CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CASELAW VIỆT NAM

Bạn đang xem

Bỏ qua mức lương theo HĐLĐ, Tòa sử dụng mức lương thực lãnh để làm cơ sơ tính tiền bồi thường cho Người lao động

  • Xem chi tiết nội dung vụ việc tại: http://caselaw.vn/ban-an/UopElqrNdg?v=vi
  •  Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động (Người sử dụng lao động)
  • Số hiệu: 29/2014/LĐ–ST
  • Ngày tuyên án: 30-09-2014

Mô tả tóm lược:

Bà NĐ_Nguyễn Thị Tuyết Minh và BĐ_Công ty cổ phần Lan Anh ký hợp đồng lao động xác định thời hạn 24 tháng, từ ngày 01/11/2013 đến ngày 31/10/2015, chức vụ là kế toán trưởng, mức lương ghi trên hợp đồng là 3.200.000 đồng/tháng. Tuy nhiên, trên thực tế lương bà lãnh là 12.000.000 đồng/tháng và trước khi nghỉ việc là 18.000.000/tháng, gồm có lương căn bản là 3.200.000 đồng và các khoản phụ cấp là 14.800.000 đồng.

Ngày 04/01/2014 công ty thông báo chấm dứt hợp đồng lao động với bà và công ty thông báo cho bà biết trước 30 ngày và công ty sẽ thanh toán lương cho bà đến hết ngày 03/02/2014, nhưng bà không đồng ý.

Ngày 06/01/2014 công ty ra quyết định số 04/QĐTV/2014 về việc giải quyết thôi việc cán bộ nhân viên đối với bà.

Yêu cầu của nguyên đơn:

Hủy quyết định số 04/QĐTV/2014 ngày 06/01/2014, nhận bà trở lại làm việc theo hợp đồng đã ký. Nếu công ty không muốn nhận bà trở lại làm việc thì công ty phải bồi thường cho bà 02 tháng tiền lương, tính theo lương thực lãnh là 18.000.000 đồng. Bồi thường cho bà một khoản tiền lương trong những ngày bà không được làm việc, tính từ ngày 07/01/2014 đến ngày 30/5/2014 và 02 tháng tiền lương, theo mức lương thực lãnh là 18.000.000 đồng.

Ý kiến của bị đơn: Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn

Công ty chấm dứt hợp đồng lao động với bà NĐ_Minh là đúng quy định của Bộ luật lao động, công ty đã thông báo trước cho bà NĐ_Minh 30 ngày và công ty đã thanh toán đầy đủ tiền lương đến hết tháng 01/2014.

Phán quyết của Tòa án: Chấp nhận một phần yêu cầu của nguyên đơn.

  • Hủy quyết định số 04/QĐTV/2014 ngày 06/01/2014 của BĐ_Công ty cổ phần Lan Anh.
  • BĐ_Công ty cổ phần Lan Anh phải nhận bà NĐ_Nguyễn Thị Tuyết Minh trở lại làm công việc theo hợp đồng lao động đã giao kết vào ngày 01/11/2013.
  • BĐ_Công ty cổ phần Lan Anh bồi thường cho bà NĐ_Minh số tiền là 56.414.960 đồng.
  • BĐ_Công ty cổ phần Lan Anh phải truy đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho bà NĐ_Minh từ tháng 01/2014 đến tháng 6/2014 là 1.824.000 đồng.

Tòa xác định:

Căn cứ Điều 36 quy định về các trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động, căn cứ Khoản 1 Điều 38 của Bộ luật Lao động đã sửa đổi, bổ sung năm 2012 quy định quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người sử dụng lao động thì công ty đã chấm dứt hợp đồng lao động với bà NĐ_Minh mà không căn cứ vào quy định nào tại các điều luật này. Như vậy, việc công ty chấm dứt hợp đồng lao động với bà NĐ_Minh là trái pháp luật. Do đó, cần hủy quyết định 04/QĐTV/2014 ngày 06/01/2014 của BĐ_Công ty cổ phần Lan Anh.

Xét yêu cầu công ty trả tiền lương theo mức lương thực lãnh là 18.000.000 đồng:

Tiền lương để làm căn cứ bồi thường do đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật là tiền lương theo hợp đồng lao động, được tính bình quân 06 tháng liền kề trước khi sự việc xảy ra. Song hiện nay do nhằm trốn tránh nghĩa vụ đóng bảo hiểm xã hội nên rất nhiều doanh nghiệp khi ký hợp đồng lao động thường ký với mức lương thấp hơn nhiều so với tiền lương thực tế người lao động thực lãnh. Do đó, tiền lương để làm căn cứ tính bồi thường phải là tiền lương thực tế người lao động được hưởng hàng tháng trừ đi những khoản không phải là tiền lương như tiền thưởng, tiền làm thêm giờ, tiền ăn trưa, tiền đi lại, tiền điện thoại, tiền bồi dưỡng để bảo đảm quyền lợi cho người lao động.

Căn cứ vào bảng thanh toán lương thì bà NĐ_Minh ngoài tiền lương theo hợp đồng thì bà NĐ_Minh còn có các khoản phụ cấp khác như: phụ cấp trách nhiệm, cơm trưa, trang phục, điện thoại, công tác phí, thưởng. Tuy nhiên, ngoài phụ cấp trách nhiệm thì những phụ cấp khác không gọi là lương, do đó tiền lương để làm căn cứ bồi thường cho bà NĐ_Minh gồm lương theo hợp đồng là 3.200.000 + phụ cấp trách nhiệm. Thêm nữa, bà NĐ_Minh chỉ làm việc tại công ty từ tháng 10/2013 đến tháng ngày 06/01/2014 nên lấy bình quân 03 tháng liền kề trước khi bà NĐ_Minh thôi việc là tháng 10, 11 và 12/2014 để tính bồi thường.