CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CASELAW VIỆT NAM

Bạn đang xem

Hợp đồng mua bán căn hộ chung cư vô hiệu vì chưa có quyết định phê duyệt của UBND và chưa thi công phần móng

"LQ_PHM ký Hợp đồng mua bán căn hộ với bà NĐ_Nga trước khi có quyết định phê duyệt của Ủy ban nhân dân Thành phố HCM và trước khi thi công phần móng của dự án và đến nay vẫn chưa hoàn thành. Điều này trái với quy định tại Khoản 1 Điều 39 Luật nhà ở năm 2005, vi phạm Điều 127, 128 Bộ luật Dân sự 2005 nên vô hiệu và việc giải quyết hậu quả theo quy định tại Điều 137 Bộ luật Dân sự 2005."

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Xem nội dung vụ việc tại: http://caselaw.vn/ban-an/8HYz3LsQoZ

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp hợp đồng mua bán căn hộ
 • Loại bản án: Phúc thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp tỉnh
 • Số hiệu: 106/2015/DS-PT
 • Ngày tuyên án: 21-01-2015
 • Số hiệu bản án bị Phúc thẩm: 10/2014/DSST
 • Ngày tuyên án bị Phúc thẩm: 29/04/2014

Mô tả tóm lược:

Ngày 10/3/2010, bà NĐ_Nga và Sàn giao dịch Bất động sản - chi nhánh BĐ_Công ty cổ phần Bất động sản Điện lực Dầu khí Thành Lợi ký Hợp đồng mua bán căn hộ do BĐ_Công ty cổ phần Bất động sản Xây lắp Dầu khí Thành Lợi làm chủ đầu tư, giá trị Hợp đồng là 2.224.447.200. Việc bàn giao nhà được dự kiến vào Quý IV/2011.

Quá trình thực hiện Hợp đồng, ngày 15/11/2010 các bên ký tiếp Phụ lục số 02, thỏa thuận lại mức giá của Hợp đồng là 2.026.048.145 đồng và Phụ lục số 03 ký ngày 18/10/2011 điều chỉnh mức giá Hợp đồng là 1.924.745.737. Tính đến ngày 19/10/2011, bà NĐ_Nga đã thanh toán cho bên bán số tiền 1.828.507.427 đồng, tương đương với 95% hợp đồng.

Bên mua đã nhiều lần yêu cầu bên bán bàn giao căn hộ theo thời hạn đã thỏa thuận trong Hợp đồng. Tuy nhiên bên bán nhiều lần thay đổi thời gian giao nhà, đến nay dự án cũng chưa hoàn thiện.

Yêu cầu của nguyên đơn:

 • Yêu cầu Tòa án tuyên bố hủy Hợp đồng mua bán căn hộ nêu trên vì lý do bên bán đã vi phạm Hợp đồng, vi phạm cam kết thời gian bàn giao nhà.
 • Buộc bên bán phải hoàn trả cho nguyên đơn số tiền đã nhận là 1.828.507.427 đồng và yêu cầu tính tiền bồi thường thiệt hại theo lãi suất 09%/năm tính từ ngày 31/12/2011 đến ngày xét xử sơ thẩm tổng cộng là 28 tháng.

Ý kiến của bị đơn: Không chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn.

Căn cứ theo Hợp đồng các bên đã ký không có bất cứ điều khoản và thỏa thuận nào liên quan đến việc bồi thường của bên bán cho bên mua, do vậy các yêu cầu của bà NĐ_Nga, công ty không chấp nhận và không có nghĩa vụ phải thực hiện. Công ty mong muốn bà NĐ_Trần Thị Châu Nga tiếp tục thực hiện Hợp đồng đã ký.

Phán quyết của Tòa sơ thẩm và phúc thẩm: Chấp nhận 01 phần yêu cầu của nguyên đơn.

 • Hủy Hợp đồng số 180/HĐMBCC-Q2-S.PVPL ngày 10/3/2010 giữa bà NĐ_Trần Thị Châu Nga và Sàn giao dịch Bất động sản - chi nhánh BĐ_Công ty cổ phần Bất động sản Điện lực Dầu khí Thành Lợi.
 • Hủy Phụ lục 02 ngày 15/11/2010 giữa bà NĐ_Trần Thị Châu Nga và Sàn giao dịch Bất động sản - chi nhánh BĐ_Công ty cổ phần Bất động sản Điện lực Dầu khí Thành Lợi.
 • Hủy Phụ lục 03 ngày 18/10/2011 giữa bà NĐ_Trần Thị Châu Nga và BĐ_Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Thành Lợi ủy quyền cho Sàn giao dịch Bất động sản PVSH Land - chi nhánh LQ_Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Việt Thành.
 • Buộc BĐ_Công ty cổ phần Bất động sản Xây lắp Dầu khí Thành Lợi có trách nhiệm thanh toán cho bà .NĐ_Trần Thị Châu Nga số tiền là 1.828.507.427 đồng.