CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CASELAW VIỆT NAM

Bạn đang xem

Tranh chấp thanh toán L/C ngân hàng (letter of credit) trong hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế

Xem nội dung vụ việc tại: http://caselaw.vn/ban-an/8vgqqfJoun

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp hợp đồng mua bán hạt điều
 • Loại bản án: Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp tỉnh
 • Số hiệu: 356/2014/KDTM-ST
 • Ngày tuyên án: 07-04-2014
 • Ngày thụ lý: 22/09/2011
------------------------------------------------------------------------------

Mô tả tóm lược:

Ngày 07/6/2011, NĐ_Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Dịch vụ Phát Huy (Bên mua) và BĐ_Công ty Ms Nami Commodities Ltd (Bên bán) có ký hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế số FARCOM/RCN/IVC/036/2011, thỏa thuận Bên mua mua hạt điều thô nguồn gốc Ivory Coast, số lượng là 1000 tấn x l,385,50USD/tấn theo phương thức thanh toán 98% L/C trả chậm trong vòng 90 ngày kể từ ngày giao hàng dựa trên vận tải đơn (B/L).

Hàng hóa sẽ được Vinacontrol giám định chất lượng và khối lượng tại thời điểm giao hàng tại Cảng đến là Thành phố HCM. Ngày 7 tháng 7 năm 2011, Bên mua đã yêu cầu LQ_Thadabank chi nhánh ĐN mở L/C trả chậm để Bên mua hoàn thiện thủ tục mua lô hàng từ Bên bán.

Sau khi nhận hàng, Bên mua đã kiểm tra lại chất lượng và khối lượng lô hàng tại Cảng dỡ hàng là Cảng Cát Lái Thành phố HCM với sự giám định của Vinacontrol thì phát hiện hàng hóa của Bên bán không đảm bảo chất lượng. Bên mua đã nhiều lần cố gắng liên lạc với Bên bán để giải quyết vấn đề phát sinh về chất lượng lô hàng hạt điều nhập khẩu nhưng không nhận được bất cứ phản hồi nào từ phía Bên bán.

Yêu cầu của nguyên đơn:

 • Yêu cầu hủy bỏ Hợp đồng mua bán số FARCOM/RCN/IVC/036/2011 ngày 07/6/2011.
 • Buộc Bên bán phải đến tại kho Bên mua ngay khi án có hiệu lực pháp luật để nhận lại toàn bộ lô hàng theo Hợp đồng đã giao. Sau 30 ngày kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật, nếu Bên bán không đến kho của Bên mua để nhận lại lô hàng thì Thi hành án có quyền bán lô hàng trên, trả lại mặt bàng kho cho Bên mua.
 • Yêu cầu Tòa án áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời buộc LQ_Thadabank tạm ngưng thanh toán cho Bên bán cho đến khi có quyết định khác của Tòa án số tiền 1.313.308,85 USD theo L/C trả chậm do LQ_Thadabank (chi nhánh ĐN) phát hành ngày 07/7/2011 theo cam kết thanh toán của Bên mua.
 • Yêu cầu hủy nghĩa vụ thanh toán của Bên mua đối với L/C trả chậm do LQ_Thadabank chi nhánh ĐN phát hành ngày 07/7/2011 và yêu cầu LQ_Thadabank hoàn trả ngay số tiền ký quỹ để bảo đảm thanh toán L/C là 1.313.308,85 USD cho nguyên đơn.

Ý kiến của bị đơn:

Tòa án đã nhiều lần triệu tập hợp lệ theo đúng quy định của pháp luật cho bị đơn, thông báo cho bị đơn biết yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, đồng thời yêu cầu bị đơn gửi văn bản ghi ý kiến của mình đối với yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, nhưng bị đơn vẫn không đến Tòa và không có ý kiến phản đối với yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn và không nộp bất kỳ tài liệu chứng cứ nào để Tòa án xem xét.

Yêu cầu độc lập của người có quyền và nghĩa vụ liên quan:

LQ_Thadabank không đồng ý với yêu cầu của nguyên đơn về việc yêu cầu Tòa án hủy bỏ L/C trả chậm và yêu cầu buộc LQ_Thadabank hoàn trả ngay số tiền ký quỹ là 1.313.308,85 USD cho nguyên đơn. LQ_Thadabank đề nghị Tòa án hủy bỏ ngay Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời số 101/2011/QĐ-BPKCTT ngày 23/9/2011 để LQ_Thadabank thanh toán cho LQ_Ngân hàng Maria Scotta theo đúng thỏa thuận tại L/C.

LQ_Ngân hàng Maria Scotta yêu cầu Tòa án hủy bỏ ngay Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời số 101/2011/QĐ-BPKCTT ngày 23/9/2011 và yêu cầu Bên mua bồi thường thiệt hại gây ra cho LQ_Ngân hàng Maria Scotta từ hành vi yêu cầu Áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời trái pháp luật khiến LQ_Ngân hàng Maria Scotta không nhận được thanh toán giá trị thư tín dụng nêu trên từ LQ_Thadabank.

Phán quyết của Tòa án: Chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn

 • Hủy bỏ Hợp đồng mua bán giữa Bên bán là BĐ_Công ty Ms Nami Commodities Ltd và Bên mua là NĐ_Công ty Phát Huy.
 • Buộc BĐ_Công ty Ms Nami Commodities Ltd nhận lại toàn bộ lô hàng hạt điều thô Ivory Coast số lượng là 1.000 tấn đã giao theo Hợp đồng để kho  của NĐ_Công ty Phát Huy. Sau 30 ngày kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật, nếu đến nhận lại lô hàng trên thì cơ quan Thi hành án có quyền bán phát mãi lô hàng theo quy định của pháp luật.
 • L/C trả chậm do LQ_Ngân hàng TMCP Thành Danh chi nhánh ĐN phát hành ngày 07/7/2011 không còn hiệu lực thanh toán.
 • Buộc LQ_Ngân hàng TMCP Thành Danh phải hoàn trả cho NĐ_Công ty Phát Huy tài sản bảo đảm cho việc thanh toán L/C là số tiền ký quỹ 1.313.308,85 USD .

Tòa xác định:

 1. Nguyên đơn yêu cầu hủy bỏ toàn bộ Hợp đồng, trả lại lô hàng cho Bên bán là có căn cứ pháp luật, phù hợp với thỏa thuận của các bên khi ký kết Hợp đồng.
 2. Do Bên bán chưa hoàn thành nghĩa vụ giao hàng nên Bên mua chưa có nghĩa vụ phải thanh toán tiền hàng cho Bên bán theo qui định tại Khoản 1 Điều 314 Luật Thương Mại. Nghĩa vụ thanh toán tiền hàng của Bên mua chưa phát sinh nên nghĩa vụ của người bảo lãnh là Ngân hàng LQ_Thadabank cũng chưa phát sinh, tức là L/C trả chậm cũng không thể được thanh toán cho người thụ hưởng là Bên bán.
 3. Đề nghị của LQ_Ngân hàng Maria Scotta và Ngân hàng LQ_Thadabank về việc yêu cầu Tòa án ra quyết định Hủy bỏ Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời số 101/2011/QĐ-BPKCTT ngày 23/9/2011 để LQ_Thadabank thanh toán ngay L/C trả chậm ngày 07/7/2011 cho LQ_Ngân hàng Maria Scotta Singapore là không có cơ sở để chấp nhận.
 4. Nguyên đơn không có lỗi nên yêu cầu Bên mua phải bồi thường thiệt hại từ việc yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời là không có cơ sở để chấp nhận.