nội dung tại: https://caselaw.vn/ban-an/va3UOZyB5h

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp quyền sử dụng đất
 • Loại bản án: Phúc thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp tỉnh
 • Số hiệu: 337/2016/DSPT
 • Ngày tuyên án: 18-03-2016
 • Số hiệu bản án bị Phúc thẩm: 224/2015/DS-ST
 • Ngày tuyên án bị Phúc thẩm: 12/06/2015
 • Kết quả vụ việc: Hủy bản án sơ thẩm và chuyển hồ sơ vụ án cho Tòa án cấp sơ thẩm giải quyết lại vụ á

24.  Xem nội dung tại: https://caselaw.vn/ban-an/ToCwR7GXQp

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp quyền sử dụng đất
 • Loại bản án: Phúc thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp tỉnh
 • Số hiệu: 09/2015/DSPT
 • Ngày tuyên án: 28-01-2015
 • Số hiệu bản án bị Phúc thẩm: 54/2013/DSST
 • Ngày tuyên án bị Phúc thẩm: 24/07/2013
 • Kết quả vụ việc: Hủy bản án sơ thẩm và chuyển hồ sơ vụ án cho Tòa án cấp sơ thẩm giải quyết lại vụ án

25.  Xem nội dung tại: https://caselaw.vn/ban-an/tGBaPVUE3N

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp quyền sử dụng đất
 • Loại bản án: Phúc thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp tỉnh
 • Số hiệu: 119/2015/DS-PT
 • Ngày tuyên án: 23-01-2015
 • Số hiệu bản án bị Phúc thẩm: 70/2014/DS-ST
 • Ngày tuyên án bị Phúc thẩm: 30/07/2014
 • Kết quả vụ việc: Hủy bản án sơ thẩm và chuyển hồ sơ vụ án cho Tòa án cấp sơ thẩm giải quyết lại vụ án

26.  Xem nội dung tại: https://caselaw.vn/ban-an/XEz0UxkN8u

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp quyền sử dụng đất
 • Loại bản án: Phúc thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp tỉnh
 • Số hiệu: 1157/2014/DSPT
 • Ngày tuyên án: 10-09-2014
 • Số hiệu bản án bị Phúc thẩm: 58/2014/DS-ST
 • Ngày tuyên án bị Phúc thẩm: 23/06/2014
 • Kết quả vụ việc: Hủy bản án sơ thẩm và chuyển hồ sơ vụ án cho Tòa án cấp sơ thẩm giải quyết lại vụ án

27.  Xem nội dung tại: https://caselaw.vn/ban-an/L5VPTkoVf8

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp thừa kế quyền sử dụng đất
 • Loại bản án: Giám đốc thẩm
 • Cơ quan xét xử: Tòa chuyên trách TAND tối cao
 • Số hiệu: 243/2014/DS-GĐT
 • Ngày tuyên án: 11-06-2014
 • Số hiệu bản án bị Giám đốc thẩm: 02/2011/DS-PT
 • Ngày tuyên án bị Giám đốc thẩm: 04/01/2011
 • Kết quả vụ việc: Hủy một phần hoặc toàn bộ bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật để Xét Xử sơ thẩm lại hoặc Xét Xử phúc thẩm lại

28.  Xem nội dung tại: https://caselaw.vn/ban-an/2SngZBM8B9

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp quyền sử dụng đất
 • Loại bản án: Giám đốc thẩm
 • Cơ quan xét xử: Tòa chuyên trách TAND tối cao
 • Số hiệu: 143/2014/DS-GĐT
 • Ngày tuyên án: 28-03-2014
 • Số hiệu bản án bị Giám đốc thẩm: 196/2011/DS-PT
 • Ngày tuyên án bị Giám đốc thẩm: 22/11/2011
 • Kết quả vụ việc: Hủy một phần hoặc toàn bộ bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật để Xét Xử sơ thẩm lại hoặc Xét Xử phúc thẩm lại

29.  Xem nội dung tại: https://caselaw.vn/ban-an/gYahMKciCq

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp quyền sử dụng đất
 • Loại bản án: Giám đốc thẩm
 • Cơ quan xét xử: Tòa chuyên trách TAND tối cao
 • Số hiệu: 115/2014/DS-GĐT
 • Ngày tuyên án: 25-03-2014
 • Số hiệu bản án bị Giám đốc thẩm: 13/DSPT
 • Ngày tuyên án bị Giám đốc thẩm: 21/01/2011
 • Kết quả vụ việc: Hủy một phần hoặc toàn bộ bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật để Xét Xử sơ thẩm lại hoặc Xét Xử phúc thẩm lại

30.  Xem nội dung tại: https://caselaw.vn/ban-an/oGwQZcbHfh

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp quyền sử dụng đất
 • Loại bản án: Giám đốc thẩm
 • Cơ quan xét xử: Hội đồng thẩm phán TANDTC
 • Số hiệu: 109/2014/DS-GĐT
 • Ngày tuyên án: 24-03-2014
 • Số hiệu bản án bị Giám đốc thẩm: 1200/2011/DSPT
 • Ngày tuyên án bị Giám đốc thẩm: 19/09/2011
 • Kết quả vụ việc: Hủy một phần hoặc toàn bộ bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật để Xét Xử sơ thẩm lại hoặc Xét Xử phúc thẩm lại

