cơ sở dữ liệu pháp lý

Bạn đang xem

Tuyển tập 9 vụ án tranh chấp lao động liên quan đến GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG

1.  Xem nội dung vụ việc tại: http://caselaw.vn/ban-an/EcbRqvvNbP

 • Vụ việc, Vụ án: Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động (Người sử dụng lao động)
 • Loại bản án: Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp huyện
 • Số hiệu: 05/2011/LĐ-ST
 • Ngày tuyên án: 23-08-2011
 • Ngày thụ lý: 12/05/2011

2.  Xem nội dung vụ việc tại: http://caselaw.vn/ban-an/X67JtUc60N

 • Vụ việc, Vụ án: Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động (Người sử dụng lao động)
 • Loại bản án: Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp huyện
 • Số hiệu: 01/2012/LĐ-ST
 • Ngày tuyên án: 25-04-2012
 • Ngày thụ lý: 13/06/2011

3.  Xem nội dung vụ việc tại: http://caselaw.vn/ban-an/GUOxvsOm6y

 • Vụ việc, Vụ án: Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động (Người sử dụng lao động)
 • Loại bản án: Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp huyện
 • Số hiệu: 03/2012/LĐ-ST
 • Ngày tuyên án: 29-02-2012
 • Ngày thụ lý: 28/10/2011

4.  Xem nội dung vụ việc tại: http://caselaw.vn/ban-an/BCBD5R2Dkj

 • Vụ việc, Vụ án: Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động (Người sử dụng lao động)
 • Loại bản án: Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp huyện
 • Số hiệu: 02/2013/LĐ-ST
 • Ngày tuyên án: 07-03-2013
 • Ngày thụ lý: 27/11/2012

5.  Xem nội dung vụ việc tại: http://caselaw.vn/ban-an/CYGXQKQFmS

 • Vụ việc, Vụ án: Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động (Người sử dụng lao động)
 • Loại bản án: Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp huyện
 • Số hiệu: 1185/2015/LĐ-ST
 • Ngày tuyên án: 20-08-2015
 • Ngày thụ lý: 12/05/2015

6.  Xem nội dung vụ việc tại: http://caselaw.vn/ban-an/O8I2xSeZis

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp về tiền lương
 • Loại bản án: Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp huyện
 • Số hiệu: 23/2014/LĐST
 • Ngày tuyên án: 16-09-2014
 • Ngày thụ lý: 16/05/2013

7.  Xem nội dung vụ việc tại: http://caselaw.vn/ban-an/IcsGovBL5A

 • Vụ việc, Vụ án: Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động (Người sử dụng lao động)
 • Loại bản án: Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp huyện
 • Số hiệu: 03/2013/LĐ-ST
 • Ngày tuyên án: 03-09-2013
 • Ngày thụ lý: 24/12/2012

8.  Xem nội dung vụ việc tại: http://caselaw.vn/ban-an/Wf8S0W4X1u

 • Vụ việc, Vụ án: Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động (Người sử dụng lao động)
 • Loại bản án: Phúc thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp tỉnh
 • Số hiệu: 1639/2015/LĐ-PT
 • Ngày tuyên án: 28-12-2015
 • Số hiệu bản án bị Phúc thẩm: 1185/2015/LĐ-ST
 • Ngày tuyên án bị Phúc thẩm: 20/08/2015

9.  Xem nội dung vụ việc tại: http://caselaw.vn/ban-an/ht0Jtodhny

 • Vụ việc, Vụ án: Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động (Người sử dụng lao động)
 • Loại bản án: Phúc thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp tỉnh
 • Số hiệu: 973/2015/LĐ-PT
 • Ngày tuyên án: 17-08-2015
 • Số hiệu bản án bị Phúc thẩm: 485/2015/LĐ-ST
 • Ngày tuyên án bị Phúc thẩm: 23/07/2015