CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CASELAW VIỆT NAM

Bạn đang xem

Tuyển tập 28 vụ tranh chấp vợ chồng phải LIÊN ĐỚI TRẢ NỢ

A. 18 vụ án Tòa tuyên vợ chồng liên đới trả nợ;

B. 4 vụ án Tòa tuyên chỉ 1 trong 2 người trả nợ;

C. 6 vụ án Tòa yêu cầu làm rõ thêm tình tiết;

------------------------------------------------------------

A. 18 vụ án Tòa tuyên vợ chồng liên đới trả nợ;

1.  Xem nội dung tại: https://caselaw.vn/ban-an/Og87R5jOUd

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp hợp đồng vay tài sản
 • Loại bản án: Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp huyện
 • Số hiệu: 25/2016/DS-ST
 • Ngày tuyên án: 26-01-2016
 • Ngày thụ lý: 23/06/2014
 • Kết quả vụ việc: Chấp nhận toàn bộ

2.  Xem nội dung tại: https://caselaw.vn/ban-an/8pJcBL5zdT

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp hợp đồng vay tài sản
 • Loại bản án: Phúc thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp tỉnh
 • Số hiệu: 1302/2015/DSPT
 • Ngày tuyên án: 28-09-2015
 • Số hiệu bản án bị Phúc thẩm: 98/2015/DS-ST
 • Ngày tuyên án bị Phúc thẩm: 27/05/2015
 • Kết quả vụ việc: Sửa bản án sơ thẩm

3.  Xem nội dung tại: https://caselaw.vn/ban-an/5YcT7WUzJu

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp hợp đồng vay tài sản
 • Loại bản án: Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp huyện
 • Số hiệu: 49/2015/DS-ST
 • Ngày tuyên án: 31-08-2015
 • Ngày thụ lý: 27/01/2015
 • Kết quả vụ việc: Chấp nhận toàn bộ

4.  Xem nội dung tại: https://caselaw.vn/ban-an/fDI7vKMxnb

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp hợp đồng vay tài sản
 • Loại bản án: Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp huyện
 • Số hiệu: 194/2015/DS-ST
 • Ngày tuyên án: 18-06-2015
 • Ngày thụ lý: 26/12/2014
 • Kết quả vụ việc: Chấp nhận toàn bộ

5.  Xem nội dung tại: https://caselaw.vn/ban-an/CfZxkG3yWL

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp hợp đồng vay tài sản
 • Loại bản án: Phúc thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp tỉnh
 • Số hiệu: 653/2015/DS-PT
 • Ngày tuyên án: 04-06-2015
 • Số hiệu bản án bị Phúc thẩm: 07/2015/DS-ST
 • Ngày tuyên án bị Phúc thẩm: 08/01/2015
 • Kết quả vụ việc: Sửa bản án sơ thẩm

6.  Xem nội dung tại: https://caselaw.vn/ban-an/KyxyuB2vbb

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp hợp đồng vay tài sản
 • Loại bản án: Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp huyện
 • Số hiệu: 27/2015/DS-ST
 • Ngày tuyên án: 01-06-2015
 • Ngày thụ lý: 23/07/2014
 • Kết quả vụ việc: Chấp nhận toàn bộ

7.  Xem nội dung tại: https://caselaw.vn/ban-an/NztteYmY2g

 • Vụ việc, Vụ án: Đòi lại tài sản
 • Loại bản án: Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp huyện
 • Số hiệu: 125/2015/DS-ST
 • Ngày tuyên án: 23-04-2015
 • Ngày thụ lý: 17/04/2013
 • Kết quả vụ việc: Chấp nhận toàn bộ

8.  Xem nội dung tại: https://caselaw.vn/ban-an/sSqhmVUhCZ

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp hợp đồng vay tài sản
 • Loại bản án: Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp huyện
 • Số hiệu: 22/2015/DS-ST
 • Ngày tuyên án: 05-03-2015
 • Ngày thụ lý: 14/08/2014
 • Kết quả vụ việc: Chấp nhận toàn bộ

9.  Xem nội dung tại: https://caselaw.vn/ban-an/rL8yes2Zas

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp hợp đồng vay tài sản
 • Loại bản án: Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp huyện
 • Số hiệu: 44/2015/DS-ST
 • Ngày tuyên án: 10-02-2015
 • Ngày thụ lý: 19/06/2014
 • Kết quả vụ việc: Chấp nhận toàn bộ

10.  Xem nội dung tại: https://caselaw.vn/ban-an/9fjdiXFNRG

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp hợp đồng vay tài sản
 • Loại bản án: Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp huyện
 • Số hiệu: 03/2015/DS-ST
 • Ngày tuyên án: 06-01-2015
 • Ngày thụ lý: 17/03/2014
 • Kết quả vụ việc: Chấp nhận toàn bộ

