CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CASELAW VIỆT NAM

Bạn đang xem

Quan điểm của Hội đồng thẩm phán về cách tính lãi suất nợ quá hạn trung bình trên thị trường (Điều 306 Luật Thương mại 2005)

Điều 306 Luật thương mại 2005 quy định: “Trường hợp bên vi phạm hợp đồng chậm thanh toán tiền hàng hay chậm thanh toán thù lao dịch vụ và các chi phí hợp lý khác thì bên bị vi phạm hợp đồng có quyền yêu cầu trả tiền lãi trên số tiền chậm trả đó theo lãi suất nợ quá hạn trung bình trên thị trường tại thời điểm thanh toán tương ứng với thời gian chậm trả, trừ trường hợp có thoả thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác”.

Tuy nhiên, việc xác định mức lãi suất nợ quá hạn trung bình trên thị trường cần phải căn cứ trên cơ sở nào thì hiện nay vẫn chưa có văn bản hướng dẫn cụ thể [1]. Caselaw Việt Nam đã tiến hành thu thập và liệt kê dưới đây 1 số cách áp dụng, quan điểm của Tòa về Lãi suất nợ quá hạn trung bình trên thị trường được quy định tại Điều 306 Luật Thương mại 2005 thông qua các bản án.

4 cách áp dụng:

  1. "Lãi suất nợ quá hạn trung bình trên thị trường” được tính theo lãi suất cho vay của ngân hàng đối với khách hàng
  2. “Lãi suất nợ quá hạn trung bình trên thị trường” được tính theo lãi suất cơ bản do Ngân hàng nhà nước công bố
  3. “Lãi suất nợ quá hạn trung bình trên thị trường” được tính theo lãi cho vay liên ngân hàng
  4.  “Lãi suất nợ quá hạn trung bình trên thị trường” được tính lãi suất trung bình của các ngân hàng thương mại

Xem các bản án về 4 cách áp dụng trên tại: http://caselaw.vn/bai-viet/tuyen-tap-30-ban-an-lai-suat-no-qua-han-trung-binh-tren-thi-truong-dieu-306-luat-thuong-mai-2005-%E2%80%93-ap-dung-sao-cho-dung

Tuy vậy, theo Quyết định Giám đốc thẩm số 07/2013/KDTM-GĐT ngày 15/03/2013 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, quan điểm của Hội đồng thẩm phán về "lãi suất quá hạn trung bình trên thị trường" theo Điều 306 Luật Thương mại năm 2005 là “Tòa án cần lấy mức lãi suất quá hạn trung bình của ít nhất ba Ngân hàng tại địa phương (Ngân hàng nông nghiệp và phát triến nông thôn Việt Nam, Ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam, Ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam...) để tính lại tiền lãi do chậm thanh toán cho đúng quy định của pháp luật.”

Đường link Quyết định Giám đốc thẩm số 07/2013/KDTM-GĐT ngày 15/03/2013: http://caselaw.vn/ban-an/VPIRSFmgjU

-----------------------------

[1] Xem thêm tại bài viết “Thực tiễn áp dụng pháp luật trong giải quyết các tranh chấp kinh doanh thương mại tại Tòa án” của tác giả Triệu Thị Huỳnh Hoa - TAND tỉnh Đồng Nai