cơ sở dữ liệu pháp lý

Bạn đang xem

Tuyển tập 15 vụ tranh chấp Tòa xem xét nội dung thư điện tử/email để làm cơ sở giải quyết

1.  Xem nội dung vụ việc tại: http://caselaw.vn/ban-an/SKLFo4uxHf

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp về kỷ luật lao động
 • Loại bản án: Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp huyện
 • Số hiệu: 26/2012/LĐ-ST
 • Ngày tuyên án: 25-09-2012
 • Ngày thụ lý: 05/06/2012

2.  Xem nội dung vụ việc tại: http://caselaw.vn/ban-an/X67JtUc60N

 • Vụ việc, Vụ án: Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động (Người sử dụng lao động)
 • Loại bản án: Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp huyện
 • Số hiệu: 01/2012/LĐ-ST
 • Ngày tuyên án: 25-04-2012
 • Ngày thụ lý: 13/06/2011

3.  Xem nội dung vụ việc tại: http://caselaw.vn/ban-an/3O8iZXjeC8

 1. Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp hợp đồng vận chuyển hàng hóa quốc tế (logistic)
 2. Loại bản án: Sơ thẩm
 3. Cơ quan xét xử: TAND cấp huyện
 4. Số hiệu: 23/2014/KDTM-ST
 5. Ngày tuyên án: 11-09-2014
 6. Ngày thụ lý: 08/05/2014

4.  Xem nội dung vụ việc tại: http://caselaw.vn/ban-an/OVCNcwNAnk

 • Vụ việc, Vụ án: Đòi lại tài sản
 • Loại bản án: Phúc thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp tỉnh
 • Số hiệu: 1634/2015/DSPT
 • Ngày tuyên án: 28-12-2015
 • Số hiệu bản án bị Phúc thẩm: 30/2015/DS–ST
 • Ngày tuyên án bị Phúc thẩm: 30/01/2015

5.  Xem nội dung vụ việc tại: http://caselaw.vn/ban-an/yMINi2iARZ

 • Vụ việc, Vụ án: Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động (Người sử dụng lao động)
 • Loại bản án: Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp huyện
 • Số hiệu: 27/2013/LĐ-ST
 • Ngày tuyên án: 16-09-2013
 • Ngày thụ lý: 18/01/2013

6.  Xem nội dung vụ việc tại: http://caselaw.vn/ban-an/IcsGovBL5A

 • Vụ việc, Vụ án: Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động (Người sử dụng lao động)
 • Loại bản án: Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp huyện
 • Số hiệu: 03/2013/LĐ-ST
 • Ngày tuyên án: 03-09-2013
 • Ngày thụ lý: 24/12/2012

7.  Xem nội dung vụ việc tại: http://caselaw.vn/ban-an/CYGXQKQFmS

 • Vụ việc, Vụ án: Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động (Người sử dụng lao động)
 • Loại bản án: Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp huyện
 • Số hiệu: 1185/2015/LĐ-ST
 • Ngày tuyên án: 20-08-2015
 • Ngày thụ lý: 12/05/2015

8.  Xem nội dung vụ việc tại: http://caselaw.vn/ban-an/6vqPxBqwOz

 • Vụ việc, Vụ án: Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động (Người sử dụng lao động)
 • Loại bản án: Phúc thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp tỉnh
 • Số hiệu: 822/2015/LĐ-PT
 • Ngày tuyên án: 08-07-2015
 • Số hiệu bản án bị Phúc thẩm: 38/2014/LĐ-ST
 • Ngày tuyên án bị Phúc thẩm: 22/12/2014

9.  Xem nội dung vụ việc tại: http://caselaw.vn/ban-an/Wf8S0W4X1u

 • Vụ việc, Vụ án: Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động (Người sử dụng lao động)
 • Loại bản án: Phúc thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp tỉnh
 • Số hiệu: 1639/2015/LĐ-PT
 • Ngày tuyên án: 28-12-2015
 • Số hiệu bản án bị Phúc thẩm: 1185/2015/LĐ-ST
 • Ngày tuyên án bị Phúc thẩm: 20/08/2015

10.  Xem nội dung vụ việc tại: http://caselaw.vn/ban-an/23tVXom3Ge

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp hợp đồng mua bán nhà
 • Loại bản án: Giám đốc thẩm
 • Cơ quan xét xử: Hội đồng thẩm phán TANDTC
 • Số hiệu: 05/2009/DS-GĐT
 • Ngày tuyên án: 11-03-2009
 • Số hiệu bản án bị Giám đốc thẩm: 208/2008/DSPT
 • Ngày tuyên án bị Giám đốc thẩm: 30/05/2008

11.  Xem nội dung vụ việc tại: http://caselaw.vn/ban-an/8am0HwUfcO

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp hợp đồng phân phối tôm giống
 • Loại bản án: Giám đốc thẩm
 • Cơ quan xét xử: Hội đồng thẩm phán TANDTC
 • Số hiệu: 04/2007/KDTM-GĐT
 • Ngày tuyên án: 07-03-2007
 • Số hiệu bản án bị Giám đốc thẩm: 12/2006/KDTM-PT
 • Ngày tuyên án bị Giám đốc thẩm: 24/02/2006

12.  Xem nội dung vụ việc tại: http://caselaw.vn/ban-an/cNAvMYHeAq

 • Vụ việc, Vụ án: Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động (Người sử dụng lao động)
 • Loại bản án: Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp huyện
 • Số hiệu: 38/2014/LĐ-ST
 • Ngày tuyên án: 29-08-2014
 • Ngày thụ lý: 15/04/2014

13.  Xem nội dung vụ việc tại:  http://caselaw.vn/ban-an/xmXccuJ3Tq

 • Vụ việc, Vụ án: Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động (Người sử dụng lao động)
 • Loại bản án: Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp huyện
 • Số hiệu: 05/2014/LĐ-ST
 • Ngày tuyên án: 24-07-2014
 • Ngày thụ lý: 23/04/2014

14.  Xem nội dung vụ việc tại: http://caselaw.vn/ban-an/EAt9Ees1QJ

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp hợp đồng mua bán dược mỹ phẩm
 • Loại bản án: Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp huyện
 • Số hiệu: 05/2011/KDTM-ST
 • Ngày tuyên án: 22-04-2011
 • Ngày thụ lý: 02/12/2010

15.  Xem nội dung vụ việc tại: http://caselaw.vn/ban-an/FkcysNvStp

 • Vụ việc, Vụ án: Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động (Người sử dụng lao động)
 • Loại bản án: Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp huyện
 • Số hiệu: 16/2014/LĐ-ST
 • Ngày tuyên án: 09-08-2014
 • Ngày thụ lý: 23/04/2014