11.  Xem nội dung tại: https://caselaw.vn/ban-an/IRfl55CvKx

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp hợp đồng vay tài sản
 • Loại bản án: Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp huyện
 • Số hiệu: 919/2014/DS-ST
 • Ngày tuyên án: 30-12-2014
 • Ngày thụ lý: 09/11/2012
 • Kết quả vụ việc: Chấp nhận toàn bộ

12.  Xem nội dung tại: https://caselaw.vn/ban-an/9tUYPO9iKm

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp hợp đồng vay tài sản
 • Loại bản án: Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp huyện
 • Số hiệu: 66/2014/DS-ST
 • Ngày tuyên án: 05-11-2014
 • Ngày thụ lý: 15/04/2014
 • Kết quả vụ việc: Chấp nhận toàn bộ

13.  Xem nội dung tại: https://caselaw.vn/ban-an/5HqfPaKbgC

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp hợp đồng vay tài sản
 • Loại bản án: Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp huyện
 • Số hiệu: 21/2014/DS-ST
 • Ngày tuyên án: 14-10-2014
 • Ngày thụ lý: 18/10/2013
 • Kết quả vụ việc: Chấp nhận toàn bộ

14.  Xem nội dung tại: https://caselaw.vn/ban-an/y3wCVy8aun

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp hợp đồng vay tài sản
 • Loại bản án: Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp huyện
 • Số hiệu: 345/2014/DS-ST
 • Ngày tuyên án: 29-09-2014
 • Ngày thụ lý: 01/10/2013
 • Kết quả vụ việc: Chấp nhận toàn bộ

15.  Xem nội dung tại: https://caselaw.vn/ban-an/KaRF71QGI9

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp hợp đồng vay tài sản
 • Loại bản án: Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp huyện
 • Số hiệu: 29/2014/DS-ST
 • Ngày tuyên án: 26-06-2014
 • Ngày thụ lý: 09/04/2013
 • Kết quả vụ việc: Chấp nhận toàn bộ

16.  Xem nội dung tại: https://caselaw.vn/ban-an/dPJ1R2AmFS

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp hợp đồng vay tài sản
 • Loại bản án: Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp huyện
 • Số hiệu: 102/2014/DSST
 • Ngày tuyên án: 07-05-2014
 • Ngày thụ lý: 30/12/2013
 • Kết quả vụ việc: Chấp nhận toàn bộ

17.  Xem nội dung tại: https://caselaw.vn/ban-an/WSejfSN3hw

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp hợp đồng vay tài sản
 • Loại bản án: Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp huyện
 • Số hiệu: 05/2014/DS-ST
 • Ngày tuyên án: 26-02-2014
 • Ngày thụ lý: 28/06/2013
 • Kết quả vụ việc: Chấp nhận toàn bộ

18.  Xem nội dung tại: https://caselaw.vn/ban-an/HCJ3KPld6W

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp hợp đồng vay tài sản
 • Loại bản án: Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp huyện
 • Số hiệu: 05/2011/DS-ST
 • Ngày tuyên án: 03-02-2012
 • Ngày thụ lý: 19/10/2010
 • Kết quả vụ việc: Chấp nhận 1 phần


B. 4 vụ án Tòa tuyên chỉ 1 trong 2 người trả nợ;

19.  Xem nội dung tại: https://caselaw.vn/ban-an/46V6N0Rwjn

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp hợp đồng vay tài sản
 • Loại bản án: Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp huyện
 • Số hiệu: 392/2015/DS-ST
 • Ngày tuyên án: 21-08-2015
 • Ngày thụ lý: 15/04/2014
 • Kết quả vụ việc: Chấp nhận 1 phần

20.  Xem nội dung tại: https://caselaw.vn/ban-an/AmSJakp9TY

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp hợp đồng vay tài sản
 • Loại bản án: Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp huyện
 • Số hiệu: 18/2015/DS-ST
 • Ngày tuyên án: 07-05-2015
 • Ngày thụ lý: 05/12/2013
 • Kết quả vụ việc: Chấp nhận toàn bộ

21.  Xem nội dung tại: https://caselaw.vn/ban-an/rubIvYKvKN

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp hợp đồng vay tài sản
 • Loại bản án: Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp huyện
 • Số hiệu: 130/2015/ST-DS
 • Ngày tuyên án: 22-04-2015
 • Ngày thụ lý: 10/02/2015
 • Kết quả vụ việc: Chấp nhận toàn bộ

