CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CASELAW VIỆT NAM

Bạn đang xem

Tuyển tập các vụ tranh chấp hợp đồng vay tài sản có khả năng bị Tòa tuyên vô hiệu

1.  Xem nội dung vụ việc tại: https://caselaw.vn/ban-an/yNL8Dx10ft

 • Lĩnh vực: Dân sự - Hôn nhân gia đình - Đất đai - Thừa kế
 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp hợp đồng vay tài sản
 • Loại bản án: Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp huyện
 • Số hiệu: 609/2015/DS-ST
 • Ngày tuyên án: 06-10-2015
 • Ngày thụ lý: 26/12/2014
 • Kết quả vụ việc: Không chấp nhận toàn bộ

2.  Xem nội dung vụ việc tại: https://caselaw.vn/ban-an/TYpnaXYC1W

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp hợp đồng vay tài sản
 • Loại bản án: Phúc thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp tỉnh
 • Số hiệu: 545/2015/DSPT
 • Ngày tuyên án: 11-05-2015
 • Số hiệu bản án bị Phúc thẩm: 97/2014/DS-ST
 • Ngày tuyên án bị Phúc thẩm: 15/05/2014
 • Kết quả vụ việc: Hủy bản án sơ thẩm và chuyển hồ sơ vụ án cho Tòa án cấp sơ thẩm giải quyết lại vụ án

3.  Xem nội dung vụ việc tại: https://caselaw.vn/ban-an/8pJcBL5zdT

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp hợp đồng vay tài sản
 • Loại bản án: Phúc thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp tỉnh
 • Số hiệu: 1302/2015/DSPT
 • Ngày tuyên án: 28-09-2015
 • Số hiệu bản án bị Phúc thẩm: 98/2015/DS-ST
 • Ngày tuyên án bị Phúc thẩm: 27/05/2015
 • Kết quả vụ việc: Sửa bản án sơ thẩm

4.  Xem nội dung vụ việc tại: https://caselaw.vn/ban-an/M6dfZcxtB5

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp hợp đồng vay tài sản
 • Loại bản án: Phúc thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp tỉnh
 • Số hiệu: 1042/2014/DS-PT
 • Ngày tuyên án: 22-08-2014
 • Số hiệu bản án bị Phúc thẩm: 01/2014/DS-ST
 • Ngày tuyên án bị Phúc thẩm: 14/04/2014
 • Kết quả vụ việc: Sửa bản án sơ thẩm

5.  Xem nội dung vụ việc tại: https://caselaw.vn/ban-an/8Xm1tA5GcH

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp hợp đồng vay tài sản
 • Loại bản án: Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp huyện
 • Số hiệu: 369/2015/DS-ST
 • Ngày tuyên án: 08-09-2015
 • Ngày thụ lý: 01/04/2015

6.  Xem nội dung vụ việc tại: https://caselaw.vn/ban-an/DqTh0zLs0N

 • Vụ việc, Vụ án: Đòi lại tài sản
 • Loại bản án: Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp huyện
 • Số hiệu: 42/2016/DS-ST
 • Ngày tuyên án: 26-01-2016
 • Ngày thụ lý: 11/06/2014
 • Kết quả vụ việc: Chấp nhận 1 phần

7.  Xem nội dung vụ việc tại: https://caselaw.vn/ban-an/hLwY7omJsx

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp hợp đồng vay tài sản
 • Loại bản án: Phúc thẩm
 • Cơ quan xét xử: Tòa phúc thẩm TANDTC
 • Số hiệu: 133/2012/DS-PT
 • Ngày tuyên án: 09-04-2012
 • Số hiệu bản án bị Phúc thẩm: 21/2011/DS-ST
 • Ngày tuyên án bị Phúc thẩm: 14/10/2011
 • Kết quả vụ việc: Giữ nguyên bản án sơ thẩm

8. Xem nội dung vụ việc tại: https://caselaw.vn/ban-an/saFIL2dHay

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp hợp đồng vay tài sản
 • Loại bản án: Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp huyện
 • Số hiệu: 1447/2015/KDTM-ST
 • Ngày tuyên án: 29-09-2015
 • Ngày thụ lý: 08/12/2014
 • Kết quả vụ việc: Chấp nhận 1 phần