CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CASELAW VIỆT NAM

Bạn đang xem

1315/2015/LĐ-ST: Người sử dụng lao động phải công khai cải chính, xin lỗi và bồi thường thiệt hại về danh dự, tinh thần cho Người lao động

Link bản án: http://caselaw.vn/ban-an/ez2yWY68xI

 • Văn bản áp dụng: (i) Luật Lao động 2012; (ii) Nghị định 05/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động
 • Loại bản án: Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp huyện
 • Số hiệu: 1315/2015/LĐ-ST
 • Ngày tuyên án: 15-09-2015
 • Ngày thụ lý: 23/12/2014
----------------------------------------------------

Mô tả tóm lược:

Từ tháng 9 năm 2011, bà NĐ_Võ Ngọc Sáng (nguyên đơn) bắt đầu làm việc tại BĐ_Ngân hàng thương mại cổ phần PĐ với vị trí ban đầu là Trưởng nhóm kinh doanh. Đến tháng 6 năm 2013, nguyên đơn được bổ nhiệm là Quyền Giám đốc phòng giao dịch TP – Chi nhánh TB. Ngày 22 tháng 4 năm 2014, BĐ_Ngân hàng PĐ ban hành quyết định điều chuyển và bổ nhiệm nguyên đơn vào vị trí Trưởng Quỹ tiết kiệm CVL – Chi nhánh PL.

Ngày 10 tháng 9 năm 2014, BĐ_Ngân hàng PĐ ban hành Quyết định số 360 xử lý kỷ luật nguyên đơn với hình thức khiển trách bằng văn bản. Đến ngày 29 tháng 9 năm 2014, BĐ_Ngân hàng PĐ ban hành Quyết định 2536 điều chuyển nguyên đơn sang làm Trưởng nhóm kinh doanh, Trung tâm bán hàng trực tiếp, Khối khách hàng cá nhân – Hội sở. Nguyên đơn không đồng ý nên đã khởi kiện yêu cầu BĐ_Ngân hàng PĐ hủy Quyết định số 2536 và bố trí lại công việc cho nguyên đơn với vị trí Trưởng Quỹ tiết kiệm CVL – Chi nhánh PL hoặc các chức danh tương đương. Ngày 04 tháng 02 năm 2015, BĐ_Ngân hàng PĐ ban hành Quyết định số 238/2015/QĐ-NS&ĐT hủy Quyết định kỷ luật số 360 và ban hành Quyết định số 239 hủy Quyết định 2536.

Yêu cầu của Nguyên đơn đối với Bị đơn (Người sử dụng lao động):

 • Công khai cải chính và xin lỗi trước công ty;
 • Giải quyết chế độ tiền thưởng năm 2014 theo chức danh cũ đối với cá nhân là 25.500.000 đồng và 1/3 mức thưởng đối với tập thể là 1.700.000 đồng, tổng cộng là 27.200.000 đồng;
 • Bồi thường thiệt hại tổn thất về tinh thần do sức khỏe bị xâm phạm tương đương 30 tháng lương tối thiểu vùng: 30 x 3.100.000 = 93.000.000 đồng; Bồi thường thiệt hại tổn thất về tinh thần do danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm tương đương 10 tháng lương tối thiểu vùng: 10 x 3.100.000 = 31.000.000 đồng; Tổng cộng là 124.000.000 đồng.

Ý kiến của bị đơn: Không chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn

 • Nguyên đơn đã vi phạm quy định, nội quy lao động của BĐ_Ngân hàng PĐ và BĐ_Ngân hàng PĐ đã hủy Quyết định số 2536 nên BĐ_Ngân hàng PĐ không có lỗi.
 • BĐ_Ngân hàng PĐ không chấp nhận yêu cầu giải quyết chế độ tiền thưởng năm 2014 theo chức danh cũ của nguyên đơn vì trong năm 2014, nguyên đơn có vi phạm quy định, nội quy lao động của BĐ_Ngân hàng PĐ do đó nguyên đơn không thuộc đối tượng được xem xét khen thưởng năm 2014 theo Quy chế về công tác thi đua khen thưởng trong hệ thống BĐ_Ngân hàng PĐ.
 • BĐ_Ngân hàng PĐ không chấp nhận yêu cầu bồi thường thiệt hại tổn thất về tinh thần tổng cộng là 124.000.000 đồng của nguyên đơn vì BĐ_Ngân hàng PĐ không có lỗi gây ra thiệt hại và thiệt hại của nguyên đơn không phải do BĐ_Ngân hàng PĐ gây ra.

Phán quyết của Tòa sơ thẩm và phúc thẩm: Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn. BĐ_Ngân hàng thương mại cổ phần PĐ phải công khai cải chính và xin lỗi bà NĐ_Võ Ngọc Sáng, thông báo bằng văn bản và trên mạng nội bộ đến người lao động trong phạm vi doanh nghiệp biết và bồi thường 12.400.000 đồng thiệt hại tổn thất về tinh thần do danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm cho bà NĐ_Võ Ngọc Sáng.

Tòa xác định:

 • Bị đơn thừa nhận việc ban hành quyết định số 2536 là trái với quy định tại Điều 31 Bộ luật lao động. Vì vậy ngày 04 tháng 02 năm 2015, nguyên đơn đã ban hành Quyết định số 239/2015/QĐ-NS&ĐT hủy Quyết định 2536.  
 • Xét việc Bị đơn ban hành quyết định trái với pháp luật lao động đã gây thiệt hại cho nguyên đơn trong khoảng thời gian 4 tháng nên bị đơn phải công khai cải chính và xin lỗi nguyên đơn, thông báo bằng văn bản và trên mạng nội bộ đến người lao động trong phạm vi doanh nghiệp biết và bồi thường thiệt hại tổn thất về tinh thần do danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm tương đương 4 tháng lương tối thiểu vùng: 4 x 3.100.000 = 12.400.000 đồng.
 • Xét nguyên đơn yêu cầu bị đơn bồi thường 93.000.000 đồng thiệt hại tổn thất về tinh thần do sức khỏe bị xâm phạm, do nguyên đơn chưa chứng minh được thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm là do bị đơn gây ra nên không có cơ sở chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn.
 • Xét nguyên đơn yêu cầu bị đơn giải quyết chế độ tiền thưởng năm 2014 theo chức danh cũ đối với cá nhân là 25.500.000 đồng và 1/3 mức thưởng đối với tập thể là 1.700.000 đồng, tổng cộng là 27.200.000 đồng, trong quá trình chuẩn bị xét xử cũng như tại phiên tòa sơ thẩm, nguyên đơn không cung cấp được đầy đủ chứng cứ chứng minh cho yêu cầu của mình, vì vậy Hội đồng xét xử xét thấy không có đủ cơ sở chấp nhận yêu cầu này của nguyên đơn.