22.  Xem nội dung tại: https://caselaw.vn/ban-an/uoJdsuCzQ9

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp hợp đồng vay tài sản
 • Loại bản án: Phúc thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp tỉnh
 • Số hiệu: 338/2015/DSPT
 • Ngày tuyên án: 26-03-2015
 • Số hiệu bản án bị Phúc thẩm: 201/2014/DS-ST
 • Ngày tuyên án bị Phúc thẩm: 30/07/2014
 • Kết quả vụ việc: Sửa bản án sơ thẩm


C. 6 vụ án Tòa yêu cầu làm rõ thêm tình tiết;

23.  Xem nội dung tại: https://caselaw.vn/ban-an/JLZuBmPE4D

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp hợp đồng vay tài sản
 • Loại bản án: Phúc thẩm
 • Cơ quan xét xử: Tòa án nhân dân cấp cao
 • Số hiệu: 293/2016/DS-PT
 • Ngày tuyên án: 30-11-2016
 • Số hiệu bản án bị Phúc thẩm: 57/2015/DS-ST
 • Ngày tuyên án bị Phúc thẩm: 30/09/2015
 • Kết quả vụ việc: Hủy bản án sơ thẩm và chuyển hồ sơ vụ án cho Tòa án cấp sơ thẩm giải quyết lại vụ án

24.  Xem nội dung tại: https://caselaw.vn/ban-an/5kLKTvKGJd

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp hợp đồng vay tài sản
 • Loại bản án: Phúc thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp tỉnh
 • Số hiệu: 624/2016/DS-PT
 • Ngày tuyên án: 20-05-2016
 • Số hiệu bản án bị Phúc thẩm: 144/2016/DS-ST
 • Ngày tuyên án bị Phúc thẩm: 25/01/2016
 • Kết quả vụ việc: Hủy bản án sơ thẩm và chuyển hồ sơ vụ án cho Tòa án cấp sơ thẩm giải quyết lại vụ án

25.  Xem nội dung tại: https://caselaw.vn/ban-an/vtuiJGEayO

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp hợp đồng vay tài sản
 • Loại bản án: Phúc thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp tỉnh
 • Số hiệu: 61/2016/DSPT
 • Ngày tuyên án: 12-01-2016
 • Số hiệu bản án bị Phúc thẩm: 299/2015/DS-ST
 • Ngày tuyên án bị Phúc thẩm: 10/08/2015
 • Kết quả vụ việc: Hủy bản án sơ thẩm và chuyển hồ sơ vụ án cho Tòa án cấp sơ thẩm giải quyết lại vụ án

26.  Xem nội dung tại: https://caselaw.vn/ban-an/C5hvFyLRdX

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp hợp đồng vay tài sản
 • Loại bản án: Giám đốc thẩm
 • Cơ quan xét xử: Tòa chuyên trách TAND tối cao
 • Số hiệu: 483/2014/DS-GĐT
 • Ngày tuyên án: 28-11-2014
 • Số hiệu bản án bị Giám đốc thẩm: 1223/2011/DSPT
 • Ngày tuyên án bị Giám đốc thẩm: 21/09/2011
 • Kết quả vụ việc: Hủy một phần hoặc toàn bộ bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật để Xét Xử sơ thẩm lại hoặc Xét Xử phúc thẩm lại

27.  Xem nội dung tại: https://caselaw.vn/ban-an/EYmmTyMIcz

 • Vụ việc, Vụ án: Ly hôn
 • Loại bản án: Giám đốc thẩm
 • Cơ quan xét xử: Tòa chuyên trách TAND tối cao
 • Số hiệu: 836/2010/DS-GĐT
 • Ngày tuyên án: 20-12-2010
 • Số hiệu bản án bị Giám đốc thẩm: 30/2009/HNGĐ-PT
 • Ngày tuyên án bị Giám đốc thẩm: 14/10/2009
 • Kết quả vụ việc: Hủy một phần hoặc toàn bộ bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật để Xét Xử sơ thẩm lại hoặc Xét Xử phúc thẩm lại

28.  Xem nội dung tại: https://caselaw.vn/ban-an/z77QhRiUoy

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp hợp đồng vay tài sản
 • Loại bản án: Giám đốc thẩm
 • Cơ quan xét xử: Tòa chuyên trách TAND tối cao
 • Số hiệu: 798/2010/DS-GĐT
 • Ngày tuyên án: 15-12-2010
 • Số hiệu bản án bị Giám đốc thẩm: 434/2008/DS-PT
 • Ngày tuyên án bị Giám đốc thẩm: 19/09/2008
 • Kết quả vụ việc: Hủy một phần hoặc toàn bộ bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật để Xét Xử sơ thẩm lại hoặc Xét Xử phúc thẩm lại