CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CASELAW VIỆT NAM

Bạn đang xem

05 bản án "gốc" về Hành chính trong tuần từ 19/12 đến 25/12/2016

1. Quyết định giám đốc thẩm số 06/2014/GĐT-HC ngày 17/4/2014: 

  • Vụ việc tranh chấp: Yêu cầu hủy quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả do vi phạm hành chính gây ra trong trường hợp không áp dụng xử phạt vi phạm hành chính

2. Quyết định giám đốc thẩm số 26/2014/HC-GĐT ngày 24/9/2014:

  • Vụ việc tranh chấpKhiếu kiện quyết định hành chính về quản lý đất đai

3. Quyết định giám đốc thẩm số 03/2014/GĐT-HC ngày 25/02/2014:

  • Vụ việc tranh chấpYêu cầu hủy quyết định về việc bồi thường về đất, tài sản có trên đất và hỗ trợ ổn định đời sống

4. Quyết định giám đốc thẩm số 19/2014/GĐT-HC ngày 23/9/2014: 

  • Vụ việc tranh chấp: Khiếu kiện quyết định giải quyết khiếu nại

5. Quyết định giám đốc thẩm số 11/2014/GĐT-HC ngày 25/8/2014: 

  • Vụ việc tranh chấp: Yêu cầu hủy quyết định về bồi thường thiệt hại do thi công

Trân trọng kính báo,

Caselaw Việt Nam