31.  Xem nội dung tại: https://caselaw.vn/ban-an/0jhdeDssvF

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp quyền sử dụng đất
 • Loại bản án: Giám đốc thẩm
 • Cơ quan xét xử: Tòa chuyên trách TAND tối cao
 • Số hiệu: 65/2014/DS-GĐT
 • Ngày tuyên án: 27-02-2014
 • Số hiệu bản án bị Giám đốc thẩm: 22/2010/DS-PT
 • Ngày tuyên án bị Giám đốc thẩm: 01/12/2010
 • Kết quả vụ việc: Hủy một phần hoặc toàn bộ bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật để Xét Xử sơ thẩm lại hoặc Xét Xử phúc thẩm lại

32.  Xem nội dung tại: https://caselaw.vn/ban-an/FWEFE1uCm9

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp quyền sử dụng đất
 • Loại bản án: Giám đốc thẩm
 • Cơ quan xét xử: Tòa chuyên trách TAND tối cao
 • Số hiệu: 53/2014/DS-GĐT
 • Ngày tuyên án: 20-02-2014
 • Số hiệu bản án bị Giám đốc thẩm: 87/2011/DS-PT
 • Ngày tuyên án bị Giám đốc thẩm: 23/08/2011
 • Kết quả vụ việc: Không chấp nhận kháng nghị và giữ nguyên bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật

33.  Xem nội dung tại: https://caselaw.vn/ban-an/mmVceKS5ZH

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất
 • Loại bản án: Giám đốc thẩm
 • Cơ quan xét xử: Hội đồng thẩm phán TANDTC
 • Số hiệu: 59/2013/DS-GĐT
 • Ngày tuyên án: 29-05-2013
 • Số hiệu bản án bị Giám đốc thẩm: 161/2008/DS-PT
 • Ngày tuyên án bị Giám đốc thẩm: 05/12/2008
 • Kết quả vụ việc: Hủy một phần hoặc toàn bộ bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật để Xét Xử sơ thẩm lại hoặc Xét Xử phúc thẩm lại

34.  Xem nội dung tại: https://caselaw.vn/ban-an/9W96POfAwn

 • Vụ việc, Vụ án: Đòi lại quyền sử dụng đất
 • Loại bản án: Giám đốc thẩm
 • Cơ quan xét xử: Hội đồng thẩm phán TANDTC
 • Số hiệu: 51/2013/DS-GĐT
 • Ngày tuyên án: 27-05-2013
 • Số hiệu bản án bị Giám đốc thẩm: 166/2010/DSPT
 • Ngày tuyên án bị Giám đốc thẩm: 26/10/2010
 • Kết quả vụ việc: Hủy một phần hoặc toàn bộ bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật để Xét Xử sơ thẩm lại hoặc Xét Xử phúc thẩm lại

35.  Xem nội dung tại: https://caselaw.vn/ban-an/jxR5PGffmK

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp quyền sử dụng đất
 • Loại bản án: Giám đốc thẩm
 • Cơ quan xét xử: Hội đồng thẩm phán TANDTC
 • Số hiệu: 09/2013/DS-GĐT
 • Ngày tuyên án: 26-02-2013
 • Số hiệu bản án bị Giám đốc thẩm: 33/2008/DSPT
 • Ngày tuyên án bị Giám đốc thẩm: 17/01/2008
 • Kết quả vụ việc: Hủy một phần hoặc toàn bộ bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật để Xét Xử sơ thẩm lại hoặc Xét Xử phúc thẩm lại

36.  Xem nội dung tại: https://caselaw.vn/ban-an/8Cn3RbYbJI

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất
 • Loại bản án: Giám đốc thẩm
 • Cơ quan xét xử: Hội đồng thẩm phán TANDTC
 • Số hiệu: 21/2012/DS-GĐT
 • Ngày tuyên án: 20-04-2012
 • Số hiệu bản án bị Giám đốc thẩm: 83/2007/DS-PT
 • Ngày tuyên án bị Giám đốc thẩm: 17/09/2007
 • Kết quả vụ việc: Hủy một phần hoặc toàn bộ bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật để Xét Xử sơ thẩm lại hoặc Xét Xử phúc thẩm lại

37.  Xem nội dung tại: https://caselaw.vn/ban-an/sKRrShQc6x

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp ranh giới giữa các bất động sản liền kề
 • Loại bản án: Giám đốc thẩm
 • Cơ quan xét xử: Hội đồng thẩm phán TANDTC
 • Số hiệu: 10/2010/DS-GĐT
 • Ngày tuyên án: 12-03-2010
 • Số hiệu bản án bị Giám đốc thẩm: 329/2008/DS-GĐT
 • Ngày tuyên án bị Giám đốc thẩm: 24/10/2008
 • Kết quả vụ việc: Hủy một phần hoặc toàn bộ bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật để Xét Xử sơ thẩm lại hoặc Xét Xử phúc thẩm lại

