CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CASELAW VIỆT NAM

Bạn đang xem

Các bản án về tranh chấp đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động vì lý do kinh tế, thay đổi cơ cấu, công nghệ

A) 7 vụ án Người sử dụng lao động thua kiện khi tranh chấp đơn phương chấm dứt HĐLĐ vì lý do kinh tế, thay đổi cơ cấu, công nghệ;

B) 4 vụ án Người sử dụng lao động thắng kiện khi tranh chấp đơn phương chấm dứt HĐLĐ vì lý do kinh tế, thay đổi cơ cấu, công nghệ

---------------------------------------------

A) 7 vụ án Người sử dụng lao động thua kiện khi tranh chấp đơn phương chấm dứt HĐLĐ vì lý do kinh tế, thay đổi cơ cấu, công nghệ;

1.  Xem nội dung vụ việc tại: http://caselaw.vn/ban-an/mu8wZ0uL8O

 • Vụ việc, Vụ án: Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động (Người sử dụng lao động)
 • Loại bản án: Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp huyện
 • Số hiệu: 18/2015/LĐ-ST
 • Ngày tuyên án: 28-09-2015

2.  Xem nội dung vụ việc tại: http://caselaw.vn/ban-an/Z4ldr9YQmq

 • Vụ việc, Vụ án: Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động (Người sử dụng lao động)
 • Loại bản án: Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp huyện
 • Số hiệu: 14/2015/LĐ-ST
 • Ngày tuyên án: 31-08-2015

3.  Xem nội dung vụ việc tại: http://caselaw.vn/ban-an/H9gd6VDtSv

 • Vụ việc, Vụ án: Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động (Người sử dụng lao động)
 • Loại bản án: Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp huyện
 • Số hiệu: 18/2015/LĐ-ST
 • Ngày tuyên án: 31-03-2015

4.  Xem nội dung vụ việc tại: http://caselaw.vn/ban-an/qFDhCjc2Ll

 • Vụ việc, Vụ án: Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động (Người sử dụng lao động)
 • Loại bản án: Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp huyện
 • Số hiệu: 08/2015/LĐ-ST
 • Ngày tuyên án: 13-05-2015

5.  Xem nội dung vụ việc tại: http://caselaw.vn/ban-an/oadzLiGnHF

 • Vụ việc, Vụ án: Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động (Người sử dụng lao động)
 • Loại bản án: Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp huyện
 • Số hiệu: 1063/2015/LĐ–ST
 • Ngày tuyên án: 30-07-2015

6.  Xem nội dung vụ việc tại: http://caselaw.vn/ban-an/MvAmhcV0JF

 • Vụ việc, Vụ án: Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động (Người sử dụng lao động)
 • Loại bản án: Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp huyện
 • Số hiệu: 05/2014/LĐ-ST
 • Ngày tuyên án: 22-04-2014
7.  Xem nội dung vụ việc tại: http://caselaw.vn/ban-an/LBD4hTLl13

 • Vụ việc, Vụ án: Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động (Người sử dụng lao động)
 • Loại bản án: Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp huyện
 • Số hiệu: 06/2014/LĐ–ST
 • Ngày tuyên án: 24-04-2014


B) 4 vụ án Người sử dụng lao động thắng kiện khi tranh chấp đơn phương chấm dứt HĐLĐ vì lý do kinh tế, thay đổi cơ cấu, công nghệ

8.  Xem nội dung vụ việc tại: http://caselaw.vn/ban-an/jAUWRJUmz1

 • Vụ việc, Vụ án: Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động (Người sử dụng lao động)
 • Loại bản án: Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp huyện
 • Số hiệu: 450/2015/LĐ-ST
 • Ngày tuyên án:  15-04-2015

9.  Xem nội dung vụ việc tại: http://caselaw.vn/ban-an/GvKq08hn1O

 • Vụ việc, Vụ án: Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động (Người sử dụng lao động)
 • Loại bản án: Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp huyện
 • Số hiệu: 02/2014/LĐ-ST
 • Ngày tuyên án: 08-05-2014

10.  Xem nội dung vụ việc tại: http://caselaw.vn/ban-an/wgTSgkUpXJ

 • Vụ việc, Vụ án: Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động (Người sử dụng lao động)
 • Loại bản án: Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp huyện
 • Số hiệu: 06/2014/LĐ-ST
 • Ngày tuyên án: 21-01-2014

11.  Xem nội dung vụ việc tại: http://caselaw.vn/ban-an/Qd4QhiQQ3C

 • Vụ việc, Vụ án: Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động (Người sử dụng lao động)
 • Loại bản án: Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp huyện
 • Số hiệu: 31/2013/LĐ-ST
 • Ngày tuyên án: 23-09-2013