TRA CỨU BẢN ÁN TRỰC TUYẾN & HỢP ĐỒNG MẪU

Bạn đang xem

Yếu tố "NGƯỜI THỨ BA NGAY TÌNH" trong các giao dịch và tuyển tập 17 bản án liên quan

A. 11 vụ án: Tòa cho rằng là ngay tình;

B. 6 vụ án: Tòa cho rằng không ngay tình hoặc chưa chứng minh được là ngay tình;

-----------------------------------

A.  11 vụ án: Tòa cho rằng là ngay tình:

1.  Xem nội dung vụ việc tại: http://caselaw.vn/ban-an/mObAov1bdl

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất
 • Loại bản án: Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp huyện
 • Số hiệu: 388/2016/DS-ST
 • Ngày tuyên án: 28-09-2016
 • Ngày thụ lý: 01/03/2013

2.  Xem nội dung vụ việc tại: http://caselaw.vn/ban-an/exth6JuZaK

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp quyền sử dụng đất
 • Loại bản án: Phúc thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp tỉnh
 • Số hiệu: 455/2015/DSPT
 • Ngày tuyên án: 22-04-2015
 • Số hiệu bản án bị Phúc thẩm: 606/2014/DS-ST
 • Ngày tuyên án bị Phúc thẩm: 26/11/2014

3.  Xem nội dung vụ việc tại: http://caselaw.vn/ban-an/FRvXTP3MLP

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp quyền sử dụng đất
 • Loại bản án: Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp huyện
 • Số hiệu: 24/2015/DS-ST
 • Ngày tuyên án: 28-01-2015
 • Ngày thụ lý: 22/08/2013

4.  Xem nội dung vụ việc tại: http://caselaw.vn/ban-an/eDCH1h62eu

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất
 • Loại bản án: Phúc thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp tỉnh
 • Số hiệu: 94/2015/DS-PT
 • Ngày tuyên án: 20-01-2015
 • Số hiệu bản án bị Phúc thẩm: 57/2014/DS-ST
 • Ngày tuyên án bị Phúc thẩm: 23/06/2014

5.  Xem nội dung vụ việc tại: http://caselaw.vn/ban-an/LIHDNETHY2

 • Vụ việc, Vụ án: Đòi lại tài sản
 • Loại bản án: Phúc thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp tỉnh
 • Số hiệu: 267/2014/DS-PT
 • Ngày tuyên án: 18-11-2014
 • Số hiệu bản án bị Phúc thẩm: 99/2012/DS-ST
 • Ngày tuyên án bị Phúc thẩm: 30/11/2012

6.  Xem nội dung vụ việc tại: http://caselaw.vn/ban-an/AGONiRQv0w

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp thừa kế
 • Loại bản án: Giám đốc thẩm
 • Cơ quan xét xử: Hội đồng thẩm phán TANDTC
 • Số hiệu: 31/2014/DS-GĐT
 • Ngày tuyên án: 10-07-2014
 • Số hiệu bản án bị Giám đốc thẩm: 94/2011/DSPT
 • Ngày tuyên án bị Giám đốc thẩm: 13/04/2011

7.  Xem nội dung vụ việc tại: http://caselaw.vn/ban-an/HJFB9FYYDA

 • Vụ việc, Vụ án: Đòi lại nhà đất cho ở nhờ
 • Loại bản án: Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp huyện
 • Số hiệu: 24/2014/DS-ST
 • Ngày tuyên án: 08-05-2014
 • Ngày thụ lý: 08/01/2013

8.  Xem nội dung vụ việc tại: http://caselaw.vn/ban-an/82gWJ0mul3

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp quyền sở hữu tài sản
 • Loại bản án: Giám đốc thẩm
 • Cơ quan xét xử: Hội đồng thẩm phán TANDTC
 • Số hiệu: 94/2013/GĐT-DS
 • Ngày tuyên án: 25-07-2013
 • Số hiệu bản án bị Giám đốc thẩm: 71/2009/DSPT
 • Ngày tuyên án bị Giám đốc thẩm: 25/09/2009

9.  Xem nội dung vụ việc tại: http://caselaw.vn/ban-an/aANOMFX23S

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp chia di sản
 • Loại bản án: Giám đốc thẩm
 • Cơ quan xét xử: Hội đồng thẩm phán TANDTC
 • Số hiệu: 03/2011/DSGĐT-HĐTP
 • Ngày tuyên án: 23-02-2011
 • Số hiệu bản án bị Giám đốc thẩm: 10/2007/DSPT
 • Ngày tuyên án bị Giám đốc thẩm: 17/01/2007

