CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CASELAW VIỆT NAM

Bạn đang xem

Tranh chấp hợp đồng tín dụng: Yêu cầu đòi “phạt chồng phạt và lãi chồng lãi” 5% trên số dư nợ gốc và lãi của ngân hàng bị tòa bác

Xem nội dung vụ việc tại: http://caselaw.vn/ban-an/OJl5GeQNFZ

  • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp hợp đồng tín dụng
  • Loại bản án: Giám đốc thẩm
  • Cơ quan xét xử: Hội đồng thẩm phán TANDTC
  • Số hiệu: 22/2015/KDTM-GĐT
  • Ngày tuyên án: 30-10-2015

-------------------------------------------------------------

Mô tả tóm lược:

Ngày 31/7/2008, NĐ_Ngân hàng Thương mại cổ phần ABC (Bên A) cho BĐ_Công ty cổ phần tập đoàn Hà Khoa (Bên B) vay số tiền là 194.946.000.000 đồng theo Hợp đồng tín dụng ngắn hạn số 52/HĐTD/SCB- ĐN/08, thời hạn vay 05 tháng, lãi suất vay 1,65%/tháng, đến ngày 31/10/2008 điều chỉnh chỉ còn 1,5%/tháng, lãi suất quá hạn còn 2,25%/tháng.

Tại Điều 15 của Hợp đồng tín dụng: “trường hợp bên B không thực hiện nghĩa vụ trả nợ đúng hạn mà bên A phải yêu cầu Tòa án gỉảỉ quyết thu nợ thì bên B phải chịu thêm khoản tiền phạt là 5% trên số dư nợ gốc và lãi”.

Tính đến ngày 15/5/2009, BĐ_Công ty Hà Khoa đã trả cho NĐ_Ngân hàng TMCP ABC tổng số tiền là 217.778.952.825 đồng. Trong đó:

+ Nợ gốc: 194.946.000.000 đồng;

+ Lãi quá hạn tính đến 13/5/2009: 12.462.526.500 đồng;

+ Phạt vi phạm hợp đồng (5% dư nợ gốc + lãi): 10.370.426.325 đồng.

Như vậy, BĐ_Công ty Hà Khoa còn nợ lãi quá hạn 01 ngày (ngày 14/5/2009) là 146.209.500 đồng. NĐ_Ngân hàng TMCP ABC đề nghị Tòa án buộc BĐ_Công ty Hà Khoa trả số tiền lãi còn thiếu là 146.209.500 đồng.

Ý kiến của Bị đơn: Đề nghị Tòa án tuyên bố vô hiệu Điều 15 của Hợp đồng tín dụng vô hiệu

BĐ_Công ty Hà Khoa thấy rằng việc NĐ_Ngân hàng TMCP ABC Chi nhánh ĐN trích trừ khoản tiền phạt 5% là 10.370.426.325 đồng là không đúng. Bởi vì khi ký hợp đồng tín dụng, phía Ngân hàng cho biết nếu BĐ_Công ty Hà Khoa không trả nợ đúng hạn thì Ngân hàng sẽ khởi kiện Công ty ra Tòa án để thu hồi nợ thì theo quy định của pháp luật, BĐ_Công ty Hà Khoa phải chịu lệ phí thi hành án là 5% của tổng số dư nợ gốc và lãi. Như vậy, BĐ_Công ty Hà Khoa đã bị Ngân hàng lừa dối vì người được thi hành án là Ngân hàng phải chịu tiền lệ phí thi hành án. Do đó, BĐ_Công ty Hà Khoa đề nghị Tòa án tuyên bố vô hiệu Điều 15 của Hợp đồng tín dụng ngắn hạn số 52/HĐTD/SCB-ĐN/08 ngày 31/7/2008 và yêu cầu NĐ_Ngân hàng TMCP ABC Chi nhánh ĐN phải trả lại cho BĐ_Công ty Hà Khoa số tiền phạt là 10.370.426.325 đồng.

Phán quyết Giám đốc thẩm: Điều 15 của hợp đồng tín dụng trái pháp luật.

Điều 15 Hợp đồng tín dụng ngắn hạn số 52/HĐTD/SCB-ĐN/08 ngày 31/7/2008 ký giữa NĐ_Ngân hàng TMCP ABC (bên A) và BĐ_Công ty Hà Khoa (bên B) quy định: “Trường hợp hên B không thực hiện nghĩa vụ trả nợ đúng hạn mà bên A phải yêu cầu Tòa án giải quyết thu nợ thì bên B phải chịu thêm khoản tiền phạt là 5% trên số dư nợ gốc và lãi”. Thỏa thuận này của các bên là trái với quy định của pháp luật vì việc các bên thỏa thuận tại Điều 3 của Hợp đồng tín dụng “lãi suất nợ quá hạn: 150% X lãi suất trong hạn.