38.  Xem nội dung tại: https://caselaw.vn/ban-an/OroDRAUGb3

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp quyền sử dụng đất
 • Loại bản án: Giám đốc thẩm
 • Cơ quan xét xử: Tòa chuyên trách TAND tối cao
 • Số hiệu: 559/2009/DS-GĐT
 • Ngày tuyên án: 30-10-2009
 • Số hiệu bản án bị Giám đốc thẩm: 165/2006/DSPT
 • Ngày tuyên án bị Giám đốc thẩm: 29/08/2006
 • Kết quả vụ việc: Hủy một phần hoặc toàn bộ bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật để Xét Xử sơ thẩm lại hoặc Xét Xử phúc thẩm lại

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp quyền sử dụng đất
 • Loại bản án: Giám đốc thẩm
 • Cơ quan xét xử: Tòa chuyên trách TAND tối cao
 • Số hiệu: 437/2009/DS-GĐT
 • Ngày tuyên án: 21-09-2009
 • Số hiệu bản án bị Giám đốc thẩm: 98/2008/DSPT
 • Ngày tuyên án bị Giám đốc thẩm: 23/04/2008
 • Kết quả vụ việc: Hủy một phần hoặc toàn bộ bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật để Xét Xử sơ thẩm lại hoặc Xét Xử phúc thẩm lại

40.  Xem nội dung tại: https://caselaw.vn/ban-an/XJsCvNAfuh

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp quyền sử dụng đất
 • Loại bản án: Giám đốc thẩm
 • Cơ quan xét xử: Tòa chuyên trách TAND tối cao
 • Số hiệu: 429/2009/DS-GĐT
 • Ngày tuyên án: 11-09-2009
 • Số hiệu bản án bị Giám đốc thẩm: 140/2006/DSPT
 • Ngày tuyên án bị Giám đốc thẩm: 25/07/2006
 • Kết quả vụ việc: Hủy một phần hoặc toàn bộ bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật để Xét Xử sơ thẩm lại hoặc Xét Xử phúc thẩm lại

41.  Xem nội dung tại: https://caselaw.vn/ban-an/ITn0c6Wec8

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp chuyển nhượng quyền sử dụng đất
 • Loại bản án: Giám đốc thẩm
 • Cơ quan xét xử: Tòa chuyên trách TAND tối cao
 • Số hiệu: 312/2009/DS-GĐT
 • Ngày tuyên án: 22-07-2009
 • Số hiệu bản án bị Giám đốc thẩm: 198/2008/DSPT
 • Ngày tuyên án bị Giám đốc thẩm: 13/08/2008
 • Kết quả vụ việc: Hủy một phần hoặc toàn bộ bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật để Xét Xử sơ thẩm lại hoặc Xét Xử phúc thẩm lại

42.  Xem nội dung tại: https://caselaw.vn/ban-an/4XvGeRiyAM

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp quyền sử dụng đất
 • Loại bản án: Giám đốc thẩm
 • Cơ quan xét xử: Tòa chuyên trách TAND tối cao
 • Số hiệu: 93/2009/DS-GĐT
 • Ngày tuyên án: 18-03-2009
 • Số hiệu bản án bị Giám đốc thẩm: 06/2008/DS-PT
 • Ngày tuyên án bị Giám đốc thẩm: 03/01/2008
 • Kết quả vụ việc: Hủy một phần hoặc toàn bộ bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật để Xét Xử sơ thẩm lại hoặc Xét Xử phúc thẩm lại

43.  Xem nội dung tại: https://caselaw.vn/ban-an/xQLuDxycJe

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp quyền sử dụng đất
 • Loại bản án: Giám đốc thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp huyện
 • Số hiệu: 406/2008/DS-GĐT
 • Ngày tuyên án: 30-12-2008
 • Số hiệu bản án bị Giám đốc thẩm: 540/2005/DSPT
 • Ngày tuyên án bị Giám đốc thẩm: 22/11/2005
 • Kết quả vụ việc: Hủy một phần hoặc toàn bộ bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật để Xét Xử sơ thẩm lại hoặc Xét Xử phúc thẩm lại

44.  Xem nội dung tại: https://caselaw.vn/ban-an/GFm4hudMuw

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp thừa kế
 • Loại bản án: Giám đốc thẩm
 • Cơ quan xét xử: Hội đồng thẩm phán TANDTC
 • Số hiệu: 21/2006/DS-GĐT
 • Ngày tuyên án: 03-08-2006
 • Số hiệu bản án bị Giám đốc thẩm: 103/PTDS
 • Ngày tuyên án bị Giám đốc thẩm: 07/07/2003
 • Kết quả vụ việc: Không chấp nhận kháng nghị và giữ nguyên bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật