CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CASELAW VIỆT NAM

Bạn đang xem

Yếu tố "NGƯỜI THỨ BA NGAY TÌNH" trong các giao dịch và tuyển tập 17 bản án liên quan

A. 11 vụ án: Tòa cho rằng là ngay tình;

B. 6 vụ án: Tòa cho rằng không ngay tình hoặc chưa chứng minh được là ngay tình;

-----------------------------------

A.  11 vụ án: Tòa cho rằng là ngay tình:

1.  Xem nội dung vụ việc tại: http://caselaw.vn/ban-an/mObAov1bdl

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất
 • Loại bản án: Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp huyện
 • Số hiệu: 388/2016/DS-ST
 • Ngày tuyên án: 28-09-2016
 • Ngày thụ lý: 01/03/2013

2.  Xem nội dung vụ việc tại: http://caselaw.vn/ban-an/exth6JuZaK

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp quyền sử dụng đất
 • Loại bản án: Phúc thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp tỉnh
 • Số hiệu: 455/2015/DSPT
 • Ngày tuyên án: 22-04-2015
 • Số hiệu bản án bị Phúc thẩm: 606/2014/DS-ST
 • Ngày tuyên án bị Phúc thẩm: 26/11/2014

3.  Xem nội dung vụ việc tại: http://caselaw.vn/ban-an/FRvXTP3MLP

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp quyền sử dụng đất
 • Loại bản án: Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp huyện
 • Số hiệu: 24/2015/DS-ST
 • Ngày tuyên án: 28-01-2015
 • Ngày thụ lý: 22/08/2013

4.  Xem nội dung vụ việc tại: http://caselaw.vn/ban-an/eDCH1h62eu

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất
 • Loại bản án: Phúc thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp tỉnh
 • Số hiệu: 94/2015/DS-PT
 • Ngày tuyên án: 20-01-2015
 • Số hiệu bản án bị Phúc thẩm: 57/2014/DS-ST
 • Ngày tuyên án bị Phúc thẩm: 23/06/2014

5.  Xem nội dung vụ việc tại: http://caselaw.vn/ban-an/LIHDNETHY2

 • Vụ việc, Vụ án: Đòi lại tài sản
 • Loại bản án: Phúc thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp tỉnh
 • Số hiệu: 267/2014/DS-PT
 • Ngày tuyên án: 18-11-2014
 • Số hiệu bản án bị Phúc thẩm: 99/2012/DS-ST
 • Ngày tuyên án bị Phúc thẩm: 30/11/2012

6.  Xem nội dung vụ việc tại: http://caselaw.vn/ban-an/AGONiRQv0w

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp thừa kế
 • Loại bản án: Giám đốc thẩm
 • Cơ quan xét xử: Hội đồng thẩm phán TANDTC
 • Số hiệu: 31/2014/DS-GĐT
 • Ngày tuyên án: 10-07-2014
 • Số hiệu bản án bị Giám đốc thẩm: 94/2011/DSPT
 • Ngày tuyên án bị Giám đốc thẩm: 13/04/2011

7.  Xem nội dung vụ việc tại: http://caselaw.vn/ban-an/HJFB9FYYDA

 • Vụ việc, Vụ án: Đòi lại nhà đất cho ở nhờ
 • Loại bản án: Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp huyện
 • Số hiệu: 24/2014/DS-ST
 • Ngày tuyên án: 08-05-2014
 • Ngày thụ lý: 08/01/2013

8.  Xem nội dung vụ việc tại: http://caselaw.vn/ban-an/82gWJ0mul3

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp quyền sở hữu tài sản
 • Loại bản án: Giám đốc thẩm
 • Cơ quan xét xử: Hội đồng thẩm phán TANDTC
 • Số hiệu: 94/2013/GĐT-DS
 • Ngày tuyên án: 25-07-2013
 • Số hiệu bản án bị Giám đốc thẩm: 71/2009/DSPT
 • Ngày tuyên án bị Giám đốc thẩm: 25/09/2009

9.  Xem nội dung vụ việc tại: http://caselaw.vn/ban-an/aANOMFX23S

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp chia di sản
 • Loại bản án: Giám đốc thẩm
 • Cơ quan xét xử: Hội đồng thẩm phán TANDTC
 • Số hiệu: 03/2011/DSGĐT-HĐTP
 • Ngày tuyên án: 23-02-2011
 • Số hiệu bản án bị Giám đốc thẩm: 10/2007/DSPT
 • Ngày tuyên án bị Giám đốc thẩm: 17/01/2007

10.  Xem nội dung vụ việc tại: http://caselaw.vn/ban-an/IQMtY1jnZX

 • Vụ việc, Vụ án: Ly hôn và yêu cầu chia tài sản chung của vợ chồng
 • Loại bản án: Giám đốc thẩm
 • Cơ quan xét xử: Hội đồng thẩm phán TANDTC
 • Số hiệu: 22/2010/DS-GĐT
 • Ngày tuyên án: 10-07-2010
 • Số hiệu bản án bị Giám đốc thẩm: 86/DSPT
 • Ngày tuyên án bị Giám đốc thẩm: 29/04/2004

11.  Xem nội dung vụ việc tại: http://caselaw.vn/ban-an/AD6yEbILHR

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp quyền sử dụng đất
 • Loại bản án: Giám đốc thẩm
 • Cơ quan xét xử: Hội đồng thẩm phán TANDTC
 • Số hiệu: 11/2006/DS-GĐT
 • Ngày tuyên án: 05-06-2006
 • Số hiệu bản án bị Giám đốc thẩm: 222/DSPT
 • Ngày tuyên án bị Giám đốc thẩm: 16/07/2004


B. 6 vụ án: Tòa cho rằng không ngay tình hoặc chưa chứng minh được là ngay tình

12.  Xem nội dung vụ việc tại: http://caselaw.vn/ban-an/N2O0bnTagl

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp quyền sử dụng đất
 • Loại bản án: Phúc thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp tỉnh
 • Số hiệu: 1665/2015/DSPT
 • Ngày tuyên án: 31-12-2015
 • Số hiệu bản án bị Phúc thẩm: 260/2015/DS-ST
 • Ngày tuyên án bị Phúc thẩm: 31/07/2015

13.  Xem nội dung vụ việc tại: http://caselaw.vn/ban-an/S7oubnODTg

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp hợp đồng mua bán nhà
 • Loại bản án: Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp huyện
 • Số hiệu: 24/2015/DS-ST
 • Ngày tuyên án: 31-12-2015
 • Ngày thụ lý: 20/03/2014

14.  Xem nội dung vụ việc tại: http://caselaw.vn/ban-an/OvWBbbVjvx

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp quyền sở hữu tài sản
 • Loại bản án: Giám đốc thẩm
 • Cơ quan xét xử: Hội đồng thẩm phán TANDTC
 • Số hiệu: 01/2012/DS-GĐT
 • Ngày tuyên án: 14-02-2012
 • Số hiệu bản án bị Giám đốc thẩm: 387/2007/DS-PT
 • Ngày tuyên án bị Giám đốc thẩm: 29/11/2007

15.  Xem nội dung vụ việc tại: http://caselaw.vn/ban-an/jn8ei2avqn

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp chia di sản
 • Loại bản án: Giám đốc thẩm
 • Cơ quan xét xử: Hội đồng thẩm phán TANDTC
 • Số hiệu: 06/2011/DSGĐT-HĐTP
 • Ngày tuyên án: 18-03-2011
 • Số hiệu bản án bị Giám đốc thẩm: 91/2007/DSPT
 • Ngày tuyên án bị Giám đốc thẩm: 28/09/2007

16.  Xem nội dung vụ việc tại: http://caselaw.vn/ban-an/lvjJCXQqcW

 • Vụ việc, Vụ án: Đòi lại tài sản
 • Loại bản án: Giám đốc thẩm
 • Cơ quan xét xử: Hội đồng thẩm phán TANDTC
 • Số hiệu: 11/2010/DS-GĐT
 • Ngày tuyên án: 02-04-2010
 • Số hiệu bản án bị Giám đốc thẩm: 264/2006/DSPT
 • Ngày tuyên án bị Giám đốc thẩm: 10/07/2006

17.  Xem nội dung vụ việc tại: http://caselaw.vn/ban-an/jAealwfbcB

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp quyền sử dụng đất
 • Loại bản án: Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp huyện
 • Số hiệu: 88/2009/DS-ST
 • Ngày tuyên án: 08-12-2009
 • Ngày thụ lý: 10/08/2009