10.  Xem nội dung vụ việc tại: http://caselaw.vn/ban-an/IQMtY1jnZX

 • Vụ việc, Vụ án: Ly hôn và yêu cầu chia tài sản chung của vợ chồng
 • Loại bản án: Giám đốc thẩm
 • Cơ quan xét xử: Hội đồng thẩm phán TANDTC
 • Số hiệu: 22/2010/DS-GĐT
 • Ngày tuyên án: 10-07-2010
 • Số hiệu bản án bị Giám đốc thẩm: 86/DSPT
 • Ngày tuyên án bị Giám đốc thẩm: 29/04/2004

11.  Xem nội dung vụ việc tại: http://caselaw.vn/ban-an/AD6yEbILHR

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp quyền sử dụng đất
 • Loại bản án: Giám đốc thẩm
 • Cơ quan xét xử: Hội đồng thẩm phán TANDTC
 • Số hiệu: 11/2006/DS-GĐT
 • Ngày tuyên án: 05-06-2006
 • Số hiệu bản án bị Giám đốc thẩm: 222/DSPT
 • Ngày tuyên án bị Giám đốc thẩm: 16/07/2004


B. 6 vụ án: Tòa cho rằng không ngay tình hoặc chưa chứng minh được là ngay tình

12.  Xem nội dung vụ việc tại: http://caselaw.vn/ban-an/N2O0bnTagl

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp quyền sử dụng đất
 • Loại bản án: Phúc thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp tỉnh
 • Số hiệu: 1665/2015/DSPT
 • Ngày tuyên án: 31-12-2015
 • Số hiệu bản án bị Phúc thẩm: 260/2015/DS-ST
 • Ngày tuyên án bị Phúc thẩm: 31/07/2015

13.  Xem nội dung vụ việc tại: http://caselaw.vn/ban-an/S7oubnODTg

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp hợp đồng mua bán nhà
 • Loại bản án: Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp huyện
 • Số hiệu: 24/2015/DS-ST
 • Ngày tuyên án: 31-12-2015
 • Ngày thụ lý: 20/03/2014

14.  Xem nội dung vụ việc tại: http://caselaw.vn/ban-an/OvWBbbVjvx

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp quyền sở hữu tài sản
 • Loại bản án: Giám đốc thẩm
 • Cơ quan xét xử: Hội đồng thẩm phán TANDTC
 • Số hiệu: 01/2012/DS-GĐT
 • Ngày tuyên án: 14-02-2012
 • Số hiệu bản án bị Giám đốc thẩm: 387/2007/DS-PT
 • Ngày tuyên án bị Giám đốc thẩm: 29/11/2007

15.  Xem nội dung vụ việc tại: http://caselaw.vn/ban-an/jn8ei2avqn

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp chia di sản
 • Loại bản án: Giám đốc thẩm
 • Cơ quan xét xử: Hội đồng thẩm phán TANDTC
 • Số hiệu: 06/2011/DSGĐT-HĐTP
 • Ngày tuyên án: 18-03-2011
 • Số hiệu bản án bị Giám đốc thẩm: 91/2007/DSPT
 • Ngày tuyên án bị Giám đốc thẩm: 28/09/2007

16.  Xem nội dung vụ việc tại: http://caselaw.vn/ban-an/lvjJCXQqcW

 • Vụ việc, Vụ án: Đòi lại tài sản
 • Loại bản án: Giám đốc thẩm
 • Cơ quan xét xử: Hội đồng thẩm phán TANDTC
 • Số hiệu: 11/2010/DS-GĐT
 • Ngày tuyên án: 02-04-2010
 • Số hiệu bản án bị Giám đốc thẩm: 264/2006/DSPT
 • Ngày tuyên án bị Giám đốc thẩm: 10/07/2006

17.  Xem nội dung vụ việc tại: http://caselaw.vn/ban-an/jAealwfbcB

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp quyền sử dụng đất
 • Loại bản án: Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp huyện
 • Số hiệu: 88/2009/DS-ST
 • Ngày tuyên án: 08-12-2009
 • Ngày thụ lý: 10/08/2009