CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CASELAW VIỆT NAM

Bạn đang xem

822/2015/LĐ-PT: Thua kiện vì không chứng minh được Người lao động làm việc dưới hình thức trong di chuyển nội bộ doanh nghiệp

Xem nội dung vụ việc tại: http://caselaw.vn/ban-an/6vqPxBqwOz

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động
 • Loại bản án: Phúc thẩm
 • Cơ quan xét xử: Tòa án nhân dân TP.HCM
 •  Số hiệu: 822/2015/LĐ-PT
 • Ngày tuyên án: 08/07/2015
 • Số hiệu bản án bị Phúc thẩm: 38/2014/LĐ-ST
 • Ngày tuyên án bị Phúc thẩm: 18/06/2015


Mô tả tóm lược:

Ngày 07/10/2009, ông NĐ_Peter Ryan Sorge ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn với BĐ_Công ty TNHH Dentsu Việt Nam, chức vụ Giám đốc Sáng tạo và Điều hành, làm việc tại Việt Nam kể từ ngày 09/11/2009. Hợp đồng này được hai bên ký và không có đóng dấu của BĐ_Công ty TNHH Dentsu Việt Nam.

Ngày 10/10/2011, BĐ_Công ty TNHH Dentsu Việt Nam gửi thư điện tử thông báo chấm dứt hợp đồng lao động với nguyên đơn và đính kèm theo là văn bản thông báo chấm dứt hợp đồng không đề ngày tháng năm và không có con dấu của công ty.

Ngày 17/11/2012, ông NĐ_Peter Ryan Sorge khởi kiện BĐ_Công ty TNHH Dentsu Việt Nam và yêu cầu BĐ_Công ty TNHH Dentsu Việt Nam phải thanh toán những khoản sau:

1/ Tiền lương trong những ngày không được làm việc tính từ ngày 10/10/2011 đến ngày 29/12/2013 (là ngày làm việc cuối cùng theo giấy phép lao động được cấp cho nguyên đơn), với số tiền là 288,924.91 USD;

2/ 02 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động, với số tiền là 21,666.66 USD;

3/ Trợ cấp thôi việc được tính từ ngày 09/11/2009 đến ngày 29/12/2013, với số tiền là 24,374.99 USD;

4/ Tiền lương 18 ngày nghỉ hàng năm của năm 2011 chưa được sử dụng hết, số tiền là 8,863.56 USD;

5/ Tiền lương 06 ngày làm việc của tháng 10/2011, với số tiền là 2,651.37 USD;

Tổng cộng các khoản nêu trên là 365,995.98 USD, sau khi trừ đi 36,388.96 USD (BĐ_Công ty TNHH Dentsu Việt Nam đã thanh toán nhiều lần cho ông NĐ_Sorge), BĐ_Công ty TNHH Dentsu Việt Nam còn phải thanh toán tiếp cho ông NĐ_Sorge số tiền 329,607.02 USD, tương đương 7.002.501.140 đồng.

Ý kiến của bị đơn: không đồng ý với các yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn

 • BĐ_Công ty TNHH Dentsu Việt Nam đã không ký bất kỳ hợp đồng lao động nào với NĐ_Sorge mà chính Công ty Dentsu Young & Rubicam Pte. Ltd. tại Singapore đã tuyển dụng NĐ_Sorge và điều động NLĐ sang làm việc công ty của BĐ_Công ty TNHH Dentsu Việt Nam dưới hình thức luân chuyển trong nội bộ doanh nghiệp.
 • Hợp đồng lao động của NLĐ được lập theo mẫu riêng, được ký bởi những người không phải là người đại diện theo pháp luật, cũng như không được đóng dấu của BĐ_Công ty TNHH Dentsu Việt Nam.
 • Công ty Dentsu Young & Rubicam Pte. Ltd. tại Singapore đã trực tiếp tuyển dụng và thực hiện việc chấm dứt quan hệ lao động với NĐ_Sorge. Với tư cách là một pháp nhân độc lập, Công ty Dentsu Young & Rubicam Pte. Ltd. tại Singapore phải chịu trách nhiệm riêng cho việc tuyển dụng và chấm dứt quan hệ lao động của mình với NĐ_Sorge. BĐ_Công ty TNHH Dentsu Việt Nam không chịu sự ràng buộc của hợp đồng lao động và không chịu trách nhiệm dưới mọi hình thức về việc tuyển dụng và chấm dứt quan hệ lao động của NĐ_Sorge.

Phán quyết của Tòa: Chấp nhận một phần yêu cầu của nguyên đơn

 • BĐ_Công ty TNHH Dentsu Việt Nam cho rằng NLĐ làm việc tại công ty của BĐ_Công ty TNHH Dentsu Việt Nam là việc luân chuyển nhân sự nội bộ của Công ty TNHH Denstu Young & Rubicam Pte.Ltd tại Singapore cũng như việc trả lương cho NĐ_Sorge do sự ủy thác của bên Singapore. Lời khai này cũng không được NĐ_Sorgethừa nhận. Tại phiên tòa phúc thẩm, phía BĐ_Công ty TNHH Dentsu Việt Nam không cung cấp tài liệu, chứng cứ chứng minh lời khai của mình, cũng như có yêu cầu triệu tập người làm chứng, chứng minh việc NĐ_Sorge làm việc tại công ty của BĐ_Công ty TNHH Dentsu Việt Nam là luân chuyển nhân sự nội bộ, và ủy thác trả lương từ công ty Singapore;
 • Mặc dù hình thức thoả thuận lao động giữa NSDLĐ và NLĐ không đúng với mẫu hợp đồng lao động, nhưng về nội dung thì phù hợp với quy định tại Điều 27 Bộ luật Lao động 1994 (sửa đổi, bổ sung 2002, 2006 và 2007). Thoả thuận lao động trên thể hiện bị đơn là người sử dụng lao động và nguyên đơn là người lao động;
 • Chính người đại diện theo pháp luật của NSDLĐ ký nhận NLĐ làm việc cho NSDLĐ tại địa chỉ: 193 Đinh Tiên Hoàng, phường ĐK, Quận X, Thành phố HCM với vị trí là Giám đốc điều hành sáng tạo và được NSDLĐ trả lương, các khoản trợ cấp khác.
 • Theo Giấy phép lao động số do Sở lao động thương binh xã hội Thành phố HCM cấp cho NLĐ ngày 30/12/2010, tên của người sử dụng lao động là tên của bị đơn